Περιφέρεια: ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ:  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΙΒΩΤΟΣ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ                                                                     1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 25/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 22/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 27/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):31/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 15/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       7/3/2012

ΧΑΝΔΑΚΟΣ 12                                                                Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

712 02   ΗΡΑΚΛΕΙΟ                                                        ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ                                                                      Τηλ.: 2810-286480

Τηλ. 2810-286480

Φαξ: 2810-286490

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΛΙΩΝ "Ο ΠΟΤΑΜΟΣ"                                       2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 24/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 23/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 28/1/2000

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 22/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 8/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):30/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 03/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΜΑΛΙΑ                                                                           ΚΑΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ                                                                      Τηλ.: 28970-33321

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                            1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 29/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 22/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 27/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):31/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 15/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       7/3/2012

ΧΑΝΔΑΚΟΣ 12                                                                Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

712 02   ΗΡΑΚΛΕΙΟ                                                        ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ                                                                      Τηλ.: 2810-284414

Τηλ. 2810-284414

Φαξ: 2810-286490

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Σ.Π.ΠΕ.Ν.Η.                         2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 26/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 28/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 1/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 14/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):31/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 03/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ - ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ                                       Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

715 00   ΗΡΑΚΛΕΙΟ                                                        ΖΟΥΡΟΥ ΤΟΥΛΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ                                                                      Τηλ.: 2810-762643, 6977448807

Τηλ. 2810-762643

Φαξ: 2810-762643

ΝΟΜΟΣ:  ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                         1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 22/2/2001               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 8/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):30/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 03/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

ΦΩΝΙΑΔΑΚΗ 8 (ΣΤΕΚΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ)                                  Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

722 00   ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ                                                      ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

                                                                                     Τηλ.: 6932632656

Τηλ. 6932632656                                                          e-mail: ecoierapetra@gmail.com

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                                                 1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 27/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 24/3/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 10/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 1/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 8/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):31/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 03/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 1                                                        Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

723 00   ΣΗΤΕΙΑ                                                            ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΛΑΣΙΘΙ                                                                          Τηλ.: 28430-22756, 6974365252, 28430-23141       

Τηλ. 28430-22240                                                        e-mail: ananan@sit.forthnet.gr ,

Φαξ: 28430-22240                                                        mariagiannakaki1234@yahoo.com

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ                                                      1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 28/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 23/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):30/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 09/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       12/3/2012

ΦΩΝΙΑΔΑΚΗ 12                                                             Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

722 00   ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ                                                      ΚΟΥΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΛΑΣΙΘΙ                                                                          Τηλ.: 6936868213, 6945390800

Τηλ. 6936868213                                                          e-mail: dgianidis62@yahoo.gr

ΝΟΜΟΣ:  ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ                                                                       2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 25/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 5/2/1998                       Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 10/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 22/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 8/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):30/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΡΕΘΥΜΝΟ                                                                      ΣΕΡΝΤΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

                                                                                      Τηλ.: 28310-24429

                                                                                     e-mail: nserd@social.soc.uoc.gr

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                                                          1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 24/3/2006               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):30/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 03/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

Τ.Θ. 34                                                                          Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

741 00   ΡΕΘΥΜΝΟ                                                        ΚΟΡΡΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ                                                         Τηλ.: 28310-25950

Τηλ. 28310-25950, 28310-61605                                

Φαξ: 28310-61605                                                       e-mail: istos@ret.forthnet.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ - NAWA CRETE                                                2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 25/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 18/3/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 10/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 12/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 13/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):30/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 23/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

                                                                                    

ΡΕΘΥΜΝΟ                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΝΟΜΟΣ:  ΧΑΝΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ "Η ΜΑΔΑΡΑ"                                                                       1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 24/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 10/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 22/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 7/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 8/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):30/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 03/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       7/3/2012

ΠΕΡΙΔΟΥ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε. 10                                          Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

731 34   ΧΑΝΙΑ                                                              ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΧΑΝΙΑ                                                                            Τηλ.: 28210-72797, 6936626266, 28210-72446

Τηλ. 28210-72797                                                       

Φαξ: 28210-72446                                                       e-mail: nikoloudis.madara@gmail.com

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ                       2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 26/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 10/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 27/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):31/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 03/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

ΜΠΟΝΙΑΛΗ 13-19                                                          Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

731 00   ΧΑΝΙΑ                                                              ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ

ΧΑΝΙΑ                                                                            Τηλ.: 28210-28405, 28210-20752, 6973692680

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                    1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 24/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 25/10/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 10/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 27/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):30/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 03/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

Τ.Θ. 215                                                                        Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

731 00   ΧΑΝΙΑ                                                              ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ

ΧΑΝΙΑ                                                                            Τηλ.: 28210-49018, 6973692680

Τηλ. 28210-49018                                                        e-mail: ecoprothania@gmail.com

Φαξ: 28210-49018                                                        webpage: http://www.ecocrete.gr