Περιφέρεια  ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός   ΑΤΤΙΚΗΣ

     222           ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΛ.ΚΕ.ΝΟ.Π.Π.

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 17/12/1999               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                          Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 4/5/2001           Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003         Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2005             1

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 16/05/2007       Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                          e-mail: elkenopp@otenet.gr                            Ημερ/νία Τελ. Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 24/2/2012

Στοιχεία Οργάνωσης      (ΚΕΦ. Ι)

Έδρα

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.:  106 80 Οδός:  ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 52-54

Τηλ.: 210-3615633 Φαξ: 210-3632056

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ  ΔΩΡΑ Τηλ.: 6932 605094

Γλώσσες: Αγγλικά

Νομική Μορφή

Η Οργάνωση είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από το 1997

Σκοποί

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΣ "ΕΝΝΟΜΟΥ ΑΓΑΘΟΥ"/ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ, ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.), ΣΕ ΗΜΕΔΑΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ: Α) ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΤΕ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΙΤΕ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Κ.Λ.Π.  Β) ΝΑ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ ΤΟΥ, ΏΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠ' ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ.

Μέλη και Φίλοι

Υλικοτεχνική Υποδομή

Γραφείο: Φιλοξενία, Μέρες Λειτουργίας: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ,  Ώρες Λειτουργίας: 9.30-14.00 ΚΑΙ 18.00-20.00

Η Οργάνωση έχει πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και τον χρησιμοποιεί κυρίως για ΣΥΓΓΡΑΦΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ/

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/

Υποδομή Εκδηλώσεων: ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΘΝΙΚΗ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ.

Στην Οργάνωση προσφέρουν εθελοντική εργασία: 4 άτομα.

Παρατηρήσεις: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΟΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ ΔΩΡΑ                                            ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Δραστηριότητες     (ΚΕΦ. II)

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο: ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ)

Από το  2000  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Σ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΚΑΤ’ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

124/2001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Τ.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΕΣΤΑΛΗ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΩΝ

ΠΡΑΞΕΩΝ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΙΝΤΕΡΝΕΤ.

 

Αντικείμενο: ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΘΗΡΑ)

Από το  1997  Έως και το  2000                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΟΥ Σ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙ

ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΑΠΌ 1997 ΕΩΣ ΚΑΙ 2000. ΚΑΤ’ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ ΟΙ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΠΑΡΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ

ΦΥΣΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΙΝΑΝ ΟΛΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 2932/1998, 2580/2000, 1047/2001

ΑΠΌΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Ε. ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

 

Αντικείμενο: ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΚΡΗΤΗ)

Από το  1999  Έως και το  2000                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Σ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ

ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. ΚΑΤ’ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΕΚΚΡΕΜΕΙ.

 

Αντικείμενο: ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΠΑΡΟΣ)

Από το  1997  Έως και το  1998                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ

- Η ΑΛΚΥΟΝΗ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ, ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΝΟΜΟ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΕΙ Κ’ΘΕ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ

 ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ :

Α) ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Ή ΑΡΡΩΣΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ, ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΤΟΥΣ ΚΑΙ

Β) ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ

Αντικείμενο: ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΡΟΣ)

Από το  1999  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Σ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

ΚΑΤ’ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΕΦΥΓΕ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ "ΓΑΙΑ". ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2425/2000 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Τ.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ

ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΟΥ Σ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ

 ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ

ΣΥΡΟΥ. ΚΑΤ’ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΦΥΓΕ Ο ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

3892/2000 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Τ.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΟΥ Σ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA

ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ. ΚΑΤ’ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΕΦΥΓΕ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ "ΓΑΙΑ". ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΕΚΚΡΕΜΕΙ.

 

 

 

Μελλοντικές Δράσεις

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο: ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΑΧΑΪΑ - ΑΡΚΑΔΙΑ)

                                                                                    Εμβέλεια  Τοπική

Σχεδιαζόμενες Ενέργειες:

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ Σ.Τ.Ε. ΚΑΤ’ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΑΔΩΝΑ.

Αντικείμενο: ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΠΑΤΜΟΣ)

                                                                                    Εμβέλεια  Τοπική

Σχεδιαζόμενες Ενέργειες:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ Σ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΠΑΤΜΟΥ.

 

 

 

Πληροφόρηση

Πηγή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Αντικείμενο: ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

1/1997-                                           1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ                                         Εμείς                     Αρκετά

 

 

 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΗΡΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ

Αντικείμενο: ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

1/1997-                                           1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ                                         Εμείς                     Αρκετά

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ-Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο: ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

1/1997-                                           1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ                                         Εμείς                     Αρκετά

 

 

 

Σχέσεις με Τύπο

 

 

 

Σχέσεις με MME

 

 

 

Σχέσεις με άλλες  Π.Ο

 

 

 

Σχέσεις με Φορείς

 

 

 

Έντυπα της Οργάνωσης