Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ:  ΑΤΤΙΚΗΣ

ECO ACTION                                                                                                                                                  1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 1/5/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 27/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 1/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 11/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):23/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

ΤΡΙΑ 17                                                                         Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

167 77   ΕΛΛΗΝΙΚΟ                                                       ΠΕΠΠΑ ΛΕΒΕΝΤΑ-ΜΑΡΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-8944564, 6936080328

Τηλ. 210-8944564                                                       

Φαξ: 210-8944564                                                       e-mail: eco_action_greece@hotmail.com

GREENPEACE                                                                                                                                                1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 8/10/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 16/1/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 7/5/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       29/2/2012

ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 9                                                                Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

106 77   ΑΘΗΝΑ                                                            ΔΑΤΣΙΝΟΥ ΜΑΡΘΑ, ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗ ΛΕΝΑ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-3840774, 210-3840775

Τηλ. 210-3840774, 210-3840775                                 e-mail: gpgreece@greenpeace.org

Φαξ: 210-3804008                                                        webpage: http://www.greenpeace.gr

MOUNTAIN WILDERNESS (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)                                                                          1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 3/10/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 26/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 6/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 24/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 8/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):23/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/052007             Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ 10                                             Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

118 51   ΑΘΗΝΑ, ΘΗΣΕΙΟ                                              ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-3243782

Τηλ. 210-3243782 , 210-3455939                                e-mail: tsipiraskostas3@yahoo.com

Φαξ: 210-3311961                                                        webpage: www.tsipiras.gr

W.W.F. ΕΛΛΑΣ                                                                                                                                              1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 10/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 27/11/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 5/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       29/2/2012

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 26                                                           Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

105 58   ΑΘΗΝΑ                                                            ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ , ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΜΑΙΡΗ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-3314893

Τηλ. 210-3314893                                                        e-mail: support@wwf.gr

Φαξ: 210-3247578                                                        webpage: http://www.wwf.gr

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΦΥΣΗΣ                                                           2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 7/5/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 13/11/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 1/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 5/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

ΑΘΗΝΑ                                                                          Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

                                                                                      ΤΡΑΜΠΑΖΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

                                                                                      Τηλ.: 26410-51203

Τηλ. 26410-51203                                                        e-mail: kepetri@otenet.gr

ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ S.O.S.                                                                                                                  1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 20/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 8/1/1998                       Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 6/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 5/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 12                                                 Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

104 31   ΑΘΗΝΑ                                                            ΔΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-3211490

Τηλ. 210-3211490                                                        e-mail: eko-diak@otenet.gr

Φαξ: 210-3215773                                                        webpage: www.attikipersos.wordpress.com

ΓΕΝΑΘΛΟΝ                                                                                                                                                    1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 23/3/2006               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

ΧΑΛΕΠΑ 6Α                                                                    Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

153 44   ΑΘΗΝΑ- ΓΕΡΑΚΑΣ                                             ΧΡΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ                                                                          Τηλ.: 210-6921467

Τηλ. 210-6921467                                                        e-mail: info@genathlon.gr

Φαξ: 210-6919724                                                        webpage: www.genathlon.gr

ΔΗΩ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ                            1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 4/6/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 12/1/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 5/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       29/2/2012

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 38                                                         Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

104 33   ΑΘΗΝΑ                                                            ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-8224384

Τηλ. 210-8224384                                                        e-mail: info@dionet.gr

Φαξ: 210-8218117                                                        webpage: http://www.dionet.gr

ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ                                                                       2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 9/7/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 11/11/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 1/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 5/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/4/2005             Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

ΑΘΗΝΑ                                                                          Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

                                                                                      ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Β.Ι.Ο.                                                                                      1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/8/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 12/12/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 9/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 6/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΒΑΣΣΟΥ 10                                             Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

115 21   ΑΘΗΝΑ                                                            ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΓΝΗ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-6428633, 210-6432419

Τηλ. 210-6432419                                                        e-mail: bios@otenet.gr

Φαξ: 210-6434093                                                        webpage: http://www.biopolitics.gr

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - Δ.Ι.Π.Ε.                                    1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/2/2000                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 19/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       29/2/2012

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 65                                                 Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

106 81   ΑΘΗΝΑ                                                            ΧΡΥΣΣΑΪΤΗ ΤΑΣΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-8848055, 210-8848056

Τηλ. 210-8848055, 210-8848056                                 e-mail: info@dipe.gr, thop@dipe.gr

Φαξ: 210-8846278                                                        webpage: http://www.dipe.gr

ΔΙΚΤΥΟ "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.O.S."                                                                                                                    1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 16/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 25/10/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 1/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 5/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       29/2/2012

ΜΑΜΑΗ 3Α                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

104 40   ΑΘΗΝΑ                                                            ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΛΟΥΚΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-8228795, 210-8253435

Τηλ. 210-8253435, 210-8228795                                 e-mail: press@medsos.gr, info@medsos.gr

Φαξ: 210-8228795                                                        webpage: Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη..

 

 

 

 

 

 

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.                                                                                                                                                  1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 12/6/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 28/1/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 30/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5//04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       28/2/2012

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 17                                                              Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

106 81   ΑΘΗΝΑ                                                            ΚΟΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-3304444

Τηλ. 210-3304444                                                        e-mail: info@ekpizo.gr

Φαξ: 210-3300591                                                        webpage: http://www.ekpizo.gr

Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. - ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ                                                                                      1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 10/9/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 12/11/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 30/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):23/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):4/06/2007             Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       7/3/2012

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 17                                                              Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

106 81   ΑΘΗΝΑ                                                            ΚΟΥΤΟΥΦΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-3304444, 210-9579756, 210-9270509

Τηλ. 210-3304444

Φαξ: 210-3300591

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                    1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 14/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 9/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 30/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       29/2/2012

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12                                                  Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

104 31   ΑΘΗΝΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ                                          ΤΖΙΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-5200680, 6972356114

Τηλ. 210-5200680                                                        e-mail: edasa1987@yahoo.gr , edasa@otenet.gr

Φαξ: 210-5200681                                                        webpage: www.edasa.gr

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ECO CITY)                                         1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 4/6/2007                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9                                                            Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

151 25   ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                               ΦΑΚΙΔΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                             Τηλ.: 210-6196757

Τηλ. 210-6196757                                                        e-mail: info@ecocity.gr

Φαξ: 210-6196958                                                        webpage: www.ecocity.gr , www.ecomobility.gr

ΕΛΙΞ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                                                   1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 20/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 23/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 8/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 3/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 23/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ 15                                                           Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

106 77   ΑΘΗΝΑ                                                            ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΝΤΟΡΑ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-3825506

Τηλ. 210-3825506                                                        e-mail: elix@elix.org.gr, communication@elix.org.gr

Φαξ: 210-3814682                                                        webpage: http:/www.elix.org.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - "ΡΕΑ"                         2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 6/8/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 20/11/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 24/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):31/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75                                                                Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

118 55   ΑΘΗΝΑ                                                            ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-5294494, 6972836692

Τηλ. 210-5294494                                                       

Φαξ: 210-5294494                                                                          e-mail: bilalis@aua.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - HELMEPA                                  1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 5/7/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 13/1/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 1/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 30/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       29/2/2012

ΠΕΡΓΑΜΟΥ 5                                                                  Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

171 21   ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ                                                   ΠΡΕΓΚΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-9343088

Τηλ. 210-9343088                                                        e-mail: helmepa@helmepa.gr,

                                                                                     helmepajunior@helmepajunior.gr

Φαξ: 210-9353847                                                        webpage: http://www.helmepa.gr,

                                                                                     http://www.helmepajunior.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                          2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 16/6/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 6/2/1998                       Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/2/2000

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 5/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

                                                                                      Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΑΘΗΝΑ                                                                          ΠΑΖΑΡΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΤΩΔΩΝ - ΔΕΛΦΙΣ                                          2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 30/6/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 18/11/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 1/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 18/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       29/2/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΑΘΗΝΑ                                                                          ΔΡΟΥΓΑ ΑΙΜΙΛΙΑ

                                                                                     Τηλ.: 6945644994

                                                                                     e-mail: delphis@hol.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                                                   1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 8/10/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 29/1/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 6/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 11/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

ΥΡΚΑΝΙΑΣ 5                                                                   Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

111 42   ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ                                                  ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-2222408

Τηλ. 210-2222408                                                        e-mail: coument@otenet.gr

Φαξ: 210-2222408                                                        webpage: http://www.geocities.com/coumentakis/health_for_all     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                               2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 23/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 6/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 23/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):23/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 182 & ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ                          Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

112 51   ΑΘΗΝΑ                                                            ΤΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-8670529

Τηλ. 210-8670529                                                       

Φαξ: 210-8670529                                                                          e-mail: yan7trou@otenet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                                1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 29/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 12/1/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 1/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 6/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 27/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       1/3/2012

ΤΡΙΠΟΔΩΝ 28                                                                Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

105 58   ΑΘΗΝΑ                                                            ΣΤΕΜΠΙΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-3225245

Τηλ. 210-3225245, 210-3226693                                 e-mail: elet@ellinikietairia.gr

Φαξ: 210-3225240                                                        webpage: http://www.ellinikietairia.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
                                                                                   1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 28/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 13/1/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 1/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 30/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       29/2/2012

ΝΙΚΗΣ 20                                                                      Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

105 57   ΑΘΗΝΑ                                                            ΧΑΤΖΗΣΚΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-3224944, 210-3314563

Τηλ. 210-3314563                                                        e-mail: info@eepf.gr

Φαξ: 210-3225285                                                        webpage: www.eepf.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                                                           1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/2/2000                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 4/5/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 30                                                                Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

105 51   ΑΘΗΝΑ                                                            ΛΕΓΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-7274372

Τηλ. 210-7274364, 210-7274372                                 e-mail: alegakis@biol.uoa.gr

Φαξ: 210-7274604                                                        webpage: www.zoologiki.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                                                   1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 16/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 19/11/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 6/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       29/2/2012

ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24                                                       Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

106 82   ΑΘΗΝΑ                                                            ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ ΕΥΗ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-8228704, 210-8227937

Τηλ. 210-8228704, 210-8227937                                 e-mail: info@ornithologiki.gr

Φαξ: 210-8228704, 210-8227937                                webpage: http://www.ornithologiki.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ - ΕΛΠ(Ι)ΔΑ                                                                                           2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 6/6/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 8/12/1997                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 11/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       7/3/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΑΘΗΝΑ                                                                          ΜΑΜΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

                                                                                      Τηλ.: 210-3304444

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ε.Σ.Ε.                                                                                   1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/2/2000                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 10/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

ΣΙΝΑ 32                                                                         Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

106 72   ΑΘΗΝΑ                                                            ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-3617824, 6972211484

Τηλ. 210-3617824                                                        e-mail: ellspe@otenet.gr

Φαξ: 210-3643476                                                        webpage: www.ese.edu.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - Ε.Φ.Α.Π.                                     2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 11/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 12/11/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 6/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 23/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 09/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 37                                                              Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

106 72   ΑΘΗΝΑ (Τ.Θ 8118, 10010 ΑΘΗΝΑ)                   ΤΑΞΕΡΗ ΕΛΕΝΑ, ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-3631162

                                                                                     

Τηλ. 210-3631162

Φαξ: 210-3637629

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ                    1

ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 6/11/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 3/3/1998                       Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 1/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 9/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 22/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       21/2/2012

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 25                                                        Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

181 21   ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ                                                   ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

AΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-5451701, 6972163343

Τηλ. 210-5451701                                                       

Φαξ: 210-5451701                                                       e-mail: fast@hol.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΩΣΗΣ ΠΟΥΛΙΩΝ                                                                                      1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 13/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 8/12/1997                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 1/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 8/5/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

ΞΕΝΑΡΧΟΥ 4   Τ.Θ. 4265                                                Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

102 10   ΑΘΗΝΑ                                                            ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 22510-36235

Τηλ. 22510-36235                                                        e-mail: takr@aegean.gr

Φαξ: 22510-36235                                                        webpage: www.hbrc.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΛ.ΚΕ.ΝΟ.Π.Π.                          1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 17/12/1999              Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 4/5/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 52-54                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

106 80   ΑΘΗΝΑ                                                            ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ  ΔΩΡΑ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 6932605094

Τηλ. 210-3615633                                                       

Φαξ: 210-3632056                                                                          e-mail: elkenopp@otenet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ                                                                                                            2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 15/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 9/3/1998                       Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 6/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 27/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       21/2/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΑΘΗΝΑ                                                                          ΤΣΟΥΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

                                                                                      Τηλ.: 210-9224828

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ - Ε.Κ.Π.Α.Ζ.                                                          1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 27/6/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 25/1/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 1/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 6/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       21/2/2012

ΑΙΓΙΝΑ-ΜΕΤΟΧΙ T.Θ 57                                                   Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

180 10                                                                          ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΙΓΙΝΑ                                                                           Τηλ.: 22970-28367, 6973318845

Τηλ. 22970-28367                                                        e-mail: ekpaz@ekpazp.gr

Φαξ: 22970-28367                                                        webpage: http://www.ekpazp.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ                                            1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/5/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 9/3/1998                       Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 8/5/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 3/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):23/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 15/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

ΓΑΖΗΣ 22, ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ                                                   Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

157 71   ΑΘΗΝΑ                                                            ΒΛΑΧΑΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 6987290063

Τηλ. 210-7777655                                                        e-mail: ecosusthema@hotmail.com
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ "ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ"                    1

(ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΑΣΤΡΟ" - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ)

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 31/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 27/1/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 10/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 7/5/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 13/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 09/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       28/2/2012

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 42                                                           Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

106 80   ΑΘΗΝΑ                                                            ΚΟΚΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-6515129, 6944545888

Τηλ. 210-6515129, 210-3648300                                 e-mail: geoko@otenet.gr

Φαξ: 210-6390550                                                        webpage: www.dimopolis.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ                                                                                       1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 3/10/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 20/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 6/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 9/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03,/2006       Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 13/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       21/2/2012

ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 75 Τ.Θ. 17501                                    Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

175 61   ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ                                              ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-9833101, 6944778757

Τηλ. 210-9833101                                                       

Φαξ: 210-9842599                                                       e-mail: gcharitakis@aegean.gr

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ                                                                                                                                                 1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 23/3/2006               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       21/2/2012

3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 69                                                    Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

104 33   ΑΘΗΝΑ                                                            ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΘΗΝΑ                                                                          Τηλ.: 210-8226562

Τηλ. 210-8226562                                                        e-mail: anadrash@otenet.gr ,info@erymanthos.gr

Φαξ: 210-8840531, 210-8226562                                webpage: www.erymanthos.gr, www.eymanthos.eu,

                                                                                     www.erymanthos.org

ΕΡΩΤΙΚΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ                         2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 28/6/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 6/4/2005                       Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

 

 

ΑΘΗΝΑ                                                                         Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

                                                                                    

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ - MOM                                    1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 7/6/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 18/11/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 3/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

ΣΟΛΩΜΟΥ 18 - 1ος ΟΡΟΦΟΣ                                          Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

106 82   ΑΘΗΝΑ                                                            ΣΑΒΒΙΝΟΥ ΒΑΛΙΑ, ΚΡΙΝΟΥ ΣΥΛΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-5222888

                                                                                      e-mail: info@mom.gr, rescue@mom.gr, research@mom.gr,

Τηλ. 210-5222888                                                        support@mom.gr

Φαξ: 210-5222450                                                        webpage: http://www.mom.gr, www.monachoulis.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                  1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 9/2/1998                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 9/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 30/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 22/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       21/2/2012

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 25                                                        Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

181 21   ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ                                                   ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-5451701, 6972 163343

Τηλ.  210-5451701                                                      

Φαξ: 210-5451701                                                       e-mail: fast@hol.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ                                       2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 17/6/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 2/2/2000

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 27/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       12/3/2012

ΠΟΛΕΜΩΝΟΣ 8                                                              Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

116 35   ΑΘΗΝΑ                                                            ΕΚΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΘΙΣΒΗ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-7232473

Τηλ. 210-7232473

Φαξ: 210-7232473

ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ                                                                                                 1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 28/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 7/1/1998                       Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 31/1/2000

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 9/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 3/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 9Γ' ΘΗΣΕΙΟ                                      Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

105 53   ΑΘΗΝΑ                                                            ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-3231557, 210-3256222

Τηλ. 210-3231557, 210-3316516                                 e-mail: evonymos@tee.gr

Φαξ: 210-3231557                                                        webpage: http://www.evonymos.org

ΖΩΟΦΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                                         1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 10/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 4/5/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 8/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/05/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2-4                                         Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

176 76   ΚΑΛΛΙΘΕΑ                                                        ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-9212265

Τηλ. 210-9212265                                                       

Φαξ: 210-9212265                                                       e-mail: ageleto@otenet.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ                                                                                              2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/10/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 1/12/1997                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 10/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 9/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 3/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 8/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       22/2/2012

ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 25                                              Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

114 75   ΑΘΗΝΑ                                                            ΨΥΧΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΓΚΥΖΗ                                                                           Τηλ.: 210-8040697, 6974510976

Τηλ. 210-8040697                                                        e-mail: voleco@yahoo.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -                   2

ΚΕ.Π.Ε.ΜΕ.Π.

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/2/2000                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 10/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 3/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 14/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):23/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       8/4/2009

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΑΘΗΝΑ                                                                          ΔΑΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

                                                                                     e-mail: kepemep@gmail.com

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                         1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 18/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 22/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 4/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 05/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       21/2/2012

ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΟΣ 6                                                             Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

166 71   ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ                                                 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-8962760

Τηλ. 210-8962760                                                        e-mail: cristiandionysopoulos@gmail.com ,

Φαξ: 210-8962761                                                       christiandionysopoulos@gmail.com

                                                                                    

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                                                                 2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 25/9/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 10/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 11/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 8/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       21/2/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΓΑΛΑΤΣΙ                                                                        ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΝΕΣΤΩΡ

                                                                                      Τηλ.: 210-2910264, 6977360284

                                                                                     e-mail: chatzoudis@hotmail.com

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ                                                                                 1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 20/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 8/12/1997                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 19/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 3/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       22/2/2012

ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 5-7                                                             Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

116 34   ΑΘΗΝΑ                                                            ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΡΕΤΤΑ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-7220063

Τηλ. 210-7220063                                                        e-mail: kinpol@otenet.gr

Φαξ: 210-7220475                                                        webpage: http://www.kinisipoliton.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                                                                                         1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 4/4/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 12/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 8/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 3/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 05/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 3                                                          Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

173 42   ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                           ΝΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-9930081, 6945728822

Τηλ. 210-9930081                                                        e-mail: greenmv@techlink.gr

Φαξ: 210-9930081                                                        webpage: http://greenmv.blogspot.com

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ               1

ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ MIO-ECSDE

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 29/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 20/11/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 11/5/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 3/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

ΚΥΡΡΗΣΤΟΥ 12                                                               Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

105 56   ΑΘΗΝΑ                                                            ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ,

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          ΡΟΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

                                                                                      Τηλ.: 210-3247267

Τηλ. 210-3247267, 210-3247490,                               

       210-3247266                                                                            e-mail: info@mio-ecsde.org

Φαξ: 210-3317127                                                        webpage: http://www.mio-ecsde.org

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                               1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 22/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 18/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 6/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 4/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 3/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):26/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

ΠΟΛΥΝΕΙΚΟΥΣ 2                                                            Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

174 55   ΑΛΙΜΟΣ                                                           ΙΖΑΜΠΕΛ ΜΠΟΥΣΥ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-9887630, 6945545744

Τηλ. 210-9887630                                                        e-mail: medcenv@ath.forthnet.gr

Φαξ: 210-9887565                                                        webpage: www.medcenv.org

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ MEDASSET -             1

 ΕΛΛΑΣ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 15/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 18/11/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 6/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 2/5/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 3/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 8/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1Γ'                                                            Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

106 72   ΑΘΗΝΑ                                                            ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-3613572

Τηλ. 210-3613572, 210-3640389                                 e-mail: medasset@medasset.gr, medasset@medasset.org

Φαξ: 210-3613572                                                        webpage: http://www.euroturtle.org.

                                                                                     http://www.medasset.org, http://www.medasset.gr

ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ                                                                                                                                           2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 27/6/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 11/11/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 8/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 5/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΑΘΗΝΑ                                                                          ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΝΕΕΣ ΔΡΥΑΔΕΣ                                                                                                                                            1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/12/2003               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 6/4/2005

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 15                                                             Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

145 74   ΡΟΔΟΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-6210508, 6932931366

Τηλ. 210-6210508                                                       

Φαξ: 210-6210266                                                       e-mail: neesdriades@yahoo.gr
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
                                                                                    1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 29/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 25/10/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 5/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 3/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

ΜΑΜΑΗ 3                                                                       Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

104 40   ΑΘΗΝΑ                                                            ΓΚΙΟΚΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-8228795

Τηλ. 210-8228795, 210-8224481                                 e-mail: info@ecorec.gr

Φαξ: 210-8224481                                                        webpage: http://www.ecorec.gr

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΥΚΗΣ                                1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 27/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 26/1/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 6/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 11/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 05/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 15                                               Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

151 21   ΠΕΥΚΗ                                                             ΚΟΥΡΟΥΠΗ ΜΑΡΙΤΑ, ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΑΡΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-8021603, 210-8065629

                                                                                      e-mail: pefki@oikologia.gr

Τηλ. 210-8021603                                                        webpage: http://www.oikologia.gr

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                                                           2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 4/7/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 6/2/1998                       Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 6/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 4/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 3/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 5                                                                Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

192 00   ΕΛΕΥΣΙΝΑ                                                        ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-5542217, 210-5548143, 6977180196

Τηλ. 210-5541474, 210-5542217                                

Φαξ: 210-5541474                                                        e-mail: chrchr@e-free.gr

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ                                                                                                            2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 13/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 6/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 27/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12                                                  Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

167 77   ΕΛΛΗΝΙΚΟ                                                       ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-9919467

Τηλ. 210-9921818                                                       

Φαξ: 210-9919467                                                        e-mail: m.orologas@gmail.com

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                                                                           1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 16/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 17/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 6/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 4/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 38, ΧΑΙΔΑΡΙ                                                Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

124 61   ΑΘΗΝΑ                                                            ΣΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-5914073, 210-5811557, 6939173375

Τηλ. 210-5914073                                                       

Φαξ: 210-5813049                                                       e-mail: souliost@hol.gr

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                       1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 14/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 9/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 4/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 40                                                  Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

154 51   ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ                                                    ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 6942421975, 210-6716202

Τηλ. 210-6716202                                                        e-mail: kspano@otenet.gr

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ                                                                                                   2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 24/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 4/4/2001                       Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       23/2/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΑΘΗΝΑ                                                                          ΜΑΡΙΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΦΑΛΗΡ.ΟΙΚΟ.                                                                                 1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 22/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 3/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       28/2/2012

ΑΙΟΛΟΥ 30Α'                                                                  Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

175 61   ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ                                              ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ ΙΑΣΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-9832135, 210-9846775, 6945119735

Τηλ. 210-9832135                                                       

Φαξ: 210-9855289                                                       e-mail: theatreshadows@yahoo.gr
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ                                                                     
            1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 16/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 2/4/1998                       Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 4/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 16/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ                            Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

175 61   ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ                                              ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 6944842384, 210-9837340      

Τηλ. 210-9813274                                                       

Φαξ: 210-9813713                                                       e-mail: giokalli@gmail.com

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                                      2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 27/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 28/1/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 1/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/4/2005            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

   ΜΑΡΟΥΣΙ                                                                     ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

                                                                                     e-mail: forestap@otenet.gr

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ"                                                   1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 13/12/1999              Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 30/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 8/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

ΒΑΘΗ ΑΥΛΙΔΑΣ                                                               Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

341 00                                                                          ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 22210-34365, 6947725456

Τηλ. 22210-34365

Φαξ: 22210-34365

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ                                                                                               1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 17/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 8/1/1998                       Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 9/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 12/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 18                                                           Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

166 73   ΒΟΥΛΑ                                                             ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΕΛΛΗ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 6977578747

Τηλ. 210-9657879                                                        e-mail: omilosfi@otenet.gr

Φαξ: 210-8992113                                                        webpage: www.omilosfi.gr
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
                                                                                                                   1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 18/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 12/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 3/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 14/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 27/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

28ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ-ΑΓΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ                           Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

(T.Θ.:51145) ΔΕΚΕΛΕΙΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ                         ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ

145 10   ΚΑΤΣΙΜΙΔΙ (ΚΗΦΙΣΙΑ)                                      Τηλ.: 210-8070588, 6944771882

ΑΤΤΙΚΗ                                                                         

Τηλ. 210-6220231                                                        e-mail: tinos51@otenet.gr, ofd@ofd.gr

Φαξ: 210-6129409                                                        webpage: www.ofd.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -                   1

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 15/9/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 26/1/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 26/1/2000

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 7/5/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):23/3/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/05/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 34                                                            Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

164 52   ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ                                                 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-9911165, 6947829670

Τηλ. 210-9911165                                                        e-mail: peekpe509@gmail.com

Φαξ: 210-9911165                                                        webpage: http:/www.peekpe.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΑ.Κ.Ο.Ε.                                                           1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 30/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 28/1/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 8/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 7/5/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 14/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 09/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       28/2/2012

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 28                                          Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

106 83   ΑΘΗΝΑ                                                            ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ATTIKH                                                                          Τηλ.: 210-8101609

Τηλ. 210-8100805                                                        e-mail: pakoe@pakoe.gr

Φαξ: 210-7230505                                                        webpage: http://www.pakoe.gr

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΑΥΡΙΟΥ                                                                                                      2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 20/9/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 6/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

   ΛΑΥΡΙΟ                                                                       ΜΑΚΑΡΟΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

                                                                                      Τηλ.: 6983502818

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΩΡΑ                                                                                                    2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 18/9/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 26/1/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 8/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 11/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 24/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       28/2/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

   ΑΘΗΝΑ                                                                       ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

                                                                                      Τηλ.: 6973458069

                                                                                     e-mail: psallida@techlink.gr

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 23/9/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 3/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8                                              Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

145 76   ΔΙΟΝΥΣΟΣ                                                       ΤΣΕΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-6210508, 210-8150768

Τηλ. 210-6210508, 210-8150768                                 e-mail: ltrivoli@gmail.com

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ                                                                                          1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 23/3/2006               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):26/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

ΕΡΜΗ ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ 11                                                   Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

194 00   ΚΟΡΩΠΙ                                                           ΚΑΣΑΠΙΑΝ ΑΡΤΙΝ

ΚΟΡΩΠΙ                                                                         Τηλ.: 6944575739

Τηλ. 6944575739                                                          e-mail: pskoropi@gmail.com

Φαξ: 210-6627170                                                        webpage: http://pskoropi.blogspot.com

ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ - ΠΟ.ΦΥ.ΖΩ.                                         1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 9/5/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 2/12/1997                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 17/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 4/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 24                                                              Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

104 39   ΑΘΗΝΑ                                                            ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΗΝΑΚΟΥΛΗ ΡΟΖΑ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-8814677

Τηλ. 210-8814677                                                        e-mail: pofyzo@yahoo.gr

Φαξ: 210-8814677                                                        webpage: http://pofyzo.blogspot.com
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.   
                                    1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 16/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 14/1/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 29/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 3/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 09/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 26                                                  Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

104 39   ΑΘΗΝΑ                                                            ΤΡΙΖΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 6977067117, 210-9756917

Τηλ. 210-6438308                                                        e-mail: info@speleo.gr

Φαξ: 210-6438308                                                        webpage: http://www.speleo.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                      2

"ΠΝΟΗ"

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 22/6/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 13/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 20/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 3/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 09/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3                                                    Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

166 74   ΓΛΥΦΑΔΑ                                                         ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-8942001

Τηλ. 210-8942001                                                       

Φαξ: 210-8944165                                                       e-mail: michail2@otenet.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ (Σ.Π.Θ.Χ.) - ΑΡΧΕΛΩΝ                    1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 10/9/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 14/11/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 18/2/2000

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 9/5/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       20/2/2012

ΣΟΛΩΜΟΥ 57                                                                 Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

104 32   ΑΘΗΝΑ                                                            ΤΑΡΑΜΠΕ ΕΛΛΗ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-5231342

Τηλ. 210-5231342, 210-8982600                                 e-mail: stps@archelon.gr

Φαξ: 210-5231342                                                        webpage: http://www.archelon.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ"                                          2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 18/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 6/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 7/5/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):4/06/2007             Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       28/2/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

   ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ                                                            ΚΑΡΑΛΗΣ ΘΕΜΗΣ

                                                                                     e-mail: kosobits@otenet.gr, forestap@otenet.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                    1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 17/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 8/1/1998                       Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/2/2000

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 24/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 09/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       28/2/2012

ΛΟΧΑΓΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 13Α                                        Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

174 55   ΑΘΗΝΑ- ΚΑΛΑΜΑΚΙ                                          ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 6977 550078, 210-9882710

Τηλ. 210-9882710                                                       

Φαξ: 210-9882710                                                       e-mail: fonimanis@yahoo.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΥΔΡΑΣ "ΥΔΡΑΙΪΣΑ ΦΩΚΙΑ"                                                                           1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 29/12/1999              Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 27/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 09/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 12                                                             Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

151 26   ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ (ΥΔΡΑ)                                  ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-8048647, 6977203198, 22980-53681

Τηλ. 210-8048647, 22890-53449                                 e-mail: etsakir@hol.gr

Φαξ: 210-8048647                                                        webpage: http://hydraseal.blogspot.com , http://oikologoi-

                                                                                     hydras.blogspot.com

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ                                      1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 8/3/2012                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       8/3/2012

ΒΟΥΛΗΣ 17, Τ.Θ. 30736                                                 Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

105 63   ΑΘΗΝΑ                                                            ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΑΘΗΝΑ                                                                          Τηλ.: 210-3243782

                                                                                      e-mail: solar@s-ol-ar.gr , 3tsipiras@tsipiras.gr ,

Τηλ. 210-3243782                                                        kostastsipiras@s-ol-ar.gr

Φαξ: 210-3243782                                                        webpage: www.s-ol-ar.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                               1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 23/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 23/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 6/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 7/5/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 09/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       28/2/2012

ΠΑΡΑΣΧΟΥ 8                                                                  Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

154 52   ΨΥΧΙΚΟ                                                           ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-3637293, 210-7702420

Τηλ. 210-6775729, 210-7702420                                 e-mail: info@oikopsychiko.gr

Φαξ: 210-7759279                                                        webpage: http://www.oikopsychiko.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ "ΑΝΙΜΑ"                                               1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 22/5/2007               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       28/2/2012

ΜΕΝΕΛΑΟΥ 134                                                             Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

(ΓΡΑΦΕΙΟ - ΣΤΑΘΜΟΣ Α'ΒΟΗΘΕΙΩΝ)                               ΓΑΝΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

176 76   ΚΑΛΙΘΕΑ                                                          Τηλ.: 210-9510075

Τηλ. 210-9510075                                                        e-mail: wildlifecare@gmail.com

Φαξ: 210-9510075                                                        webpage: www.wild-anima.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                             1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 4/7/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 12/3/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 28/2/2000

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 8/5/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 14/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 09/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       28/2/2012

ΖΕΦΥΡΟΥ 5                                                                    Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

166 71   ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ                                                 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΤΕΝΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-8962461, 210-8962683

Τηλ. 210-8962461                                                       

Φαξ: 210-8960822                                        e-mail: nikos05@hol.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ                                                                      1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 22/5/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 27/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 8/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 8/5/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11                                                             Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

152 37   ΦΙΛΟΘΕΗ                                                         ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΩ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-6816427, 6944693586

Τηλ. 210-6816427                                                        e-mail: trezou.maro@trezos.com , info@sppf.gr

Φαξ: 210-6816427                                                        webpage: http://sppf.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ                                                                                               1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 19/9/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 15/12/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 6/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 12/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 8/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 09/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       28/2/2012

ΣΙΩΚΟΥ 4                                                                      Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

104 43   ΑΘΗΝΑ                                                            ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-3638235, 210-3248960

Τηλ. 210-3638235, 210-5130300                                 e-mail: info@sfs.gr

Φαξ: 210-5130300                                                        webpage: www.sfs.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΤΗΣΙΑ                                                                        2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/7/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 26/1/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 6/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 25/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       28/2/2012

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ 12                                                             Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

112 54   ΑΘΗΝΑ                                                            ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΑΝΤΑ ΡΟΥΛΑ   

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-2011523

Τηλ. 210-2011523, 210-2015536                                

Φαξ: 210-2011523, 210-2015536                                            e-mail: citronio@otenet.gr

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                 1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 16/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 27/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 6/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 3/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 09/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       28/2/2012

ΗΡΟΔΟΤΟΥ 10                                                                Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

106 75   ΑΘΗΝΑ                                                            ΛΙΑΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-7220866

Τηλ. 210-7220866, 210-7295418                                 e-mail: contact@philodassiki.org

Φαξ: 210-7291628                                                        webpage: http://www.philodassiki.org

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ                                                                                                        2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 8/10/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 23/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 6/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 30/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 09/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΑΘΗΝΑ                                                                          ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

                                                                                      Τηλ.: 210-3631162

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                      1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 23/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 25/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):23/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 14/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       14/4/2009

ΑΤΛΑΝΤΟΣ 24                                                                Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

175 61   ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ                                              ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-9817251

Τηλ. 210-9817251, 210-9828999                                

Φαξ: 210-9828999                                                        e-mail: mariatrig@ath.forthnet.gr

 

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ                                                                                                                              2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 7/10/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 19/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 8/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 30/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 09/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/2/2012

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 107                                                           Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

190 02   ΠΑΙΑΝΙΑ                                                          ΧΑΪΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-6645610, 210-6645717

Τηλ. 210-6645610

Φαξ: 210-6029661

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΖΩΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                            1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 24/9/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 9/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 25/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):04/06/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 09/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       28/2/2012

ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ 3-5                                                           Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

118 51   ΑΘΗΝΑ                                                            ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-3459873

Τηλ. 210-3459873

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ,                                           1

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 25/9/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 9/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       12/3/2012

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 144                                           Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

143 41   ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ                                          ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΚΟΥΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-2758568

Τηλ. 210-2758568                                                       

Φαξ: 210-2512163                                                       e-mail: ctserpanis@yahoo.gr

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ                                                                  1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 8/7/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 23/1/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 8/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 20/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 09/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       15/3/2012

ΛΕΒΙΔΟΥ 13                                                                   Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

145 62   ΚΗΦΙΣΙΑ                                                          ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑ

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          Τηλ.: 210-8083289

Τηλ. 210-8083289, 210-8086405                                 e-mail: amarg@gnhm.gr, friends@gnhm.gr

Φαξ: 210-8083289                                                        webpage: www.filoi-gnhm.gr

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                          1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 3/10/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 25/4/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 8/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):23/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 09/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       28/2/2012

ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ 3-5                                                           Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

118 51 ΑΘΗΝΑ, ΘΗΣΕΙΟ                                                ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ,  ΒΑΛΤΑΖΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ,  

ΑΤΤΙΚΗ                                                                          ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΛΥΔΙΑ

                                                                                      Τηλ.: 210-8021433, 210-8048310, 210-7273801

                                                                                      e-mail:   filoipod@gmail.com

Τηλ. 210-6776052                                                        webpage: http://www.filoi-podilatou.gr/