Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ:  ΛΕΣΒΟΥ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ "Η ΔΗΜΗΤΡΑ"                    2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 22/12/1999              Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 27/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 02/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       7/3/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΜΥΤΙΛΗΝΗ                                                                     ΘΕΟΔΩΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                                                                                      Τηλ.: 22510-23074

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ "ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ"                                           1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 19/3/2001               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 01/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       7/3/2012

ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ                                               Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

811 00                                                                          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣ

ΛΕΣΒΟΣ                                                                         Τηλ.: 22510-91231, 6974640419

Τηλ. 22510-91231                                                        e-mail: delfini33@gmail.com

Φαξ: 22510-91231                                                        webpage: www.delfini1922.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                          2

(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ) - Σ.Π.Α.Τ.ΠΕ.

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 17/12/1999              Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 27/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 13/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 01/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       7/3/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΜΥΤΙΛΗΝΗ                                                                     ΚΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ                                   Τηλ.: 6976847655, 22510-36447

                                                                                     e-mail: akizos@aegean.gr

                                                                                     webpage: http://www3.aegean.gr/spatpe/

ΦΙΛΟΖΩΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΣΒΟΥ "ΠΑΝ"                                                                                               1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 20/9/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 21/1/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 17/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 27/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 8/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 01/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       7/3/2012

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ 3                                      Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

811 00   ΜΥΤΙΛΗΝΗ                                                       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΝΥ, ΤΣΩΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ,

ΛΕΣΒΟΣ                                                                         ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΩ

                                                                                      Τηλ.: 22510-47710, 22530-71767

Τηλ. 22510-47710, 22530-71767                                 e-mail: lesvosanimalws@yahoo.com

Φαξ: 22510-47710, 22530-71767                                webpage: http://www.lesvos-animal-ws.ndo.co.uk

ΝΟΜΟΣ:  ΣΑΜΟΥ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ                           2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

(ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ)

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 10/8/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 31/1/2000

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 27/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 01/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       9/3/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ                                                ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΙΚΑΡΙΑ                                                                           Τηλ.: 22750-23932, 6975884734

                                                                                     e-mail: gvitsaras@hol.gr

ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΑΜΟΥ                                                                          1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 12/8/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 25/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 29/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 27/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/3/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       7/3/2012

ΗΡΑΣ 48                                                                        Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

831 00   ΣΑΜΟΣ                                                            ΜΙΧΑΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΣΑΜΟΣ                                                                          Τηλ.: 6978905704

Τηλ. 22730-28674                                                       

Φαξ: 22730-80406 , 22730-28674                              e-mail: samos_env@yahoo.gr

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΡΑΧΩΝ - ΙΚΑΡΙΑΣ                                                                                                      1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 14/3/2001               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 8/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/3/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 01/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       7/3/2012

ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ                                                              Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

833 01                                                                          ΓΑΓΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΙΚΑΡΙΑ                                                                           Τηλ.: 22750-41400, 22750-23983, 22750-71053

Τηλ. 22750-23983, 22750-71053                                 e-mail: hldagl@hol.gr

Φαξ: 22750-23900                                                        webpage: www.kpikarias.gr

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                       2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 10/8/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 13/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 27/11/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 27/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/3/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 01/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       7/3/2012

POST RESTANDE                                                            Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

832 00   ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ                                                      ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΑΜΟΣ                                                                          Τηλ.: 22730-35886, 6974523186

Τηλ.: 22730-35886, 22730-34965,                              

         6974523186

Φαξ : 22730-87261, 22730-34751                              e-mail: gdan@aegean.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                   1

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ)

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 11/8/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 3/3/1998                       Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 28/1/2000

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 7/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/3/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):30/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 15/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       9/3/2012

ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ 21                                                              Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

831 03   ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ                                                    ΣΟΛΟΥΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΣΑΜΟΣ                                                                          Τηλ.: 22730-62100

Τηλ. 22730-62100, 22730-62640                                 e-mail: base@sep-pythagorion.com

Φαξ: 22730-62640                                                        webpage: http://www.sep-pythagorion.com/gr/

ΝΟΜΟΣ:  ΧΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ - ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                   1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 7/3/2001                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/3/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 01/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       9/3/2012

ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 33                                                         Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΧΙΟΥ)                             ΔΟΥΚΑ ΕΛΛΗ

                                                                                      Τηλ.: 210-4599883-5

                                                                                      e-mail: akoa@oinousses.org.gr ,

Τηλ. 210-4599885, 22710-81243                                 tkt.oinouson@chi.forthnet.gr

Φαξ: 210-4599877, 22710-81244                                webpage: http://www.oinousses.org.gr/akoa.htm

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΚΑΙΝΑΣ -                               1

ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 11/8/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 26/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 17/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 27/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       7/3/2012

ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΡΚΑΙΝΑΣ                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

821 00                                                                          ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΙΟΣ                                                                              Τηλ.: 22710-23433, 22710-22437

Τηλ. 22710-22437, 22710-23433

Φαξ:  22710-23140
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΙΟΥ
                                                            1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 12/8/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 16/3/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 17/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 1/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 01/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       9/3/2012

Τ.Θ. 56                                                                          Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

821 00 ΧΙΟΣ                                                                  ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΑΡΑΚΟΥΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΧΙΟΣ                                                                              Τηλ.: 22710-21011, 6946381145      

Τηλ. 22710-25260, 22710-33083                                

Φαξ: 22710-27312                                                       e-mail: kat66g62@yahoo.gr

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ                                                       2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 13/8/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 30/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 1/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/3/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 01/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       9/3/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΧΙΟΣ                                                                              ΞΥΔΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ