ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΜΚΟ-ΠΟ)Αναζήτηση κατά Θεματικό ’ξονα
 
Lobbying Βιώσιμη Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Αειφόρος Ανάπτυξη Αθλητισμός
Μουσειακό Ποιότητα Ζωής
Ανάδειξη, Προστασία και Διατήρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση Κοινού
Διασφάλιση Δημόσιας Υγείας Βιο-πολιτική/Βιο-περιβάλλον
Δακτυλίωση Πουλιών Οικολογική Γεωργία
Διάδοση Φυσικού Τρόπου Ζωής Προστασία, Διατήρηση και Αποκατάσταση Τοπίου
Διατήρηση Φυσιογνωμίας Τοπίου Διαχείριση Απορριμμάτων
Πολιτική Δράση Προστασία ’γριας Πανίδας
Προστασία Οικοσυστημάτων Προστασία Περιβάλλοντος
Προστασία Πουλιών και Βιοτόπων τους Αστικό Περιβάλλον
Πολιτιστική Δράση Κοινωνική Δράση
Συνεργασίες για Περιβαλλοντικά Θέματα Εκπόνηση Ερευνών-Μελετών
Τοπικά Θέματα    


Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών που έγινε με τη χρηματοδότηση και τη συμπαράσταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και η δημοσιοποίησή τους στο Internet αποτελεί μια προσφορά των δύο αυτών φορέων στην Ελληνική και Διεθνή Περιβαλλοντική Κοινότητα