ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ"

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΞΕΝΑΓΟΙ

 

 

 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 

 

ΝΕΟ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ-ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ
Παρατηρητήριο Ελληνικού Θερμαλισμού
 

ΕΣΤΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

 

 

Ομάδα Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ
Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 105 52 Αθήνα
Τηλ: 210 7491715-6
Φαξ: 210 7489130