ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣΧάρτες και Γραφικές Απεικονίσεις των αποτελεσμάτων των ερευνών για το "Βαθμό Καθαριότητας Αρχαιολογικών Χώρων και Διαδρομών"