Σύνθεση της Ομάδας Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ:

 

·   Κων/νος Τσακίρης, Οικονομολόγος - Περιφερειολόγος, Υπεύθυνος Ομάδας Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ

 

·   Κων/νος Θεοδωρόπουλος, Οικονομολόγος

 

·   Κων/νος Σακελλαρόπουλος, MSc. Οικονομολόγος - Περιφερειολόγος

 

·  Γιώργος Κανδύλης, Phd. Κοινωνικής Γεωγραφίας

 

· Αναστασία Στριγγλή, MSc. Εφαρμοσμένης Στατιστικής

 

 

 

Ιστορικό Ομάδας Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ 

 

 

 

Σχόλια και παρατηρήσεις είναι καλοδεχούμενα στο email: ktsaki@ekke.gr