Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ:  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                                                         2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 26/6/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 23/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 16/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 23/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):13/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 01/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

ΝΑΥΠΛΙΟ                                                                       Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΑΡΓΟΛΙΔΑ                                                                      ΔΟΝΤΑ ΜΑΡΙΑ

                                                                                      Τηλ.: 27520-21445

Τηλ. 27520-21445                                                       

Φαξ: 27520-27937                                                       e-mail: pamatol@otenet.gr

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ "ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ"                                                        2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 13/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 4/3/1998                       Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 28/1/2000

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 2/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

ΦΟΥΡΝΟΙ                                                                       Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

213 00   ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                       ΒΑΡΚΑΡΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ                                                                      Τηλ.: 210-4612211, 6981525650

Τηλ. 210-4612211

Φαξ: 210-4612311

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ"                                                      2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 20/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 23/3/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 16/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 2/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):13/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 01/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

ΠΛΑΠΟΥΤΑ 2                                                                  Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

211 00   ΝΑΥΠΛΙΟ                                                         ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ                                                                      Τηλ.: 27520-27400, 27520-24590

                                                                                     e-mail: koulmix@otenet.gr

ΝΟΜΟΣ:  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (πρώην ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                   1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/7/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 16/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 20/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 2/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):5/06/2007             Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 27/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       9/3/2012

Δ. ΣΤΑΜΟΥ 8                                                                  Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

20003   ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                            ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Τηλ.: 27410-60035, 6978022875

Τηλ. 27410-60035                                                        e-mail: epekor@sch.gr , info@epekorinthia.gr

Φαξ: 27410-60035                                                        webpage: www.epekorinthia.gr

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                         1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 30/4/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 18/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 16/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):13/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 27/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       7/3/2012

ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 16                                                             Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

204 00   ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ                                                   ΣΑΜΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                                      Τηλ.: 27430-26333

Τηλ. 27430-25835, 27430-26333

Φαξ: 27430-25835

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ "ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ"                1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 29/6/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 11/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 17/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 13/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):13/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 27/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ                                                              Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

202 00                                                                          ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                                      Τηλ.: 210-6823853, 6977668776

Τηλ. 27420-22414, 27420-27377                                 e-mail: vkellaris@yahoo.gr

Φαξ: 210-6823853                                                        webpage: www.oikosylko/korithiakos.gr

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟΥ - ΟΙΚΟΖΩΗ                                       1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/5/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 25/10/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 27/11/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 2/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):13/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 27/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 14, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΑ                           Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

202 00   ΚΙΑΤΟ ΤΡΑΓΑΝΑ                                               ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                                      Τηλ.: 27420-25433, 6945261768

Τηλ. 27420-25433                                                       

Φαξ: 27420-25433                                                       e-mail: sykionia@gmail.com

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΝΕΡΑΤΖΑΣ           2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 1/7/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 17/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 13/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):31/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

  ΒΕΛΟΣ ΝΕΡΑΤΖΑΣ                                                        Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

                                                                                      ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

                                                                                      Τηλ.: 27420-33241, 27420-33130

ΝΟΜΟΣ:  ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                                                  1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 12/9/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 16/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 17/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 2/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 149                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

231 00   ΣΠΑΡΤΗ                                                           ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΛΑΚΩΝΙΑ                                                                       Τηλ.: 27310-27313, 6976795323

Τηλ. 27310-27313                                                        e-mail: oikosyl@freemail.gr

Φαξ: 27310-24060, 27310-27313                                webpage: http://oikosyl.mysch.gr/

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΗΣ (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ)                                1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 12/5/2009               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/05/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                       Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

232 00   ΜΑΝΗ                                                              ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΘΑΛΗΣ

ΣΚΟΥΤΑΡΙ, ΓΥΘΕΙΟ                                                         Τηλ.: 27330-93221, 6939361652

                                                                                      e-mail: peripolomanis@gmail.com

Τηλ. 6939361652                                                          webpage: http://peripolomanis.blogspot.com/

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΕ. ΜΕ. ΕΛΛΑΣ)                                                        1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 1/10/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 6/4/1998                       Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 17/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 3/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 168                                                             Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

231 00   ΣΠΑΡΤΗ                                                           ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

ΛΑΚΩΝΙΑ                                                                       Τηλ.: 27310-83514, 27310-27994, 6972081899

Τηλ. 27310-27994, 27310-83514                                

Φαξ: 27310-83514                                                       e-mail: nanochip@panafonet.gr

ΝΟΜΟΣ:  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                                                                        1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 13/3/2001               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 27/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

ΚΑΝΑΡΗ 86 ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ                                                 Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

241 00   ΚΑΛΑΜΑΤΑ                                                       ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

                                                                                     Τηλ.: 27210-93317, 27210-85367

Τηλ. 27210-93317                                                       

Φαξ: 27210-93317                                                                          e-mail: kouniados@kal.forthnet.gr

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                                                                                         1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 21/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 25/10/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 27/11/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 7/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 27/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

ΚΑΝΑΡΗ 86 ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ                                                 Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

241 00   ΚΑΛΑΜΑΤΑ                                                       ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ                                                                     Τηλ.: 27210-93317, 27210-85367, 27220-24050

Τηλ. 27210-93317, 27210-85367                                

Φαξ: 27210-93317                                                       e-mail: kouniados@kal.forthnet.gr

ΦΙΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ                                                                                                                1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 23/3/2006               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 53Α (ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 36)       Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

241 00   ΚΑΛΑΜΑΤΑ                                                       ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ                                                                     Τηλ.: 27210-29472, 6972929124

Τηλ. 27210-29472, 6972929124                                  e-mail: fmk2@otenet.gr

Φαξ: 27210-86140                                                        webpage: www.fmk.gr