.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η Ερευνητική Ομάδα που πραγματοποίησε την έρευνα για "ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΑ ΣΙΝΕΜΑ" εργάσθηκε εθελοντικά . Μέλη της ήταν είτε απασχολούμενοι στο ΕΚΚΕ (σημερινή «Ομάδα Περιβάλλοντος») είτε συνάδελφοι εκτός ΕΚΚΕ.

Από το ΕΚΚΕ συμμετείχαν οι :

Τσακίρης Κώστας, οικονομολόγος - περιφερειολόγος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ, υπεύθυνος οργάνωσης και συντονισμού της ομάδας.

Σακελλαρόπουλος Κώστας, οικονομολόγος-πολεοδόμος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ, στατιστική επεξεργασία των στοιχείων

Θεοδωρόπουλος Κώστας, οικονομολόγος ΕΚΚΕ, στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων

Δήμου Ντίνα, κοινωνιολόγος ΕΚΚΕ, ταξινόμηση υλικού και γραμματειακή υποστήριξη

Συνάδελφοι (και φίλοι) οι οποίοι συμμετείχαν στην Ομάδα χωρίς να εργάζονται στο ΕΚΚΕ, ήταν οι :

Γκότσης Ηλίας, κοινωνιολόγος, συλλογή υλικού

Ολυμπίτου Αργυρώ, κοινωνιολόγος, συλλογή υλικού

Λυκοβίτης Χάρης, οικονομολόγος, συλλογή υλικού

Κουτσάκης Γιώργος, εισαγωγή στοιχείων και μηχανογραφική επεξεργασία αποτελεσμάτων.

Επίσης, ουσιαστική συμμετοχή στις εργασίες της ερευνητικής ομάδας, είχαν οι Γασπαρινάτος Κώστας και Ιωαννίδης Γιάννης, υπεύθυνοι των Δημοτικών Θερινών των Δήμων Κορυδαλλού και Μοσχάτου αντίστοιχα.

Προκειμένου να γίνει δυνατή η καταγραφή των εν λειτουργία μονάδων σ’ όλη την Ελλάδα, διασταυρώσαμε το αρχείο της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Θερινών Κινηματογράφων (ΠΕΕΘΚ) με τα πελατολόγια των Εταιρειών Διανομής καθώς επίσης και με πληροφορίες από το Τμήμα κινηματογράφου του Υπ. Πολιτισμού.

Η συνεργασία ήταν άριστη τόσο με τον κ. Ρίγγα, Πρόεδρο της ΠΕΕΘΚ, που μας παραχώρησε όλο το αρχείο του, όσο και με τη πλειοψηφία των Εταιρειών Διανομής (μία αρνήθηκε) που μας παραχώρησαν τα πελατολόγια της προηγούμενης χρονιάς (1993), καθώς και με την κ. Μηλιτσοπούλου αρμόδια για τους θερινούς κινηματογράφους στο Τμήμα κινηματογράφου του Υπ. Πολιτισμού, για τη παροχή πληροφοριών.

Η αντιμετώπιση από τους ίδιους τους Αιθουσάρχες - Υπεύθυνους των Θερινών ήταν από καλή έως άριστη τόσο στην Αττική όσο και στο Ν. Θεσσαλονίκης (αν εξαιρέσουμε τις 4 αρνήσεις για συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου, όλες σε παραθεριστικές μονάδες της Αττικής),

Η έρευνα περιορίστηκε στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης από την έλλειψη χρημάτων. Για τον ίδιο λόγο αλλά και από την έλλειψη «ελεύθερου χρόνου» από κάποιο χρονικό σημείο και μετά δεν αναλύθηκαν - αξιοποιήθηκαν περισσότερο τα, οικονομικά κυρίως στοιχεία, τα οποία έχουν συλλεχθεί.

Προκειμένου να έχουμε σαφή εικόνα της λειτουργίας των Θερινών, θεωρήσαμε ότι απαρτίζουν ιδιαίτερο «οικονομικό κλάδο». Έτσι έγινε συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολόγιου ανά «μονάδα», δηλαδή ανά θερινό κινηματογράφο, σε συνέντευξη με τον Αιθουσάρχη (αν ήταν «επιχείρηση» ή «οικογενειακή επιχείρηση») - Υπεύθυνο (αν ήταν Δημοτική επιχείρηση).

Το ερωτηματολόγιο είχε τα εξής μέρη :

 1. Γενικά χαρακτηριστικά της μονάδας
 2. Θέση του κινηματογράφου στην περιοχή
 3. Εσωτερική διαμόρφωση χώρου
 4. Εξοπλισμός
 5. Οικονομικά στοιχεία λειτουργίας (5ετία)
 6. Ατομικά στοιχεία αιθουσάρχη - υπεύθυνου. (Κοινωνικά χαρακτηριστικά)
 7. Ιστορικό Δημοτικών Θερινών
 8. Γνώμες - Προτάσεις

Παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων έγινε το Σεπτέμβρη του 1994 σε αίθουσα του ΕΚΚΕ καθώς επίσης και τον Ιούνιο 1997 στο Συνέδριο «Πόλεις και Κινηματογράφοι», στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κορυδαλλού.

 • Για την Ερευνητική Ομάδα

  Κώστας Τσακίρης

 •