Περιφέρεια  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νομός   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

     245 «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 1/10/2004                Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 11/4/2005                  Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                         1

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 13/03/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 17/05/2007       Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

webpage: www.callisto.gr                               e-mail: spyros@callisto.gr, info@callisto.gr            Ημερ/νία Τελ. Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 29/2/2012

Στοιχεία Οργάνωσης      (ΚΕΦ. Ι)

Έδρα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.:  546 21 Οδός:  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 123

Τηλ.: 2310-252530 Φαξ: 2310-272190

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΜΠΟΥΣΙΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ Τηλ.: 2310-252530

Νομική Μορφή

Η Οργάνωση είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από το 2004

Σκοποί

Η ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ.

Μέλη και Φίλοι

Υλικοτεχνική Υποδομή

Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΖΟΒΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ                                          ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΤΗΣ ΒΑΪΟΣ                                                 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΨΑΡΟΥΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ                                           ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ