ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
(ΕΤΟΥΣ 1994)

Η έρευνα για τους θερινούς κινηματογράφους πραγματοποιήθηκε από το Μάρτη έως τον Οκτώβρη του 1994 (επιτόπια Ιούλη και Αύγουστο) σε 103 μονάδες (4 αρνήσεις, 99 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια). Οι συνεντεύξεις που έγιναν, καλύπτουν τους εν λειτουργία θερινούς κινηματογράφους στην περιοχή του Ν. Αττικής και Ν. Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνονται δηλαδή τόσο οι κινηματογράφοι των πέριξ της Αθήνας θερέτρων, όσο και οι Δημοτικοί κινηματογράφοι, μορφή οργάνωσης και λειτουργίας που ανεπτύχθη ιδιαίτερα κατά τα τελευταία έτη. Κινηματογράφοι κινηματόγραφοι

Συνολικά περιελήφθησαν στην έρευνα 99 κινηματογράφοι, εκ των οποίων 88 στην περιοχή του Ν. Αττικής και 11 στο Ν. Θεσσαλονίκης.