ΠΙΝΑΚΑΣ

Διασταύρωση α) χρονικής περιόδου ανανέωσης εξοπλισμού εν σχέσει με την β) κατάσταση κατά το έτος κτήσης, για τους κινηματογράφους που η σημερινή δ/νση είναι η ίδια από 1941 - 57.

 

Χρονική Περίοδος Κτήσης

Χαρακ. Εξοπλισμού

Ήχος

Μηχανή Προβολής

Εξοπλισμός Bar

  Έως 79 80-89 90-94 Σύνολο Έως 79 80-89 90-94 Σύνολο Έως 79 80-89 90-94 Σύνολο
Νέος     2 2 1 1   2   1 1 2
Μεταχ/μένος   1   1 1 1   2 1     1
Μεταχ/μένος συν λυχνία                        
                         
Σύνολο   1 2 3 2 2   4 1 1 1 3

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διασταύρωση α) χρονικής περιόδου ανανέωσης εξοπλισμού εν σχέσει με την β) κατάσταση κατά το έτος κτήσης, για τους κινηματογράφους που η σημερινή δ/νση είναι η ίδια από 1958 - 74.

 

Χρονική Περίοδος Κτήσης

Χαρακ. Εξοπλισμού

Ήχος

Μηχανή Προβολής

Εξοπλισμός Bar

  Έως 79 80-89 90-94 Σύνολο Έως 79 80-89 90-94 Σύνολο Έως 79 80-89 90-94 Σύνολο
Νέος   1 17 18 1 1 4 6   2 11 13
Μεταχ/μένος 6 1 2 9 5 1 3 9 4   3 7
Μεταχ/μένος συν λυχνία         4   6 10        
                         
Σύνολο 6 2 19 27 10 2 13 25 4 2 14 20

 

Διασταύρωση α) χρονικής περιόδου ανανέωσης εξοπλισμού εν σχέσει με την β) κατάσταση κατά το έτος κτήσης, για τους κινηματογράφους που η σημερινή δ/νση είναι η ίδια από 1975 - 86.

 

Χρονική Περίοδος Κτήσης

Χαρακ. Εξοπλισμού

Ήχος

Μηχανή Προβολής

Εξοπλισμός Bar

  Έως 79 80-89 90-94 Σύνολο Έως 79 80-89 90-94 Σύνολο Έως 79 80-89 90-94 Σύνολο
Νέος   7 13 20 1 10 3 14 2 6 8 16
Μεταχ/μένος   4   4 1 2   3 1 5 1 7
Μεταχ/μένος συν λυχνία           5 3 8        
                         
Σύνολο   11 13 24 2 17 6 25 3 11 9 23

Διασταύρωση α) χρονικής περιόδου ανανέωσης εξοπλισμού εν σχέσει με την β) κατάσταση κατά το έτος κτήσης, για τους κινηματογράφους που η σημερινή δ/νση είναι η ίδια από 1987 - 93.

 

Χρονική Περίοδος Κτήσης

Χαρακ. Εξοπλισμού

Ήχος

Μηχανή Προβολής

Εξοπλισμός Bar

  Έως 79 80-89 90-94 Σύνολο Έως 79 80-89 90-94 Σύνολο Έως 79 80-89 90-94 Σύνολο
Νέος   2 18 20   1 4 5   5 19 24
Μεταχ/μένος 1 6 5 12 1 9 9 19   3 9 12
Μεταχ/μένος συν λυχνία         2   10 12        
                         
Σύνολο 1 8 23 32 3 10 23 36   8 28 36

Συνολικός Πίνακας Χρονικής Περιόδου Ανανέωσης Εξοπλισμού.

 

Χρονική Περίοδος Κτήσης

Χαρακ. Εξοπλισμού

Ήχος

Μηχανή Προβολής

Εξοπλισμός Bar

  Έως 79 80-89 90-94 Σύνολο Έως 79 80-89 90-94 Σύνολο Έως 79 80-89 90-94 Σύνολο
Γενικό Σύνολο 7 22 57 86 17 31 42 90 8 22 52 82
Ποσοστά 8,1 25,6 66,3   18,9 34,4 46,7   9,8 26,8 63,4