Φωτογραφίες από το αρχείο της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας (ΣΔΞΑ)


 

1998

Εθελοντικός Καθαρισμός σε:

Κορινθία - Αργολίδα

Γέφυρα Δαλαμανάρας έξω από το Άργος

 

1997

Ταΰγετος

 

1997

Parking αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Κορίνθου

Ταΰγετος

 

 

1997

Εθνικό Οδικό Δίκτυο:

Ναυπάκτου - Ιτέας

 

2001

Εθνική Οδός:

Αντιρίου - Μεσσολογγίου

 

2001

Δρόμος:

Ναυπλίου - Επιδαύρου

(έξω από το Ναύπλιο)

 

2005

Διαδρομή:

Νέα Κίος - Μύλοι

 

2005

Διαδρομή:

Νέα Κίος - Μύλοι

 

2005

Διαδρομή:

Νέα Κίος - Μύλοι

 

2005

Διαδρομή:

Νέα Κίος - Μύλοι

 

2007

Αναδάσωση:

Πεντέλη

 

2007

Αναδάσωση

Πεντέλη

 

 

 

2007

Αναδάσωση:

Πεντέλη