ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΑ ΣΙΝΕΜΑ / Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΤα Θερινά τα Σινεμά

Η Κατάσταση του Συστήματος Διανομής στην Ελλάδα, Αθήνα 2000 (συνεργασία με Ι.ΠΟ.ΚΟΙΝΩ./ΕΚΚΕ)