Περιφέρεια: ΗΠΕΙΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ:  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ                                                                                                  2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 16/12/1999              Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 10/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):4/06/2007             Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 24/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                                                                       2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 19/9/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 23/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 13/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 14/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 24/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ 4                                                 Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

463 00   ΦΙΛΙΑΤΕΣ                                                        ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ                                                                   Τηλ.: 26640-22327, 26640-22257, 6976467111

Τηλ. 26640-22257                                                       

Φαξ: 26640-22257                                                                          e-mail: mail@epal-filiat.thesp.sch.gr

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΟΜΟΥ                                     1

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/9/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 17/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 13/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 16/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 24/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΣΟΥΛΙΟΥ 3, ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ)                    Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

461 00   ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ                                                                   Τηλ.: 6976180274

                                                                                     e-mail: sppkax_nthesprotia@yahoo.gr

Τηλ. 6976180274                                                          webpage: www.perivallon-thesprotia.gr

ΝΟΜΟΣ:  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ                                                                                                                             1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 25/4/2000               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 12/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 12                                                                Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

452 21   ΙΩΑΝΝΙΝΑ                                                       ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΒΡΑΖΙΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ                                                                     Τηλ.: 26510-29445    

Τηλ. 26510-29445, 26510-29447                                 webpage: www.pindosperivallontiki.org.

Φαξ: 26510-29447                                                                                                                e-mail: pinper@otenet.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ                                                                                          1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/9/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 18/3/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 14/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 20/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 24/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 12                                                                Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

452 21   ΙΩΑΝΝΙΝΑ                                                       ΚΑΨΑΛΗΣ ΦΩΚΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ                                                                     Τηλ.: 26510-26245, 26510-29445

Τηλ. 26510-26245                                                       

Φαξ: 26510-29445                                                       e-mail: pinper@otenet.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗΣ                                                                      1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/9/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 22/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 12/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 24/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΖΙΤΣΑ                                                                            Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

440 03   ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗ                                                 ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ                                                                     Τηλ.: 26510-29530, 6973307976

Τηλ. 26530-31910                                                       

Φαξ: 26530-31910                                                                          e-mail: stevi1@otenet.gr , stavroufrid@freemail.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                               1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/9/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 2/2/1998                       Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 14/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 22/2/201         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 24/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6                                                        Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

454 44   ΙΩΑΝΝΙΝΑ                                                       ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ                                                                     Τηλ.: 26510-35997

Τηλ. 26510-35997                                                        e-mail: info@ecoioannina.gr

Φαξ: 26510-35998                                                        webpage: www.ecoioannina.gr

ΝΟΜΟΣ:  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                                                       1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/9/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 23/3/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 16/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 15/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):21/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 24/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       9/3/2012

ΣΑΦΑΚΑ 9                                                                      Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

481 00   ΠΡΕΒΕΖΑ                                                         ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ                                                                       Τηλ.: 6936684864

Τηλ. 26823-61908                                                        e-mail: perivallonpreveza@gmail.com

Φαξ: 26823-61937                                                        webpage: www.perivallontikipreveza.org