ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣΣυνεργασία με τα Σωματεία/Συλλόγους Ξεναγών
Κατάλογος Δημοσιεύσεων Αποτελεσμάτων των Ερευνών "για το Βαθμό Καθαριότητας Αρχαιολογικών Χώρων και Διαδρομών" στον Αθηναϊκό και Επαρχιακό Τύπο
Έρευνες για το "Βαθμό Καθαριότητας Αρχαιολογικών Χώρων και Διαδρομών"