Περιφέρεια  ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός   ΑΤΤΙΚΗΣ

       57                                                                ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 27/6/1996                Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 11/11/1997                 Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 8/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 5/4/2001           Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003         Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                         2

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 21/05/2007       Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 07/04/2009

                                                                                                                  Ημερ/νία Τελ. Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 23/2/2012

Στοιχεία Οργάνωσης      (ΚΕΦ. Ι)

Η Οργάνωση είναι μέλος των: 1.  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ F.O.E INTERNATIONAL (FRIENDS OF EARTH), 2.  Ε.Ε ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MED

 FORUM,3. ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ CHEC (ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ), 4. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έδρα

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.:   Οδός: 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Τηλ.:

Γλώσσες: Αγγλικά

Νομική Μορφή

Η Οργάνωση είναι σήμερα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από το 1991

Αρχικά η Οργάνωση ήταν Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από το 1984

Σκοποί

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ/ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ",ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ,ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ,ΗΜΕΡΙΔΩΝ,ΟΜΙΛΙΩΝ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ,  ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΧΩΡΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ).

Μέλη και Φίλοι

Με δικαίωμα ψήφου: 25 Χωρίς δικαίωμα ψήφου: 2400 Εκ των οποίων ταμειακώς εντάξει: 2000

Υλικοτεχνική Υποδομή

Γραφείο: Νοικιασμένο, Μέρες Λειτουργίας: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ,  Ώρες Λειτουργίας: 9.30-16.00

Η Οργάνωση έχει πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και τον χρησιμοποιεί κυρίως για ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ,ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΩΝ,ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ, EMAIL

Υπάρχει αρχείο σε Κλασσική μορφή και η δομή του είναι ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΕΤΗΣΙΟ INDEX

Αίθουσα Εκδηλώσεων: 100 ΑΤΟΜΑ

Υποδομή Εκδηλώσεων: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ,ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στην Οργάνωση εργάζονται με αμοιβή: 2 άτομα.

Στην Οργάνωση προσφέρουν εθελοντική εργασία: 10 άτομα.

Στον Φορέα άλλης δραστηριότητας εργάζονται με αμοιβή: 1 άτομα.

Παρατηρήσεις: Λειτουργούν παραρτήματα στο Ρέθυμνο, στη Σκύρο, στα Τρίκαλα και στη Θεσσαλονίκη.

 

Δραστηριότητες       (ΚΕΦ. II)

Θεματικός ’ξονας: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Αντικείμενο: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Από το  1984  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(1987,Ε.Ε.)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(1989, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ε.Ε.)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ"(1993, Ε.Ε. ΚΑΙ Γ.Γ. ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ)

 

Αντικείμενο: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Από το  1984  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Διεθνής

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΝΑΞΟΥ ΔΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ"(9.'87 ΚΑΙ 9.'88 ΣΤΗ ΝΑΞΟ)

 

Θεματικός ’ξονας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Αντικείμενο: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η Δραστηριότητα έγινε το  1997                                    Εμβέλεια   Διεθνής

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑΣ

ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Η ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ"

 

Αντικείμενο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από το  1984  Έως και το  1997                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (1-5.'87)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΟΜΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" (12/96-1/97)

 

Θεματικός ’ξονας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Αντικείμενο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ

Από το  1996  Έως και το  1997                                  Εμβέλεια   Διεθνής

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "GREENNING THE TREATY" ΜΕ ΤΟ FOE (ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ FOE ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ.

 

Θεματικός ’ξονας: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΕΣ- ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η Δραστηριότητα έγινε το  1997                                    Εμβέλεια   Διεθνής

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ" ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ATPNE ΤΥΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΚΥΠΡΟΥ (5/97)

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΕΝΩΣΗ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" (6/97)

 

Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΕΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Από το  1984  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΘΗΝΑΣ(1987,Ε.Ε.)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ(1988)

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"(1990,

ΚΥΠΡΟΣ)/ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (7.'90, ΥΔΡΑ)

Αντικείμενο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Από το  1984  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ(1988)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ" ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΠΡΟΟΔΟΥ(1992)

 

Θεματικός ’ξονας: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αντικείμενο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Από το  1984  Έως και το  1997                                  Εμβέλεια   Διεθνής

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ,ΗΜΕΡΙΔΕΣ,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-

 

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Από το  1984  Έως και το  1997                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ

ΑΘΗΝΑΣ(1987,Ε.Ε. ΚΑΙ ΥΠΕΧΩΔΕ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΥΡΩΠΗ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑ"(FRIENDS OF THE EARTH, E.E). (ΕΩΣ 1996)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ(1994-6/97, E.C.E.A.T.)

Αντικείμενο: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Δραστηριότητα έγινε το  1997                                    Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΑΠ (ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΑΠ (ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-

ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ.

 

Αντικείμενο: ΔΑΣΗ

Από το  1984  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ(1989-ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ)

 

Αντικείμενο: ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Από το  1984  Έως και το  1997                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΥΠΕΧΩΔΕ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ(1987)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ(12.'87)

 

Αντικείμενο: ΡΥΠΑΝΣΗ

Από το  1984  Έως και το  1997                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ(1986,ΔΗΜΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ Ε.Ε.)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ"(Ε.Ε.)(ΕΩΣ 1996)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Αντικείμενο: ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Από το  1984  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ(1985,Ε.Ε. ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ(1986,UNEP)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΥΛΙΚΗΣ(1987)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ(1994-ΣΗΜΕΡΑ)

 

Αντικείμενο: ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Από το  1995  Έως και το  1997                                  Εμβέλεια   Διεθνής

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ Π.Ο. LEGA

PER LAMBIENTE

 

 

 

Μελλοντικές Δράσεις

Θεματικός ’ξονας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Αντικείμενο: ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η Δράση προγραμματίζεται για το 1998                                    Εμβέλεια  Εθνική

Σχεδιαζόμενες Ενέργειες:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ" ΣΤΟ INTERNET/ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΑΣΗΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ/ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ FRIENDS OF THE EARTH ΣΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

 

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Δράση προγραμματίζεται για το 1998                                    Εμβέλεια  Νομαρχιακή

Σχεδιαζόμενες Ενέργειες:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΓΕΚΕ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΣΤΙΟΤΙΔΑΣ) ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΙΑΓΕ, ΤΟ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

Η Δράση προγραμματίζεται για το 1998                                    Εμβέλεια  Εθνική

Σχεδιαζόμενες Ενέργειες:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ LEADER "ΟΔΥΣΣΕΑ" (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ (ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

 

 

 

Πληροφόρηση

ECOLOGIST,ECONOMIST,TIME,GUARDIAN WEEKLY,BBC WILDLIFE,ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ,ΕΝΤΥΠΑ Π.Ο.,INTERNET,ΕΥΩΝΥΜΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Μελλοντικός Προγραμματισμός

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ" ΣΤΟ INTERNET

 

 

 

Σχέσεις με Τύπο

ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

Μελλοντικός Προγραμματισμός

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

Σχέσεις με MME

ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΑ,SKY,FLASH,MEGA,ANTENNA

Τίτλος: ΕΡΑ 1,2,4,

Θεματολογία: ΠΕΡ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Ράδιο                  Εθνική           10/1984-                       ΜΗΝΙΑΙΩΣ                           Κοινή                      Αρκετά


Τίτλος: SKY 100,4 FM

Θεματολογία: ΠΕΡ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Ράδιο                  Εθνική            1/1988-                        ΜΗΝΙΑΙΩΣ                           Κοινή                      Μέτρια

Τίτλος: FLASH 96,1 FM

Θεματολογία: ΠΕΡ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Ράδιο                  Εθνική            1/1988-                        ΜΗΝΙΑΙΩΣ                           Κοινή                      Αρκετά

Τίτλος: MEGA

Θεματολογία: ΠΕΡ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Τηλ/ση                Εθνική           10/1989-                       ΜΗΝΙΑΙΩΣ                           Κοινή                      Μέτρια

Τίτλος: ANTENNA TV

Θεματολογία: ΠΕΡ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Τηλ/ση                Εθνική           10/1989-                       ΜΗΝΙΑΙΩΣ                           Κοινή                      Μέτρια

Τίτλος: ET 1

Θεματολογία: ΠΕΡ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Τηλ/ση                Εθνική           10/1984-                       ΜΗΝΙΑΙΩΣ                           Κοινή                      Αρκετά

Τίτλος: STAR

Θεματολογία: ΠΕΡ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Τηλ/ση                Εθνική            1/1989-                        ΜΗΝΙΑΙΩΣ                           Κοινή                      Μέτρια

Μελλοντικός Προγραμματισμός

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

Σχέσεις με άλλες  Π.Ο

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ Π.Ο. ΣΕ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ,ΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Επωνυμία: WWF  EΛΛΑΣ

Αντικείμενο: ΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                           1/1990-                                                                 Κοινή                       Πολύ

 

 

 

Σχέσεις με Φορείς

ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ.ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΛΕΣ

Επωνυμία: GREENPEACEΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Αντικείμενο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                           1/1990-                                                                 Κοινή                       Λίγο

 

 

 

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αντικείμενο: ΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                           1/1985-                                                                 Κοινή                       Πολύ

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αντικείμενο: ΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                           1/1990-                                                                 Κοινή                       Πολύ

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Αντικείμενο: ΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                           1/1985-                                                                 Κοινή                       Πολύ

Επωνυμία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Αντικείμενο: ΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                           1/1992-                                                                 Κοινή                       Πολύ

Επωνυμία: FRIENDS OF THE EARTH

Αντικείμενο: ΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          1/1994-                                                                 Εμείς                       Πολύ

Επωνυμία: EUROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU

Αντικείμενο: ΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          1/1988-                                                                 Κοινή                      Αρκετά

Επωνυμία: E.C.E.A.T.

Αντικείμενο: ΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,ΚΟΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          1/1994-                                                                Εκείνοι                      Πολύ

 

 

 

Επωνυμία: ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1985-7/1996                                                                                                     Εκείνοι                       Πολύ

 

 

 

Έντυπα της Οργάνωσης

 

Επωνυμία: ΧΙ ΚΑΙ ΧΙΙ Δ/ΝΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

Αντικείμενο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1985-7/1996                                                                                                      Κοινή                        Πολύ

Επωνυμία: Γ.Γ. ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Αντικείμενο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1990-7/1996                                                                                                      Εμείς                         Λίγο

Επωνυμία: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Αντικείμενο: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1993-7/1996                                                                                                      Κοινή                        Πολύ

Επωνυμία: ΥΠΕΠΘ

Αντικείμενο: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ Π.Ε.

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1985-7/1996                                                                                                      Κοινή                       Μέτρια

Επωνυμία: Γ.Γ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αντικείμενο: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1985-7/1996                                                                                                      Κοινή                      Αρκετά

Επωνυμία: UNEP

Αντικείμενο: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1985-7/1996                                                                                                     Εκείνοι                       Πολύ

 

 

 

Τίτλος: "ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ"

Σχόλια: ΤΟ ΠΙΟ ΕΓΚΥΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Περιοδικό                                11/1984-                                                  11 ΦΟΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ               Αυτόνομα

Τίτλος: ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Σχόλια: ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Ενημερωτικό Έντυπο                  -7/1996

 

 

 

Τίτλος: ΑΦΙΣΕΣ

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Ημ/γιο, Αφίσα, Χάρτης               -7/1996                                                                                            Αυτόνομα