Περιφέρεια  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Νομός   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

     225                                    ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 15/3/2001                Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                          Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005             1

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 14/03/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 17/05/2007       Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 23/03/2009

                                                          e-mail: siskos@physics.auth.gr, jstratis@chem.auth.gr     Ημερ/νία Τελ. Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/3/2012

Στοιχεία Οργάνωσης      (ΚΕΦ. Ι)

Η Οργάνωση είναι μέλος των: 1. ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2. (ΑΤΥΠΟ) ΔΙΚΤΥΟ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Έδρα

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Κ.:  570 10 Οδός: 

Τηλ.: 2310-997843, 2310-998056 Φαξ: 2310-997719, 2310-998018

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΣΙΣΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Τηλ.: 2310-998056, 2310-997843

Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

Νομική Μορφή

Η Οργάνωση είναι σήμερα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από το 1998

Αρχικά η Οργάνωση ήταν Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από το 1998

Σκοποί

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ/ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Μέλη και Φίλοι

Με δικαίωμα ψήφου: 21

Υλικοτεχνική Υποδομή

Γραφείο: Παραχωρημένο

Η Οργάνωση έχει πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και τον χρησιμοποιεί κυρίως για

Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                                             ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΣΙΣΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ                                               ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΜΠΟΝΟΥ ΕΦΗ                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΒΑΚΑΤΑΡΗ ΤΖΕΝΗ                                             ΜΕΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                             ΜΕΛΟΣ

 

Δραστηριότητες     (ΚΕΦ. II)

 

Θεματικός ’ξονας: ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Αντικείμενο: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Η Δραστηριότητα έγινε το  2001                                    Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ

ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ ΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ.

 

Θεματικός ’ξονας: ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ

Αντικείμενο: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΜΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το  1998  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Η

ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.T.E. ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ "Η ΚΥΨΕΛΗ" ΣΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ.  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

 

Θεματικός ’ξονας: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αντικείμενο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Από το  1999  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΌΤΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΠΑΝΤΑ

ΠΟΣΙΜΟ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΕΙΩΝ (ΧΩΜΑΤΟΣ).

 

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Η Δραστηριότητα έγινε το  2001                                    Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΌ ΜΠΑΖΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ.

 

 

 

Πληροφόρηση

 

 

 

Σχέσεις με Τύπο

 

 

 

Σχέσεις με MME

 

 

 

Σχέσεις με άλλες  Π.Ο

 

 

 

Σχέσεις με Φορείς

 

 

 

Έντυπα της Οργάνωσης