Φωτογραφίες από το αρχείο του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδεκανήσου


 

2003

Πανοραμική άποψη από την Ακρόπολη της Λίνδου

 

2003

"Λεπτομέρεια" στην πανοραμική άποψη από την Ακρόπολη της Λίνδου

 

2003

Τσιμεντοποίηση παραδοσιακού λιθόστρωτου δρόμου στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου