II. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την διεξαγωγή της έρευνας και αφορούν την 5ετία 1989 - 1993, εμφανίζεται η εξής εικόνα, όσον αφορά τον αριθμό των πραγματοποιηθέντων εισιτηρίων : (Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αφορούν όσους κινηματογράφους απάντησαν στις συγκεκριμένες ερωτήσεις)

Πραγματοποιηθέντα εισιτήρια (σύνολο κινηματογράφων) Ν. Αττικής + Ν. Θεσσαλονίκης

Έτος 1989 1990 1991 1992 1993
Αριθμός κινηματογράφων 54 69 77 85 93
Σύνολο Εισιτηρίων 924.959 977.096 892.945 864.494 993.590
% Μεταβολή Μ.Ο Εισιτηρίων ανά Θερ. Κιν.   -17,3% -18,1% -12,3% +5%
% Μεταβολή Συνόλου Εισιτηρίων   +5,6% -8,6% -3,2% +15%

Παρατηρείται συνεχής μείωση του αριθμού των εισιτηρίων, τόσο των συνολικά πραγματοποιούμενων (-6,5 % μεταξύ 1989 και 1992), όσο και του μέσου όρου εισιτηρίων ανά θερινό κινηματογράφο (-40,6 μεταξύ 1989 και 1992).

Το 1993 παρατηρείται εμφανής ανάκαμψη, εφ’ όσον έχουμε αύξηση του συνολικού αριθμού των εισιτηρίων κατά 15 % έναντι του 1992 και κατά 7,4 έναντι του 1989, διαπίστωση που ερμηνεύουν αφενός η οργανωμένη προσπάθεια αναβάθμισης πολλών κινηματογράφων και οι δημοτικές παρεμβάσεις, (με κυριότερη την καθιέρωση της α’ προβολής ταινιών σε θερινούς κινηματογράφους), αφετέρου μια τάση αναστροφής του προτύπου αναψυχής των θεατών, που πιθανολογείται ότι συνεχίζεται και κατά τα επόμενα χρόνια.

Εάν τα προεκτεθέντα στοιχεία αναλυθούν βάσει του διαχωρισμού των θερινών κινηματογράφων σε 3 κατηγορίες και συγκεκριμένα :

 • Α) Στις οργανωμένες επιχειρήσεις με έμμισθο προσωπικό, πολλές εκ των οποίων εκμεταλλεύονται και διαχειρίζονται περισσότερες του ενός κινηματογράφους
 • Β) Στις επιχειρήσεις οικογενειακού χαρακτήρα , και
 • Γ) Στους Δημοτικούς θερινούς κινηματογράφους.
 • Η διαχρονική εξέλιξη των πραγματοποιούμενων εισιτηρίων έχει ως εξής :

  Α) Εισιτήρια Θερινών κινηματογράφων - Επιχειρήσεις

  Έτος 1989 1990 1991 1992 1993
  Αριθμός κινηματογράφων 28 37 42 44 47
  Σύνολο Εισιτηρίων 651.713 688.874 600.490 549.096 629.851
  Μ.Ο Εισιτηρίων ανά Θερ. Κιν. 23.275 18.618 14.297 12.479 13.401
  % Μεταβολή Συνόλου Εισιτηρίων   -20% -23,2% -12,7% +7,4%

   

  Β) Εισιτήρια Θερινών κινηματογράφων - Οικογενειακές Επιχειρήσεις

  Έτος 1989 1990 1991 1992 1993
  Αριθμός κινηματογράφων 21 24 26 29 30
  Σύνολο Εισιτηρίων 231.380 228.361 210.808 207.731 211.205
  Μ.Ο Εισιτηρίων ανά Θερ. Κιν. 11.018 9.515 8.108 7.163 7.040
  % Μεταβολή Συνόλου Εισιτηρίων   -13,6% -14,8% -11,6% -1,7%

  Γ) Εισιτήρια Θερινών κινηματογράφων - Δημοτικές επιχειρήσεις

  Έτος 1989 1990 1991 1992 1993
  Αριθμός κινηματογράφων 5 8 9 12 13
  Σύνολο Εισιτηρίων 41.866 59.861 81.648 107.668 152.534
  Μ.Ο Εισιτηρίων ανά Θερ. Κιν. 8.373 7.483 9.072 8.972 11.733
  % Μεταβολή Συνόλου Εισιτηρίων   -10,6% +21,2% -1,1% +30,7%

  Κατηγορία (Α): Τα κατ’ έτος εισιτήρια βαίνουν μειούμενα από 23275 (Μ.Ο ανά μονάδα του 1989)σε 13401 αντιστοίχως το 1993. Και εδώ παρατηρείται αυξητική τάση το 1993 έναντι του 1992, καθόσον κυρίως αυτού του είδους οι θερινοί κινηματογράφοι καρπώθηκαν τα οφέλη από την α’ προβολή ταινιών.

  Κατηγορία (Β): Σημαντικότερη είναι εδώ η αντίστοιχη πτώση μεταξύ 1989 και 1993 με Μ.Ο εισιτηρίων 11018 και 7040 αντίστοιχα. Μάλιστα στην κατηγορία αυτή δεν εμφανίζονται καν τα σημεία ανάκαμψης κατά το 1993 και αντιμετωπίζεται έντονο πρόβλημα βιωσιμότητας, εάν εκτιμηθεί ότι ο μέσος όρος εισιτηρίων που εξασφαλίζει βιωσιμότητα κυμαίνεται μεταξύ 12 - 15000 εισιτηρίων.

  Κατηγορία (Γ): Ανοδική αντίθετα πορεία ακολουθούν οι δημοτικοί κινηματογράφοι, εφόσον τα 8373 εισιτήρια που είναι ο Μ.Ο του 1989 αυξάνεται, μετά από μικρές διακυμάνσεις, σε 11733 εισιτήρια το 1993 εμφανίζοντας αύξηση 40% εντός της 5ετίας.