Περιφέρεια  ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός   ΑΤΤΙΚΗΣ

       49  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 17/6/1996                Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                          Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 2/2/2000

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 27/4/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 4/12/2003         Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/4/2005              2

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 21/03/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 17/05/2007       Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                                                                                  Ημερ/νία Τελ. Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/3/2012

Στοιχεία Οργάνωσης      (ΚΕΦ. Ι)

Έδρα

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.:  116 35 Οδός:  ΠΟΛΕΜΩΝΟΣ 8

Τηλ.: 210-7232473 Φαξ: 210-7232473

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΕΚΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΘΙΣΒΗ Τηλ.: 210-7232473

Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

Νομική Μορφή

Η Οργάνωση είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από το 1994

Σκοποί

ΔΙΑΔΟΣΗ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε./ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ/

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΕΒΟΜΕΝΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέλη και Φίλοι

Με δικαίωμα ψήφου: 3 Χωρίς δικαίωμα ψήφου: 30 Εκ των οποίων ταμειακώς εντάξει: 28

Υλικοτεχνική Υποδομή

Γραφείο: Παραχωρημένο, Μέρες Λειτουργίας: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ,  Ώρες Λειτουργίας: 9.00-16.00

Η Οργάνωση έχει πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και τον χρησιμοποιεί κυρίως για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπάρχει αρχείο σε Κλασσική μορφή και η δομή του είναι ΘΕΜΑΤΙΚΗ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ)

Στην Οργάνωση προσφέρουν εθελοντική εργασία: 2 άτομα.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΚΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΘΙΣΒΗ                                       ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

Δραστηριότητες                                          (ΚΕΦ. II)

Θεματικός ’ξονας: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αντικείμενο: "GREEN LINE"

Από το  1994  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ-ΛΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 

Αντικείμενο: E.E.P.A.L.I. NET AND EARTH BANK

Από το  1995  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Διεθνής

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ,ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ,ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,ΔΗΜΟΙ,ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΕΡ/ΚΑ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ,ΤΗΝ ΠΕΡ/ΚΗ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ,ΜΕΛΕΤΕΣ

 

Αντικείμενο: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από το  1995  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ,ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Αντικείμενο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Από το  1994  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΒΙΒΛΙΩΝ,ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ,ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Αντικείμενο: ΕΘΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Από το  1994  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Διεθνής

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Ε.Ρ.Α.L.I.

 

 

 

Πληροφόρηση

Πηγή: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αντικείμενο: ΠΕΡ/ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

2/1996-                                                   ΣΥΝΕΧΩΣ                                                 Εμείς                      Πολύ

Πηγή: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Αντικείμενο: ΠΕΡ/ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

2/1996-                                                   ΣΥΝΕΧΩΣ                                                 Εμείς                      Πολύ

Πηγή: Ο.Η.Ε.

Αντικείμενο: ΠΕΡ/ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

2/1996-                                                   ΣΥΝΕΧΩΣ                                                 Εμείς                     Αρκετά

Πηγή: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αντικείμενο: ΠΕΡ/ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

2/1996-                                                   ΣΥΝΕΧΩΣ                                                 Εμείς                     Μέτρια

 

 

 

Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αντικείμενο: ΠΕΡ/ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

2/1996-                                                   ΣΥΝΕΧΩΣ                                                 Εμείς                       Λίγο

Πηγή: ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αντικείμενο: ΠΕΡ/ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

2/1996-                                                   ΣΥΝΕΧΩΣ                                                 Εμείς                     Μέτρια

Πηγή: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αντικείμενο: ΠΕΡ/ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

2/1996-                                                   ΣΥΝΕΧΩΣ                                                 Εμείς                     Μέτρια

Πηγή: INTERNET

Αντικείμενο: ΠΕΡ/ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

1/1995-                                                   ΣΥΝΕΧΩΣ                                                 Εμείς                      Πολύ

 

 

 

Σχέσεις με Τύπο

Τίτλος: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Θεματολογία: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-GREEN LINE

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Εθνική           11/1994-                        1 ΦΟΡΑ                             Εμείς                        Πολύ

Τίτλος: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Θεματολογία: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Εθνική            3/1996-                         1 ΦΟΡΑ                           Εκείνoι                      Πολύ

Τίτλος: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Θεματολογία: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-GREEN LINE

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Εθνική           11/1994-                        1 ΦΟΡΑ                             Εμείς                        Πολύ

Τίτλος: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Θεματολογία: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ"

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Περιοδικό            Εθνική                 -                              1 ΦΟΡΑ                           Εκείνoι                      Πολύ

 

 

 

Τίτλος: ATHENS NEWS

Θεματολογία: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Εθνική                 -                              1 ΦΟΡΑ                             Εμείς                        Πολύ

Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Θεματολογία: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΜΠΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Ε.-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Περιοδικό            Εθνική            1/1995-                         1 ΦΟΡΑ                           Εκείνoι                      Πολύ

 

 

 

Σχέσεις με MME

Τίτλος: MEGA

Θεματολογία: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Τηλ/ση                Εθνική           11/1994-                         1 ΦΟΡΑ                            Εκείνoι                     Μέτρια

Τίτλος: ANTENNA 97,1 FM

Θεματολογία: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Ράδιο                  Εθνική           12/1994-                         1 ΦΟΡΑ                            Εκείνoι                     Αρκετά

 

 

 

Σχέσεις με άλλες  Π.Ο

 

 

 

Σχέσεις με Φορείς

Επωνυμία: ΧΙ Δ/ΝΣΗ Ε.Ε.

Αντικείμενο: ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ"

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

3/1995-3/1996                                                                                                      Εμείς                        Πολύ

 

Μελλοντικός Προγραμματισμός ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΙ Δ/ΝΣΗ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 1996

 

 

 

Έντυπα της Οργάνωσης

 

Επωνυμία: Ε.Ο.Τ.

Αντικείμενο: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

6/1994-5/1995                                                                                                     Εκείνοι                       Πολύ

 

 

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΑΣ

Αντικείμενο: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

11/1993-11/1993                                                                                                 Εκείνοι                       Πολύ

Επωνυμία: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Αντικείμενο: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1995-1/1995                                                                                                     Εκείνοι                       Πολύ

Επωνυμία: ΥΒΕΤ

Αντικείμενο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

5/1995-5/1995                                                                                                     Εκείνοι                       Πολύ

Επωνυμία:  HELECO

Αντικείμενο: ΔΙΑΛΕΞΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

11/1996-11/1996                                                                                                 Εκείνοι                       Πολύ

Επωνυμία: FONDATION UNIVERSITAIRE LUXEMBOURGEOISE (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Αντικείμενο: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

5/1996-5/1996                                                                                                     Εκείνοι                       Πολύ

Τίτλος: "ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ"

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Περιοδικό                                 3/1994-                                                    6 ΦΟΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ                Αυτόνομα

 

Μελλοντικός Προγραμματισμός ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Τίτλος: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Σχόλια: ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Βιβλία                                     11/1995-                                                         4 ΦΟΡΕΣ                  Με άλλο Φορέα

 

 

 

Τίτλος: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Ενημερωτικό Έντυπο                 11/1995-                                                          1 ΦΟΡΑ                       Αυτόνομα