ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΚΟ-ΠΟΣημείωμα Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Σημείωμα Διευθυντή Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας
Η Ταυτότητα της Έρευνας