ΤΟ ΘΕΜΑ


 

Η Ομάδα Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας (ΙΑΑΚ) του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) συνεργάζεται με τα Σωματεία - Συλλόγους Διπλωματούχων Ξεναγών από το 1997.
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα δείγμα της πραγματικότητας στο θέμα της καθαριότητας στους αρχαιολογικούς χώρους και στις διαδρομές που οδηγούν σε αυτούς από το 1997 έως σήμερα, θέμα το οποίο αντικρίζουν καθημερινά οι ξεναγοί λόγω επαγγέλματος.

 

 

Φωτογραφίες από το αρχείο της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας (ΣΔΞΑ)
   
Φωτογραφίες από το αρχείο του Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης
 
Φωτογραφίες από το αρχείο του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδεκανήσου