ΔΑΚΤΥΛΙΩΣΗ ΠΟΥΛΙΩΝ


 

 

 

                                                         Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ:  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΩΣΗΣ ΠΟΥΛΙΩΝ 8

Τ.Θ. 4265                                                                     Υπεύθυνος/η

102 10   ΑΘΗΝΑ                                                           ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

                                                                                    ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                         Τηλ.: 210-2124701, 22510-36235