ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ/ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΞΕΝΑΓΩΝΣημείωμα Ομάδας Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ