ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΚΟ-ΠΟΠανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων
Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κρήτης
Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου "Η Αλκυών"
Δίκτυο "Εθελοντισμός και Φυσικό Περιβάλλον"
Δίκτυο Ελληνικών μη Κρατικών Οργανώσεων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΔΕΜΟΠΕ 2000)
Περιφερειακό Δίκτυο Αιγαίου
Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - ΠΕΕΚΠΕ