Περιφέρεια  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νομός   ΗΜΑΘΙΑΣ

     156                                                           ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 10/9/1996                Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 11/3/1998                  Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 14/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 13/2/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005             1

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 14/03/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 16/05/2007       Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

webpage: www.physiologike.gr                          e-mail: fysicert@otenet.gr , info@physiologike.gr      Ημερ/νία Τελ. Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/2/2012

Στοιχεία Οργάνωσης      (ΚΕΦ. Ι)

Η Οργάνωση είναι μέλος της ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έδρα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Τ.Κ.:  593 00 Οδός:   ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 66

Τηλ.: 23330-24440, 23330-23161 Φαξ: 23330-24440, 23330-23161

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τηλ.: 23330-24440, 6977477347

Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά

Νομική Μορφή

Η Οργάνωση είναι σήμερα ’λλο από το 1998

Αρχικά η Οργάνωση ήταν ’λλο από το 1994

Σκοποί

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ,ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέλη και Φίλοι

Με δικαίωμα ψήφου: 5 Εκ των οποίων ταμειακώς εντάξει: 10

Υλικοτεχνική Υποδομή

Γραφείο: Νοικιασμένο, Μέρες Λειτουργίας: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ,  Ώρες Λειτουργίας: 9.00-14.30 ΚΑΙ 18.00-20.30

Η Οργάνωση έχει πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και τον χρησιμοποιεί κυρίως για ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ/ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΑΞ, ΑΡΧΕΙΟ, ΕΓΓΡΑΦΑ

Υπάρχει αρχείο σε Κλασσική-Ηλεκτρονική μορφή και η δομή του είναι ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ/ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ/ΕΝΤΥΠΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Αίθουσα Εκδηλώσεων: 150 ΑΤΟΜΑ (ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ)

Οχήματα: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΥΠΟΥ STATION-WAGON ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ

Στην Οργάνωση εργάζονται με αμοιβή: 2 άτομα.

Τα αμοιβόμενα στελέχη της Οργάνωσης είναι: 2 άτομα

Στην Οργάνωση προσφέρουν εθελοντική εργασία: 6 άτομα.

Παρατηρήσεις: ΣΤΗΝ Ε.Π.Ε ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 5 ΕΤΑΙΡΟΙ (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ). ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΊΝΑΙ Η Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΟΠΟΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ 5 ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΕΝΏ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (6 ΕΛΕΓΚΤΕΣ, 3 ΜΕΛΗ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                              ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ                                   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΡΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Δραστηριότητες     (ΚΕΦ. II)

 

Θεματικός ’ξονας: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Αντικείμενο: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Από το  1994  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

2092/91, ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ.ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ 80 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΟΠΩΣ ΤΟ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" ΤΟ 1994-95) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (1994-96)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΙΔΙΩΤΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (1994-96)

 

 

 

Μελλοντικές Δράσεις

Θεματικός ’ξονας: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Αντικείμενο: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

                                                                                    Εμβέλεια  Εθνική

Σχεδιαζόμενες Ενέργειες:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΚΑΙ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ.

ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Δ. ΕΛΛΑΔΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ)

 

 

 

Πληροφόρηση

 

Πηγή: ΚΕΝΤΡΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ(ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ

ΑΥΣΤΡΙΑΣ,ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΑΣΣΕΛ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,ΠΑΝ/ΜΙΟ ΧΟΕΝΧΑΙΜ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ)

Αντικείμενο: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

1/1994-                                          2-4 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ                                         Εμείς                      Πολύ

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Αντικείμενο: ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

1/1994-                                            3 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ                                           Εμείς                      Πολύ

Μελλοντικός Προγραμματισμός

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

 

 

Σχέσεις με Τύπο

 

Τίτλος: Ο ΠΟΛΙΤΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ)

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Τοπική            1/1994-                        5 ΦΟΡΕΣ                            Κοινή                      Αρκετά

Τίτλος: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Τοπική            1/1994-                        10 ΦΟΡΕΣ                           Εμείς                      Αρκετά

Τίτλος: ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Τοπική            1/1994-                        3 ΦΟΡΕΣ                            Εμείς                      Αρκετά

Τίτλος: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Εθνική            1/1994-                        2 ΦΟΡΕΣ                            Εμείς                      Αρκετά

Τίτλος: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΣΕΓΕΣ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Περιοδικό            Εθνική            1/1994-                        5 ΦΟΡΕΣ                            Κοινή                       Πολύ

Τίτλος: ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Περιοδικό            Εθνική            1/1994-                        5 ΦΟΡΕΣ                            Κοινή                       Πολύ

 

 

 

Τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Περιοδικό            Εθνική            1/1994-                        3 ΦΟΡΕΣ                            Κοινή                       Πολύ

 

 

 

Σχέσεις με MME

Τίτλος: TV ΗΜΑΘΙΑ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Τηλ/ση                Τοπική            1/1994-                         2 ΦΟΡΕΣ                            Κοινή                       Πολύ

Τίτλος: VEST ΚΟΖΑΝΗΣ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Τηλ/ση                Τοπική            1/1994-                         2 ΦΟΡΕΣ                            Κοινή                       Πολύ

Τίτλος: ΤΥΠΟΣ FM ΒΕΡΟΙΑΣ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Ράδιο                  Τοπική            1/1994-                         2 ΦΟΡΕΣ                            Κοινή                       Πολύ

 

 

 

Σχέσεις με άλλες  Π.Ο

 

Επωνυμία: "ΔΗΩ"

Αντικείμενο: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          1/1994-                                                                 Κοινή                       Πολύ

 

 

 

Σχέσεις με Φορείς

Επωνυμία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ

Αντικείμενο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          1/1994-                                                                 Κοινή                       Πολύ

Επωνυμία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αντικείμενο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          1/1994-                                                                 Κοινή                       Πολύ

 

 

 

Επωνυμία: ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Αντικείμενο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1994-9/1996                                                                                                      Κοινή                        Πολύ

 

Μελλοντικός Προγραμματισμός ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ (ΟΜΑΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ , LEADER) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 

 

 

Έντυπα της Οργάνωσης

 

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Αντικείμενο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1994-9/1996                                                                                                      Κοινή                        Πολύ

Επωνυμία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αντικείμενο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1994-9/1996                                                                                                      Κοινή                        Πολύ

Επωνυμία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αντικείμενο: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΝΕΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1994-9/1996                                                                                                      Κοινή                        Πολύ

Επωνυμία: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αντικείμενο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΟΚΟΥ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1994-9/1996                                                                                                      Κοινή                        Πολύ

Τίτλος: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Περιοδικό                                 1/1995-                                                    6 ΦΟΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ                Αυτόνομα

 

Μελλοντικός Προγραμματισμός ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 1997

Τίτλος: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Σχόλια: ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Ενημερωτικό Έντυπο                  6/1996-                                                          3 ΦΟΡΕΣ                      Αυτόνομα