ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ"

Ελληνικός Θερμαλισμός

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Επαναληπτικής Έρευνας 2012


 

Δελτίο Τύπου

Εισήγηση: "Αποτελέσματα Επαναληπτικής Έρευνας", Κων/νος Τσακίρης, Ομάδα Περιβάλλοντος, Σεπτέμβριος 2012

Επισκεψιμότητα Λουτρικών Μονάδων 2005 - 2011

"Ελληνικός Θερμαλισμός: Σημερινή Πραγματικότητα και Προοπτικές", Δρ. Ζήσης Αγγελίδης, Επιστημονικός Σύμβουλος ΣΔΚΙΠΕ


http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm