Περιφέρεια  ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός   ΑΤΤΙΚΗΣ

       13                      ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 14/5/1996                Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                          Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 9/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 4/4/2001           Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/12/2003         Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005              1

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 21/05/2007       Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 08/04/2009

                                                          e-mail: kspano@otenet.gr                              Ημερ/νία Τελ. Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 23/2/2012

Στοιχεία Οργάνωσης      (ΚΕΦ. Ι)

Η Οργάνωση είναι μέλος των: ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ)

Έδρα

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ.:  154 51 Οδός:  ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 40

Τηλ.: 210-6716202 Φαξ:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Τηλ.: 6942 421975, 210-6716202

Γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά

Νομική Μορφή

Η Οργάνωση είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από το 1988

Σκοποί

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μέλη και Φίλοι

Με δικαίωμα ψήφου: 18

Υλικοτεχνική Υποδομή

Γραφείο: Φιλοξενία, Μέρες Λειτουργίας: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ,  Ώρες Λειτουργίας: ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Υπάρχει αρχείο σε Κλασσική μορφή και η δομή του είναι ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΝΑ ΘΕΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΖΩΙΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                        ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                    ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ                                              ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ                                            ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Δραστηριότητες     (ΚΕΦ. II)

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο: ΑΡΘΡΟ 24

Από το  2000  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (2000-2001).

 

Αντικείμενο: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤ’ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Από το  2000  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤ’ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΧΙΝΙΑ ΣΕ ΚΩΠΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤ’ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.

 

Αντικείμενο: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ 2001

Από το    Έως και το                                                Εμβέλεια   Διεθνής

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΕΝΟΒΑ 2001 ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ".

 

 

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Αντικείμενο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Από το  1989  Έως και το  1991                                  Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΑΜΠΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΣΤΡΟΦΗ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

 

Αντικείμενο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Από το  1989  Έως και το  1991                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ

 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Αντικείμενο: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Από το  1989  Έως και το  1991                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

Μελλοντικές Δράσεις

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Αντικείμενο: ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ (ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΑΠΟ ΤΟ 1991) ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η Δράση προγραμματίζεται για το 1996                                    Εμβέλεια  Τοπική

Σχεδιαζόμενες Ενέργειες:

 

 

Πληροφόρηση

Πηγή: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Αντικείμενο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

1/1989-                                                   ΣΥΝΕΧΩΣ                                                 Κοινή                    Αρκετά

Πηγή: Μ.Μ.Ε.

Αντικείμενο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

1/1989-                                                   ΣΥΝΕΧΩΣ                                                 Εμείς                     Αρκετά

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αντικείμενο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

1/1989-                                                   ΣΥΝΕΧΩΣ                                                 Εμείς                      Πολύ

 

 

Πηγή: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Αντικείμενο: ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

1/1989-                                                   ΣΥΝΕΧΩΣ                                                 Κοινή                     Μέτρια

Πηγή: ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Αντικείμενο: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

1/1989-                                                   ΣΥΝΕΧΩΣ                                                 Κοινή                      Λίγο

Πηγή: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Αντικείμενο: ΡΕΜΑΤΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

1/1989-                                                   ΣΥΝΕΧΩΣ                                                 Εμείς                     Αρκετά

 

 

Σχέσεις με Τύπο

 

Τίτλος: ΕΠΟΧΗ

Θεματολογία: ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Εθνική            1/1990-                       2-3 ΦΟΡΕΣ                           Εμείς                      Αρκετά

Τίτλος: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Θεματολογία: ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Εθνική            1/1989-                       5-6 ΦΟΡΕΣ                           Εμείς                       Μέτρια

 

Σχέσεις με MME

Τίτλος: ΤΟΠΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Θεματολογία: ΡΕΜΑΤΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Ράδιο                  Τοπική            1/1989-                          1 ΦΟΡΑ                             Εμείς                      Μέτρια

 

 

Σχέσεις με άλλες  Π.Ο

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ/ΟΙΚΟΣΤΡΟΦΗ/ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αντικείμενο: ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                           1/1989-                                                                 Εμείς                      Μέτρια

 

 

Σχέσεις με Φορείς

 

Επωνυμία: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΨΥΧΙΚΟΥ

Αντικείμενο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1989-1/1991                                                                                                      Κοινή                      Αρκετά

 

 

Έντυπα της Οργάνωσης

 

Επωνυμία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΟΥ

Αντικείμενο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1989-1/1991                                                                                                      Κοινή                        Λίγο