ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΑ ΣΙΝΕΜΑ

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ: "Στήνουμε θέατρα και τα χαλνούμε", αποσπάσματα από το "Ημερολόγιο 1992" των Εκδόσεων Θυμέλη - Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση

 
   

Ταυτότητα της 'Ερευνας

Στοιχεία Έρευνας Θερινών Κινηματογράφων (Έτους 1994)
I. Λειτουργία Θερινών Κινηματογράφων
  Έτος πρώτης λειτουργίας
  Χαρακτηριστικά του χώρου
  Εξοπλισμός
  Απασχολούμενο προσωπικό
  Δικαιώματα προβολής
  Ιδιοκτησιακό καθεστώς
II. Διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των εισιτηρίων
III. Ατομικά στοιχεία Αιθουσάρχη - Υπευθύνου
IV. Δημοτικά θερινά
V. Πίνακες
   
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ (καλοκαίρι 1994)