Περιφέρεια: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΝΟΜΟΣ:  ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΙΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ                                                                                                         2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 12/9/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 16/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 16/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 14/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                                                          Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

290 90                                                                          ΛΑΛΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ                                                                     Τηλ.: 26950-61099

Τηλ. 26950-61099

Φαξ: 26950-63084

ΝΟΜΟΣ:  ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΛΕΣΧΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                                               1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/9/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 25/10/1997                     Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 14/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 25/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/03/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):31/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):  31/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΟΤΑΡΔΟΥ 11                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

491 00   ΚΕΡΚΥΡΑ                                                          ΚΑΡΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ                                                                        Τηλ.: 26610-24877, 6944316431, 6944345555

Τηλ. 26610-24877                                                       

Φαξ: 26610-27062                                                        e-mail: ecolcorf@otenet.gr

ΟΙΚΟΚΕΡΚΥΡΑ                                                                                                                                             1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 23/5/2007               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 31/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 22                                                      Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

491 00   ΚΕΡΚΥΡΑ                                                          ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ                                                                        Τηλ.: 6938712638

Τηλ. 26610-21407                                                        e-mail: info@ecocorfu.com

Φαξ: 26610-21407                                                        webpage: www.ecocorfu.gr

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                              2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 16/2/1998               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 14/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 14/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       15/3/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΚΕΡΚΥΡΑ                                                                        ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΗΣ

                                                                                     e-mail: katsoulis@dflti.ionio.gr

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                     1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 23/3/2006               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 31/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 22                                                      Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

491 00   ΚΕΡΚΥΡΑ                                                          ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ                                                                        Τηλ.: 6938712638

Τηλ. 26610-21407                                                        e-mail: info@ecocorfu.gr

Φαξ: 26610-21407                                                        webpage:  www.ecocorfu.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                       1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/9/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 2/4/1998                       Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 14/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 19/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 31/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

ΙΩΑΝ. ΘΕΟΤΟΚΗ 104                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

491 00   ΚΕΡΚΥΡΑ                                                          ΑΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ                                                                        Τηλ.: 26610-35445, 6936770710

Τηλ. 26610-49294 (ΣΥΝ. ΟΙΚΟΖΩΗ)                              e-mail: oikozoi@otenet.gr, info@environment-corfu.gr

Φαξ: 26610-49294                                                        webpage: www.environment-corfu.gr

ΥΛΑΪΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ                                                                                                                                      2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/9/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 17/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 2/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 31/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

                                                                                    

ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                       Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΝΟΜΟΣ:  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ                                                  1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 9/4/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 3/3/1998                       Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 29/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 10/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 31/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       9/3/2012

ΒΥΡΩΝΟΣ 3                                                                    Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

281 00   ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ                                                      ΑΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ                                                                 Τηλ.: 26710-24565

Τηλ. 26710-24565

Φαξ: 26710-24565


ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ                       2

ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ)

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 12/3/2001               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/4/2009

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ                                                 Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

280 84   ΦΙΣΚΑΡΔΟ                                                       ΠΕΤΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ                                                                 Τηλ.: 6977478395, 26740-41081

Τηλ.: 26740-41081                                                      

Φαξ: 26740-41081                                                                          e-mail: info@fnec.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ                     1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 19/4/2001               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):30/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 31/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       7/3/2012

ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ                                                                    Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

280 86   ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                               ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

                                                                                     Τηλ.: 210-3238564, 6948106139

Τηλ. 26710-81161, 210-3238564                                 e-mail: info@kateliosgroup.org

Φαξ: 210-3238569                                                        webpage: www.kateliosgroup.org