ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ

Η συνεργασία της Ομάδας Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας (ΙΑΑΚ) του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) με το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών (Αθήνας) άρχισε το 1997 στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για την αλλαγή της δυσφημιστικής εικόνας που παρουσιάζει το Εθνικό Οδικό μας Δίκτυο, αλλά και πολλοί Αρχαιολογικοί Χώροι σε ό,τι αφορά την καθαριότητα. Αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο Φορέων ήταν η δημοσιοποίηση και προβολή των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθη με συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους Ξεναγούς, τόσο το 1997 όσο και το 2001, με αντικείμενο τον «Βαθμό Καθαριότητας των Αρχαιολογικών Χώρων και Διαδρομών του "Κλασσικού Γύρου"».

Εν συνεχεία (πάντα σε συνεργασία με  την Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΣΔΞΑ), ήρθαμε σε επαφή με το Σύνδεσμο Ξεναγών Θεσσαλονίκης και το Σωματείο Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης και πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες έρευνες (με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους ξεναγούς - μέλη των Συλλόγων), που αφορούσαν αφενός τους αρχαιολογικούς χώρους και τις διαδρομές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας και αφετέρου της Περιφέρειας Κρήτης.

Με τους ξεναγούς των Δωδεκανήσων και των νησιών του Ιονίου θα ολοκληρωθεί γεωγραφικά ο κύκλος των συγκεκριμένων ερευνών και διαμορφώνεται μια συνολική εικόνα της γνώμης των ξεναγών σε πανελλαδική βάση.

Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των αρμόδιων φορέων, ούτως ώστε να λάβουν τα δέοντα μέτρα για να βελτιωθεί η κατάσταση σε αυτό το κρίσιμο και για τη διεθνή εικόνα της χώρα μας, θέμα.

Θεωρούμε πως είναι ο πλέον κατάλληλος χρόνος για να αντιμετωπισθεί υπεύθυνα και θετικά το όλο ζήτημα, καθόσον είναι πρόσφατη η εκλογή στους φορείς της Αυτοδιοίκησης (α΄ και β΄ βαθμού), ενώ παράλληλα επίκειται η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

 

Ο υπεύθυνος της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ

 

Κων/νος Τσακίρης