Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ:  ΗΜΑΘΙΑΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                                                                1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 30/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 25/10/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 27/11/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 15/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):13/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       29/2/2012

ΦΛΕΜΙΝΓΚ 17                                                                Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

591 00   ΒΕΡΟΙΑ                                                            ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΗΜΑΘΙΑ                                                                         Τηλ.: 6946 381707

Τηλ. 23310-24975, 23310-25433,                               

       23310-61007

Φαξ: 23310-25433                                                                           e-mail: aslanoglou@cuta.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                                                                         1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 20/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 28/1/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 13/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 22/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):13/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       29/2/2012

Τ.Θ 116                                                                         Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

592 00   ΝΑΟΥΣΑ                                                           ΜΑΡΚΟΒΙΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝ

ΗΜΑΘΙΑ                                                                         Τηλ.: 23320-27262, 6973374474

Τηλ. 23320-27262

Φαξ: 23320-27262

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.                                                                                                                                  1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 10/9/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 11/3/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 14/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 13/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       28/2/2012

 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 66                                                 Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

593 00   ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ                                                  ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΗΜΑΘΙΑ                                                                         Τηλ.: 23330-24440, 6977477347

Τηλ. 23330-24440, 23330-23161                                 e-mail: fysicert@otenet.gr , info@physiologike.gr

Φαξ: 23330-24440, 23330-23161                                webpage: www.physiologike.gr

 


ΝΟΜΟΣ:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                   1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 1/10/2004               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 11/4/2005                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):13/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       29/2/2012

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 123                                                       Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

546 21   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                 ΜΠΟΥΣΙΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                               Τηλ.: 2310-252530

Τηλ. 2310-252530                                                        e-mail: spyros@callisto.gr, info@callisto.gr

Φαξ: 2310-272190                                                        webpage: www.callisto.gr

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ                                                                                                                                                  1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 16/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 25/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 13/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 30/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΡΟΓΚΟΤΗ 3                                                                    Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

546 24   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                 ΒΑΣΩ ΠΕΤΡΙΔΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                               Τηλ.: 2310-555920

                                                                                      e-mail: arcturos@arcturos.gr, aec@arcturos.gr ,

Τηλ. 2310-555920                                                        petridou@arcturos.gr

Φαξ: 2310-553932                                                        webpage: http://www.arcturos.gr

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"                                                                                1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 13/12/1999              Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 6/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1                                                           Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

552 36   ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                               Τηλ.: 2310-347856, 6974587627

Τηλ. 2310-347856                                                        e-mail: ianni40@otenet.gr

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΒΟΛΒΗΣ - ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ                              2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 15/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 13/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 7/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΣΤΙΒΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                 Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

570 20                                                                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                               Τηλ.: 23930-23025, 2310-455855

Τηλ. 23930-23025, 2310-455855


ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΑΝΑΔΑΣΩΤΩΝ                                                       1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 28/1/2000               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 9/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       9/3/2012

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 56                                                          Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

54 637   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                               Τηλ.: 6973339163

Τηλ. 23310-96577                                                        e-mail: centralcommand@esepa.gr

Φαξ: 23310-96481                                                        webpage: http://www.esepa.gr

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ                             1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 20/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 16/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 9/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):13/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6                                                           Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

546 41   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                 ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                               Τηλ.: 2310-998254, 2310-810975, 2310-996514

Τηλ. 2310-817830                                                       

Φαξ: 2310-996512                                                                           e-mail: pantis@bio.auth.gr, secretariat@cuth.org

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ                                                                                                  2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 25/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 4/2/1998                       Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 13/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 9/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 13/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       29/2/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                               ΚΟΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

                                                                                      Τηλ.: 24280-94558

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΙΝΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ                               1

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 10/9/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 24/1/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 14/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       29/2/2012

 ΒΙΖΥΗΝΟΥ 48Α                                                              Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

574 00   ΣΙΝΔΟΣ                                                           ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                               Τηλ.: 2310-799184

Τηλ. 2310-799184


ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                                                                   1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 28/2/2001               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):18/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2ΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 57                                  Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

570 10   ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ                                                      ΝΑΝΑΚΟΥΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                               Τηλ.: 2310-348333, 2310-349500

Τηλ. 2310-349500                                                        e-mail: nanakoudis@yahoo.gr

Φαξ: 2310-349500                                                        webpage: www.hortiatis570.gr

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                                              1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 15/3/2001               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 23/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                      Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

570 10                                                                          ΣΙΣΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                               Τηλ.: 2310-998056, 2310-997843

Τηλ. 2310-997843, 2310-998056                                

Φαξ: 2310-997719, 2310-998018                                            e-mail: siskos@physics.auth.gr, jstratis@chem.auth.gr

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                  1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 22/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 15/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 9/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 51                                                                 Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

546 31   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                 ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                               ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

                                                                                      Τηλ.: 2310-222503

                                                                                      e-mail: ecology-trem@nath.gr, mtremopoulos@gmail.com ,

Τηλ. 2310-421196                                                        info@ecology-salonika.org

Φαξ: 2310-421196                                                        webpage: http://www.ecology-salonika.org

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ                                                                                      2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 20/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 23/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 13/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΚΥΜΙΝΑ                                                                         Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

576 00                                                                          ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                               Τηλ.: 23910-41618, 23910-42481, 6977401397

                                                                                     e-mail: dimog@otenet.gr


ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                                                                                           2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 14/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 18/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 14/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 27/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 13/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 80                                                      Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

570 04   ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ                                             ΠΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                               Τηλ.: 23920-32009, 6976649496

Τηλ. 23920-32009                                                       

Φαξ: 23920-32009                                                                          e-mail: savpantz@yahoo.com

 

ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 19/3/2001               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 13/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 23/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 148                                                  Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

570 10   ΠΕΥΚΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ                ΖΕΤΟΥ ΦΑΝΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                               Τηλ.: 2310-999826

Τηλ. 2310-673895                                                        e-mail: info@oiko-orama.gr

Φαξ: 2310-999829                                                        webpage: www.oiko-orama.gr

ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ                                                                                                                                                   1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 15/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 13/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 9/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/42005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

(ΦΡΑΓΚΙΝΗ 9-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)- (ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ              Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

31-ΑΘΗΝΑ)(546 24-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)-(105 62-ΑΘΗΝΑ)           ΥΦΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ                                                          Τηλ.: 2310-277997, 6939398969                 

Τηλ. 210-3247364, 210-3224344                                 e-mail: oikotopia@gmail.gr

Φαξ: 210-3224344                                                        webpage: www.oikotopia.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ                                                     2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 19/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 16/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 13/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 9/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                               ΥΦΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

                                                                                      Τηλ.: 2310-277997


ΝΟΜΟΣ:  ΚΙΛΚΙΣ

ΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                                           1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 14/4/2009               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 15/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

(ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΔΡΑΣ)                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

611 00   ΚΙΛΚΙΣ                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ                                                                           Τηλ.: 23410-28059, 6909616290

                                                                                     e-mail: topa_pan@yahoo.gr, doviros@yahoo.gr

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΙΛΚΙΣ                                                                                        1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 18/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 19/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 13/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 2/2/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 27                                                        Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

611 00   ΚΙΛΚΙΣ                                                             ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΚΙΛΚΙΣ                                                                           Τηλ.: 23410-27203, 6971610224

Τηλ. 23410-20110, 23410-27203                                

Φαξ: 23410-20110, 23410-26126                                            e-mail: agtzidis59@yahoo.gr

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΙΛΚΙΣ                                                                                            1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 23/3/2006               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):24/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 23/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1, Τα.Θ 124                                                 Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

61 100   ΚΙΛΚΙΣ                                                             ΣΤΑΜΚΟΣ ΠΑΡΙΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ                                                                           Τηλ.: 23410-86288, 6977345206, 6909616290

                                                                                       

Τηλ. 23410-86288                                                       

Φαξ: 23410-86288                                                                           e-mail: oikosinidisi@yahoo.gr

ΝΟΜΟΣ:  ΠΕΛΛΑΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ                                                                              2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 16/8/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 26/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 16/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 22/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/207             Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΕΔΕΣΣΑ                                                                         Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

52 200                                                                          ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕΛΛΑ                                                                           Τηλ.: 23810-25470, 23810-28188

                                                                                     e-mail: xsamandas@sch.gr


ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                                                                                           1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 21/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 13/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 22/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 35Α'                                           Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

581 00   ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ                                                       ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΠΕΛΛΑ                                                                           Τηλ.: 23820-20299, 6972 708008

Τηλ. 23820-20299, 23820-82780                                

Φαξ: 23820-21512                                                        e-mail: info@angelidislaw.gr

ΝΟΜΟΣ:  ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ                                                  2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 21/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 25/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 13/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 15/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):4/06/2007             Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 23/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ 11                                            Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

603 00   ΑΙΓΙΝΙΟ                                                           ΔΕΡΜΑΤΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΠΙΕΡΙΑ                                                                           Τηλ.: 23530-23195, 23530-22156, 6972336809

Τηλ. 23530-23195

Φαξ: 23530-22503

ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ                                                                                                             2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 17/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 17/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 13/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 5/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 12                                                           Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

601 00   ΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                        ΒΛΑΧΟΒΑΣΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΙΕΡΙΑ                                                                           Τηλ.: 23510-38670, 6979328677

Τηλ. 23510-38670

Φαξ: 23510-38670

ΝΟΜΟΣ:  ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                                 1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 5/8/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 18/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 20/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 10/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 19                                                          Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

621 24   ΣΕΡΡΕΣ                                                            ΑΛΕΥΡΑ ΑΝΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΕΡΡΕΣ                                                                          Τηλ.: 6944263636, 6972537018, 23210-58800

Τηλ. 6944263636                                                          e-mail: alevra@otenet.gr, οikologiki.kinisi.ser@gmail.com

                                                                                     webpage: http://www.oikologikhkinhshserron.blogspot.com/

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ (ΠΡΩΗΝ                                  1

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ)

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 4/8/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 23/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 13/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 28/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 23/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                                                      Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

620 55   ΚΕΡΚΙΝΗ                                                          ΚΙΡΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΕΡΡΕΣ                                                                          Τηλ.: 23270-41512, 6979408933

Τηλ. 23270-41512                                                       

Φαξ: 23270-41490                                                        e-mail: antonisker@yahoo.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ                                                         1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 4/8/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 23/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 18/2/2000

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 12/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 23/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                      Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

624 00                                                                          ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΕΡΡΕΣ                                                                          Τηλ.: 23250-41404, 6937178177

Τηλ. 23250-41205

Φαξ: 23270-28004, 23270-28005

ΝΟΜΟΣ:  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΡΙΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΗΤΩΔΩΝ                                       1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 4/12/2003               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):13/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       29/2/2012

ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

63 200   ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                   ΔΡΟΥΓΑ ΑΙΜΙΛΙΑ, ΚΟΜΝΗΝΟΥ

ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

                                                                                      Τηλ.: 6945644994, 6945531850

                                                                                      e-mail: arion@arion.org.gr

  Τηλ. 6945644994                                                        webpage: www.arion.org.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"                                                                                           1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 27/11/1999              Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 28/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 23/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΙΕΡΙΣΣΟΣ                                                                       Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

630 75                                                                          ΜΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΙΕΡΙΣΣΟΣ                                                                       Τηλ.: 23770-22518, 6988618142

Τηλ. 23770-22518, 23770-23988                                

Φαξ: 23770-23163                                                                           e-mail: hotmark@otenet.gr