Περιφέρεια  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νομός   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

     155 ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΙΝΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

                                                                                        ΖΩΗΣ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 10/9/1996                Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 24/1/1998                  Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 14/2/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005             1

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 14/03/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 17/05/2007       Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

                                                                                                                  Ημερ/νία Τελ. Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 29/2/2012

Στοιχεία Οργάνωσης      (ΚΕΦ. Ι)

Έδρα

ΣΙΝΔΟΣ Τ.Κ.:  574 00 Οδός:   ΒΙΖΥΗΝΟΥ 48Α

Τηλ.: 2310-799184 Φαξ:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Τηλ.: 2310-799184

Νομική Μορφή

Η Οργάνωση είναι Σύλλογος - Σωματείο από το 1987

Σκοποί

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΙΝΔΟΥ

Μέλη και Φίλοι

Με δικαίωμα ψήφου: 50 Εκ των οποίων ταμειακώς εντάξει: 25

Υλικοτεχνική Υποδομή

Γραφείο: Φιλοξενία, Μέρες Λειτουργίας: ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Οργάνωση έχει πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και τον χρησιμοποιεί κυρίως για ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Αίθουσα Εκδηλώσεων: 180 ΑΤΟΜΑ (ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)

Υποδομή Εκδηλώσεων: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΤΣΟΜΠΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΠΡΑΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΚΙΤΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΚΛΕΙΩ

 

Δραστηριότητες     (ΚΕΦ. II)

 

Θεματικός ’ξονας: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο: ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

Από το  1994  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

 

Αντικείμενο: ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ

Η Δραστηριότητα έγινε το  1996                                    Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ

ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΞΙΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

 

Θεματικός ’ξονας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Αντικείμενο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από το  1994  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΙΝΔΟΥ

 

Θεματικός ’ξονας: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Αντικείμενο: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Από το  1991  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΕΚΑΣΜΟ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ, ΩΣΤΕ ΑΥΤΟΣ

 ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

 

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Η Δραστηριότητα έγινε το  1987                                    Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ,ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ,

ΕΠΙΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΙΝΔΟ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕΤΡΑΠΗ

 

Αντικείμενο: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Η Δραστηριότητα έγινε το  1990                                    Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΙΝΔΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕΤΡΑΠΗ

 

Αντικείμενο: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Από το  1994  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΩΝ ΣΤΗ Δ' ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΥΣΕΙΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΧΩΡΙΣ

ΑΔΕΙΑ, ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ

 

Αντικείμενο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΔΟΥ

Από το  1993  Έως και το  1998                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΛΗ) ΣΤΗΝ ΕΝΝΕΑΜΕΛΗ "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΛΗ) ΣΤΗΝ ΕΝΝΕΑΜΕΛΗ "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΔΟΥ. (ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ

 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ  ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (1987-ΣΗΜΕΡΑ)

 

 

 

Μελλοντικές Δράσεις

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

                                                                                    Εμβέλεια  Τοπική

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ Γ' ΚΑΙ Δ' ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΩΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ, ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ/ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Θεματικός ’ξονας: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο: ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ

                                                                                    Εμβέλεια  Τοπική

Σχεδιαζόμενες Ενέργειες:

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΞΙΟΥ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

 

 

 

Πληροφόρηση

ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ)

Πηγή: Α.Π.Θ. ΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αντικείμενο: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

1/1987-                                            1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ                                           Εμείς                     Αρκετά

Πηγή: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αντικείμενο: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

1/1988-                                           2 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ                                          Εμείς                     Μέτρια

Πηγή: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΝΙΑΣ-ΣΙΝΔΟΥ-ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Αντικείμενο: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

1/1992-                                           2 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ                                         Κοινή                    Αρκετά

Πηγή: Δ/ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αντικείμενο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

1/1991-                                           3 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ                                          Εμείς                     Αρκετά

 

 

 

Σχέσεις με Τύπο

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 1987 ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΧΕΔΟΝ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΔΟΥ

Θεματολογία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Τοπική            1/1987-                  1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ                      Εμείς                      Αρκετά

Τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ

Θεματολογία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Τοπική           10/1995-                        1 ΦΟΡΑ                             Εμείς                        Πολύ

 

 

 

Τίτλος: ΕΧΕΔΩΡΟΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Θεματολογία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Περιοδικό            Τοπική           10/1995-                        1 ΦΟΡΑ                             Εμείς                        Πολύ

Τίτλος: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεματολογία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Εθνική            1/1987-                4 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ                    Εμείς                      Αρκετά

Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Θεματολογία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Εθνική            1/1987-                4 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ                    Εμείς                      Αρκετά

 

 

 

Σχέσεις με MME

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 1987 ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΧΕΔΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ Μ.Μ.Ε.

Τίτλος: TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Θεματολογία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Τηλ/ση                Εθνική            1/1993-                         3 ΦΟΡΕΣ                            Κοινή                      Αρκετά

Τίτλος: EUROPE 1

Θεματολογία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Τηλ/ση                Τοπική            6/1993-                          1 ΦΟΡΑ                            Εκείνoι                     Μέτρια

Τίτλος: ΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Θεματολογία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Ράδιο                  Τοπική            1/1990-                         8 ΦΟΡΕΣ                            Κοινή                      Αρκετά

Μελλοντικός Προγραμματισμός

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ Μ.Μ.Ε.

 

 

 

Σχέσεις με άλλες  Π.Ο

Επωνυμία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Αντικείμενο: ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                           1/1987-                                                                 Κοινή                      Αρκετά

 

 

 

Σχέσεις με Φορείς

 

Επωνυμία: Ε.Κ.Β.Υ.

Αντικείμενο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                          10/1994-                                                                Εμείς                      Αρκετά

Επωνυμία: ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

Αντικείμενο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          2/1996-                                                                 Εμείς                      Αρκετά

Επωνυμία: GREENPEACE

Αντικείμενο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          2/1996-                                                                 Εμείς                      Μέτρια

Επωνυμία: EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Αντικείμενο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          2/1996-                                                                 Εμείς                      Μέτρια

Επωνυμία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Αντικείμενο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          2/1996-                                                                 Εμείς                      Μέτρια

 

 

 

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΔΟΥ

Αντικείμενο: ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1987-8/1996                                                                                                      Κοινή                       Μέτρια

 

 

 

Έντυπα της Οργάνωσης

Τίτλος: ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Ενημερωτικό Έντυπο                  1/1987-                                                         20 ΦΟΡΕΣ                     Αυτόνομα