ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΜΚΟ-ΠΟ)Αναζήτηση κατά περιφέρεια Νομό  
       
Αν. Μακεδονία και Θράκη Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία Ήπειρος
Θεσσαλία Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα
Αττική Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο
Κρήτη    Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών που έγινε με τη χρηματοδότηση και τη συμπαράσταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και η δημοσιοποίησή τους στο Internet αποτελεί μια προσφορά των δύο αυτών φορέων στην Ελληνική και Διεθνή Περιβαλλοντική Κοινότητα