ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

PAN-HELLENIC NETWORK OF ECOLOGICAL ORGANIZATIONS

Γαζή 216,  382.22-Βόλος / Gazi 216, 382.22-VOLOS

Tel-Fax:  ++30 24210 38387, Tel:  ++30 24210 20620   e-mail: info@pandoiko.gr, ιστοχώρος www.pandoiko.gr

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΑΖΗ 216 τκ 382.22 ΠΟΛΗ: ΒΟΛΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2421038387 & 2421020620

FAX: 2421038387 & 2421020620 20620

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@pandoiko.gr

WEB SITE: www.pandoiko.gr

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ: Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη νομική μορφή του σωματείου και έδρα την πόλη του Βόλου.

Η Επταμελής Γραμματεία είναι το Διοικητικό Όργανο που έχει την ευθύνη του συντονισμού των οργανώσεων-μελών του Δικτύου. Αποτελεί το συνδετικό κρίκο και το σημείο αναφοράς και επαφής μεταξύ τους.

Κύριο έργο της έχει το συντονισμό των δράσεων των οργανώσεων του Δικτύου και τη βελτίωση της μεταξύ τους επικοινωνίας. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων που παίρνει και την προώθηση των κατευθύνσεων που δίνει το κυρίαρχο όργανο του Δικτύου, που είναι η Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος που εδρεύει στις Βρυξέλλες και του Μεσογειακού Δικτύου Med Forum που εδρεύει στη Βαρκελώνη.

Επίσης συμμετέχει με εκπροσώπους του, στο Ανώτατο Συμβούλιο  Απονομής Οικολογικού Σήματος, στο Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων, στην Επιτροπή Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης, και στο Forum Πράσινων Προμηθειών

 

ΜΕΛΗ: Μέλη του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων είναι μόνο νομικά πρόσωπα που κύριος σκοπός τους είναι η προστασία του περιβάλλοντος (σωματεία ή αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που έχουν νομική προσωπικότητα) και όχι φυσικά πρόσωπα.

 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ: Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων, απέκτησε νομική υπόσταση τον Ιούνιο του 1998 και εκπροσωπεί το μεγαλύτερο μέρος των Οικολογικών Οργανώσεων στην Ελλάδα.

 

Η δημιουργία του Δικτύου ήταν μακρά και επίπονη. Για να πραγματοποιηθεί η καταστατική του συγκρότηση, το 1998 στο Βόλο, προηγήθηκαν, με πρωτοβουλία του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων - Υγροτόπων, Συνέδρια στο Φανάρι Κομοτηνής (1991), Σιδηρόκαστρο Σερρών (1992), Βέροια (1993), Ηγουμενίτσα (1994), Χρυσούπολη Καβάλας (1994), Αγρίνιο-Μεσολόγγι (1995) και Αθήνα (1996), ώστε να καταφέρουν οι οικολογικές οργανώσεις να αποκτήσουν κοινή γλώσσα και προοπτική. Τα Συνέδρια αυτά είχαν και θεματικό χαρακτήρα.

Μετά την καταστατική του συγκρότηση το Δίκτυο άρχισε μέσα από τα επόμενα Συνέδριά του στην Πάτρα και τη Λαμία να διαμορφώνει θέσεις για διάφορα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον. Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ από τότε έχει διοργανώσει τα παρακάτω θεματικά συνέδρια:

Ø       Συνέδριο Πάτρας 10ο, Νοέμβριος 1998 με θέμα «Ενέργεια και Περιβάλλον», 

Ø       Συνέδριο Λαμίας 11ο, Νοέμβριος 1999 με θέμα «Οικολογικό Κίνημα και Θεσμοί»,

Ø       Συνέδριο Καβάλας 12ο, Νοέμβριος 2000 με θέμα «Γενετικώς Τροποποιημένα Προιόντα», Συνέδριο Ρόδου 13ο, Οκτώβριος 2001 με θέμα «Δάση-Χωροταξία- Τουρισμός»

Ø       Συνέδριο Λάρισας 14ο, Οκτώβριος 2002 με θέμα  «Βιολογική Γεωργία – Βιολογική Κτηνοτροφία»

Ø       Συνέδριο Σάμου 15ο, Οκτώβριος 2003 με θέμα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα»

Ø       Συνέδριο Τριχωνίδας 16ο, Οκτώβριος 2004 με θέμα «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων»

Ø       Συνέδριο Μυτιλήνης 17ο, Οκτώβριος 2005 με θέμα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Ø       Συνέδριο Βέροιας 18ο, Νοέμβριος 2006 με θέμα «Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη και Απασχόληση»

Ø       Επόμενο Συνέδριο,Κέρκυρας 19ο ,Φθινόπωρο 2007 με θέμα «Κλιματικές Αλλαγές. Επιπτώσεις»

 

Ταυτόχρονα άρχισε και η συντονισμένη δράση του Δικτύου και των οργανώσεών του για την προστασία του περιβάλλοντος. Η δράση αυτή γίνεται με διάφορους τρόπους και φυσικά και με ενέργειες έντονου χαρακτήρα (ακτιβισμός). Σημαντική είναι η βοήθεια πολιτών και φορέων στην προσπάθεια αυτή.

Αργά και σταθερά το Δίκτυο καθιερώνεται σε εθνικό επίπεδο ως ένας αντιπροσωπευτικός και αξιόπιστος φορέας προστασίας του περιβάλλοντος.

 

ΣκοπΟΙ του ΔικτΥου

 1. Η μελέτη, προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
 2. Ο συντονισμός των οργανώσεων-μελών του Δικτύου.
 3. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
 4. Η διεθνής δράση για τα ζητήματα του περιβάλλοντος.
 5. Η αγωνιστική παρέμβαση προς κάθε αρμόδιο και υπεύθυνο για ρύπανση ή καταστροφή του περιβάλλοντος.
 6. Η στήριξη των φορέων και των πολιτών που αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος.
 7. Η ανάδειξη της οικολογικής αντίληψης σε βασικό άξονα χάραξης της εθνικής και διεθνούς πολιτικής.
 8. Η καθιέρωση των οικολογικών οργανώσεων ως αξιόπιστου και αναγκαίου εταίρου όλων όσων λαμβάνουν αποφάσεις σε περιβαλλοντικά θέματα.

 

Σε κάθε ετήσιο Συνέδριο του Δικτύου εκλέγεται μια Επταμελής Γραμματεία (χωρίς αξιώματα), η οποία συντονίζει τη δράση του.

 

Δραση του Δικτυου / εμπειρια /γνωση στο τομεα του περιβαλλοντοσ

 1. Συλλογή δεκάδων χιλιάδων υπογραφών ενάντια στο πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου.
 2. Αποτροπή, δύο φορές, της ψήφισης δασοκτόνου νομοσχεδίου για τα δάση.
 3. Προστασία του περιβάλλοντος σε πολλά σημεία στη χώρα μας: Μαγνησία (Μπουρμπουλήθρα), Χανιά (Γαυδοπούλα), Θεσπρωτία (Καλοδίκι), Χαλκιδική (TVX-χρυσός), Χαλκιδική (υγρότοπος), Ροδόπη (χρυσός), Θεσσαλονίκη (Χορτιάτης), Καβάλα (ρύπανση), Λάρισα (μεταλλαγμένα) κα.
 4. Κατάληψη δεξαμενής Υγρής Αμμωνίας στη Νέα Καρβάλη Καβάλας ενάντια στη ρύπανση από εργοστάσιο φωρφορικών λιπασμάτων.
 5. Παρέμβαση για διάφορα ζητήματα περιβάλλοντος εθνικού επιπέδου: νέφος, μεταλλαγμένα, αιγιαλός, αλλαγή χρήσεων γης, αεροψεκασμοί, πυρκαγιές, πυρηνικά εργοστάσια κλπ. Υποβολή μνημονίου με οικολογικά ζητήματα προς όλα τα κόμματα πριν τις εκλογές του 2000.
 6. Διοργάνωση ετήσιων συνεδρίων με οικολογικά θέματα και συμμετοχή σε πολλά συνέδρια και ημερίδες για ζητήματα περιβάλλοντος.
 7. Ανάρτηση πανώ σε αεροπλάνο της Ολυμπιακής ενάντια στον πόλεμο στη Νέα Γιουγκοσλαβία.
 8. Αγώνας ενάντια στα μεταλλαγμένα: παρέμβαση στο Νομάρχη Λάρισας ενάντια στην καλλιέργεια μεταλλαγμένων φυτών στο νομό. Συνέδριο το Νοέμβριο 2000 στην Καβάλα για τα μεταλλαγμένα.
 9. Συλλογή χιλιάδων υπογραφών ενάντια στο κυνήγι.
 10. Παρεμβάσεις προς Υπουργεία και Υπηρεσίες για οικολογικά θέματα.
 11. Παρεμβάσεις σε διεθνή θέματα, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος.
 12. Διοργάνωση της 1ης Ποδηλατοπορείας για το Περιβάλλον και τη Ζωή, από τον Έβρο μέχρι την Αρχαία Ολυμπία το καλοκαίρι του 2000.

 

Η Επταμελής γραμματεία

Η Επταμελής Γραμματεία είναι το Διοικητικό  Όργανο που έχει την ευθύνη του συντονισμού των οργανώσεων-μελών του Δικτύου. Αποτελεί το συνδετικό κρίκο και το σημείο αναφοράς και επαφής μεταξύ τους.

Κύριο έργο της έχει το συντονισμό των δράσεων των οργανώσεων του Δικτύου και τη βελτίωση της μεταξύ τους επικοινωνίας. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων που παίρνει  και την προώθηση των κατευθύνσεων που δίνει το κυρίαρχο όργανο του Δικτύου, που είναι η Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο.

Η Επταμελής Γραμματεία που εξελέγη στο Συνέδριο της Βέροιας (Νοέμβριος 2006) με ετήσια θητεία που λήγει στο επόμενο Συνέδριο, αναφέρεται στο τέλος του εγγράφου.

Η προσπάθεια του Δικτύου βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη και αναβάθμιση. Εκτιμούμε ότι έχει γίνει μια πολύ καλή αρχή και υπάρχουν οι καλύτερες προοπτικές ώστε οι ελληνικές οικολογικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο Δίκτυο να μπορέσουν πετύχουν το μέγιστο βαθμό συνεργασίας, συντονισμού δράσης και αποτελεσματικότητας.

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων είναι Σωματείο, του οποίου τα μέλη είναι οικολογικές οργανώσεις.

Σήμερα το Δίκτυο έχει ως μέλη 67 οργανώσεις, κατανεμημένες στο σύνολο σχεδόν της επικράτειας, και πολλές συνεργαζόμενες.

Οι οργανώσεις του Δικτύου δίνουν καθημερινές μάχες για την προστασία του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο. Σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οι οργανώσεις-μέλη του συντονισμένες με το Δίκτυο δίνουν επίσης αγώνες για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος. Οι προσπάθειες, σε διεθνές επίπεδο, δίνονται και μέσα από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος, του οποίου το Δίκτυο είναι μέλος, αλλά και σε συνεργασία με άλλες διεθνούς και εθνικού επιπέδου οργανώσεις του εξωτερικού.

Το Δίκτυο είναι ο πλέον αντιπροσωπευτικός οικολογικός οργανισμός στην Ελλάδα. Είναι ωστόσο κατανοητό ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση του συνόλου των πολιτών και Συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας.

 

Η ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΛΕΥΡΑ ΑΝΝΑ (ΣΕΡΡΕΣ) 6944-263636,

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ (ΒΕΡΟΙΑ) 6946-381707

ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 6977-686838,

ΖΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ) 6977-606820,

ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Π.ΦΑΛΗΡΟ ΑΘΗΝΑ) 6944-842384,

ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Κ. ΔΙΜΗΝΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) 6977-668776,

ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 6974640419

 

 

ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

 


 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

Α.Μ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Ηλεκτρ. Διεύθυνση

Ιστοσελίδα

1.      

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

τ.θ. 215

73100-ΧΑΝΙΑ

κ. Ποντικάκης 2821020752σπ,2821028077γρ

 Βλοντάκης 2821049018σπ., 6976-357540

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 2821059510

 

gvlonta@cha.forthnet.gr

www.ecocrete.gr

2.      

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΝΑΡΗ 86

24100-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

κ. Κουνιάδος Στέφανος  τηλ 2722024050

Kouniadstef@altecnet.gr

 

3.      

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤ. ΠΕΡΙΒ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΖΕΦYΡΟΥ 5

16671-ΑΘΗΝΑ

Τηλ 210-8962461, fax 210-8960822 κα. Παπαϊωάννου Ντένυ

nikos05@hol.gr

 

4.      

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 21Α

68100-ΑΛΕΞΑN/ΠΟΛΗ

Γραφεία τηλ-fax:25510-23206,

Δεμερίδης Γιώργος 6974519364

 

evrooikologika@yahoo.gr

 

5.      

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ 41

69100 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Τηλ. 25310-27999/32061/22666, 25310-33361fax,

Σούλα Δραγουμάνη(2531071298)  mob:6974793534fax 25310-31946

eco_rodopi@hotmail.com dragoumani@yahoo.gr

 

6.      

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 26

26222-ΠΑΤΡΑ

Τηλ-fax:2610-321010,

Κανέλλης Γιώργος 2610-332977, 6972-902750

oikipa@otenet.gr, gnbkanel@otenet.gr

 

7.      

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Λ. ΒΥΡΩΝΑ 6

48100-ΠΡΕΒΕΖΑ

fax 2682024580

Δημ. Παπανίκος  τηλ. 26820-29212

diospaia@otenet.gr

 

8.      

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 104

49100-ΚΕΡΚΥΡΑ

Κουλούρης Γιώργος τηλ.σπ. 2661034904

Τηλ-φαξ συλλόγου 26610 35445

 

 

9.      

ΟΙΚ/ΚΟΣ & ΠΟΛ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

(αποστολή αλληλογραφίας)

ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 16

(ΠΑΤΡΩΝ 171)

20400-ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τηλ-fax 27430-25835γρ, 26333 σπ.

κα Σαμιώτη Παρασκευή(fax 2743026915)

 

 

10.   

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ι. ΣΤΑΪΚΟΥ 21

30100-ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ/ΝΙΑΣ

Τηλ.26410-24755, 26410-57830 fax

κ. Λυμπουρίδης Δημ. mob: 6974-808872

lympour@yahoo.com

 

11.   

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤ. ΥΓΡΟΒ. ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

 

62400-ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

23250-41404/ 6937-178177 / 23270-41478 , τηλ.& fax κέντρου 23270-28004 Χατζηγιαννίδης Παναγιώτης

 

 

12.   

ΟΙΚ/ΚΗ ΚΙΝ.ΠΕΡΙΒ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΑΡΕΜΒ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΕΡΤΙΠΗ 33

42100-ΤΡΙΚΑΛΑ

24310-31868.  Κ. Τσιώλης Νίκος

NIKGP@trk.forthnet.gr.

 

13.   

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ»

 

20200-ΚΑΤΩ ΔΙΜΙΝΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

τηλ&fax27420-27377, φαξ 2742020392Κελλάρης  Βασίλης mob:6977668776,

Κελλάρης Βασίλης (Γιατροί του Κόσμου,τηλ.2103213150, fax2103213850)

vkellaris@yahoo.gr

 

14.   

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΤΣΙΤΣΑΡΑ 3

36100-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Τηλ.22370-24310, fax: 22370-25975

Αρμάγου Μαρία  - Μπομποτσιάρης Ντίνος

maria1973@acn.gr

 

15.   

ΣΟΛΩΝ

ΜΙΑΟΥΛΗ 18

35011-ΜΑΚΡΗ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

τηλ&fax22360- 22355, 22914,  22310-67203     

Γιάννης Ζήσης mob:6977-606820

Μπελέσης Αλέξανδρος, mob: 6977606824

Solon-pps@otenet.gr

 

16.   

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤ. ΠΕΡΙΒ. ΑΝ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

 

25006-ΑΚΡΑΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

26960-22490/, 26960-31237 τηλ & fax:26960-31237

κα Καραζέρη Βασιλική 6976-769072 fax 22112

info@akrata.gr

 

17.   

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤ. ΠΕΡΙΒ. "ΠΝΟΗ" ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3

16674-ΑΘΗΝΑ

210-8942001, τηλ-fax:210-8944165 κ.Αγγελάκης Μιχάλης

michail2@internet.gr

 

18.   

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΔΑΣΟΥΣ (ΛΑΜΙΑ)

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 101

35100-ΛΑΜΙΑ

τηλ&fax 22310-53350, 30505, 21007, 50456,

56250  κ. Μπλούκας Σταύρος

forestgr@otenet.gr

www.e-ecology.gr

19.   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟΥ

«ΟΙΚΟΖΩΗ»

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΑ

20200-ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

τηλ-fax:27420-23875 κ. Γαλαίος Γιώργος

 

 

20.   

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ

ΞΑΝΘΟΥ 15

62124 - ΣΕΡΡΕΣ

τηλ-fax:23210-51715,

Αλευρά ‘Αννα mob:6944-263636

alevra@otenet.gr

 

21.   

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒ. ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒ.

POST RESTANT

83200-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

Τηλ 22730-34965 -  fax22730-34751

gdan@aegean.gr

 

22.   

ΠΡ/ΜΑΤΑ ΕΘΕΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 15

10677 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ: 210-3825506 +φαξ .210-3814682

Γαζή Ελένη mob:6944782959

public@cvgpeep.gr

 

www.cvgpeep.gr

23.   

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ

ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 13

66100-ΔΡΑΜΑ

Γραφεία τηλ-fax 2521-46423

ecodrama@otenet.gr

 

24.   

ΠΕΡΙΒΑΛΛ. ΟΡΓ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ « Η ΑΥΡΑ «

 

25100-ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ

2610-335022, 26910-72877, 2610-220934 fax

κ. Κρητικός Κων/νος

 

 

25.   

ΕΤ. ΠΡΟΣΤ.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 35

26500-ΡΙΟ

τηλ&fax 2610-994362 , πρόεδρος Φωτεινού Μαρία,γραμματέας Κωνσταντινόπουλος Χρήστος

mfotinou@yahoo.gr

fostiras1@in.gr

anmix@otenet,gr

eco_riogr@yahoo.gr

 

26.   

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 18

65403-ΚΑΒΑΛΑ

Τηλ2510-8345071, 220107, 6936-276072 Πασχαλίδης

ENOIKOKAV@YAHOO.COM

 

27.   

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 18

65403-ΚΑΒΑΛΑ

2510-243244/221159 fax:223700 κ. Πασχαλίδης

ENOIKOKAV@YAHOO.COM

 

28.   

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ 253

85100-ΡΟΔΟΣ

2241-23647, 77130 , Κουλουμπρής  Ευαγ.23551,61842

Δημ.Μίχαλος, mob: 6944862254

tzaberis@yahoo.gr

ggoud@otenet.gr

 

29.   

ΣΥΛΛ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤ. ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ "ΑΛΚΥΟΝΗ"

 

84400 – ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ

τηλ-fax:22840-022931,6944-741616,

Δάφνη Παπαδάτου 2310-229774, 225749

alkioni@par.forthnet.gr

daphnelaurel@hotmail.com

 

30.   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 46

38500-ΒΟΛΟΣ

τηλ-fax:24210-41425, 38387 κ. Βολιώτης Κώστας

oikoen@yahoo.gr

www.oikoen.gr

31.   

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΦΛΕΜΙΝΓΚ 17

59100-ΒΕΡΟΙΑ

6946-381707 κ. Ασλάνογλου Νίκος

noik@otenet.gr

 

32.   

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤ. ΠΕΡΙΒ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 4

16343-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Περεσιάδου 210-3800918/9928933σπ. / 5596203 fax- fax 5218478, 6946-507987 6946-507987

 

 

 

33.   

ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

Τ.Θ. 44

83100-ΣΑΜΟΣ

22730-27428/28674 fax, 6977153271 κ. Νόου

Νίκος

samos_env@yahoo.gr

 

34.   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ

 

46030-ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

26650-94308 τηλ. & φαξ Σπύρος  Τσιάνης

 

 

35.   

ΕΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

ΓΕΡΜΕΝΗ 3

28100-ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

26710-22270/23685/22725 fax, 25197

 

 

36.   

ΠΟΦΥΖΩ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 24

 

10440-ΑΘΗΝΑ

210-8814677τηλ.&fax γραφ.,

Μηνακούλη Ρόζα 210-8834478 σπ.

Γ. Κόκκαλης 210-8060541 fax210-8839678

pofyzo@yahoo.gr

 

37.   

ΟΙΚ. ΣΥΛ. ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΒΙΟΛ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. "Η ΔΗΜΗΤΡΑ"*

Β. ΟΥΓΚΩ 5

81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ

 22510-27215 Έφη Αξαρλή 22530-22297 γρ. 22210 fax

eaxarli@ate.gr

 

38.   

ΑΣΤ. ΕΤ. "ΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1

55236-ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310-341856, 2310-341856σπ., 2310-891249γρ. (ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ) κιν6974-587627

iann40@compulink.gr

 

39.   

ΑΣΤ. ΕΤ. ΠΡΟΣΤ. ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ-ΒΟΛΒΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

57020-ΣΤΙΒΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

23930-23025, 2310-455855

iann40@compulink.gr

 

40.   

ΣΥΛ. ΠΡΟΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

 

25008-ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΑΧΑΪΑΣ

26940-22222/2610-276921/  fax 2610-271500,

fax 2694022444

κα. Θεοδωροπούλου Ιωάννα

ygeia_perib_chala@yahoo.com

 

41.   

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ

Ανθίμου Γαζή 31

41222-ΛΑΡΙΣΑ

Τηλ- fax:2410-532687,  Χ. Τσάτσος 6932-260367,

Γεροκώστα Ιωάννα2410283886 mob:6976806512

Κα Σιτρά Αγγελική 6937332479

phneios@lar.forthnet.gr

 

42.   

ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" ΙΕΡΙΣΣΟΥ"

 

63075-ΙΕΡΙΣΣΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΉΣ

23770-22518/23908/23163 fax, 

αλληλογραφία με την κα Ειρήνη Μάρκου

hotmark@otenet.gr

 

43.   

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ "ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ"

ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

81100-ΛΕΣΒΟΣ

22510-91231,6974640419 (Παπαχρυσός Δημήτρης), 91017 (κ. Βαλαχής) 60953, 32250

delfini33@hotmail.com

 

44.   

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΑΝΔΩΡΑΣ 2

50100-Κ0ΖΑΝΗ

τηλ-fax:2461025512, 28311,

ΤΕΙ κ. Τσικριτζής Λάζαρος 2461040161 (εσωτ. 148)

elsa@teikoz.gr

www.teikoz.gr

45.   

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 4

11472-ΑΘΗΝΑ

210-3632056 fax, 210-3602384 fax κ. Τραπεζιώτης

elkenopp@otenet.gr, trapdim@otenet.gr

 

46.   

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

37002 ΣΚΙΑΘΟΣ

2427022155, 24270-23337 fax, Μουστάκας  Μιχάλης mob: 6973389492

Ζεμπέκης Φώτης,6947081689,2421038364,2427022225

 

 

47.   

ΣΥΝΔ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΝΣΤΙΤ. ΘΑΛ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλ.2810-762643 fax2810-337822

κ. Ζούρου Ευστρατία  mob:6977-677385,

285435, 6942982614, 342206 fax

Grss@dide.ira.sch.gr

 

48.   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΗΛΙΟΥ

ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ

37013-ΠΗΛΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

24210-32678, 32389 fax, 24260-49831, 6972719847 Καλαφάτης Άρης 6938-326900

Pekini@otenet.gr

 

49.   

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΤ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 11

53100-ΦΛΩΡΙΝΑ

23850-28101fax, Κων. Νομικός 23850-37801εργ., 45471σπ., 6945591343, Μποντζίδης 22233, 23396 fax

Τσούλης Θωμάς (γεν.γραμματέας mob:6977750308)

 

 

50.   

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ'ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ       ΠΛΑΤΑΝΟΔΑΣΟΥΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΜΑΚΡΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

35011 ΜΑΚΡΗ –ΦΘΙΩΤΙΔΑ

22360-22355  τηλ+fax  Ζήσης Γιάννης

 

 

51.   

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ***

ΕΡΜΟΥ 43 & ΜΕΝΕΞΕ

Αλεξ.Μιχαηλίδη 27

54640ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

2310-270970 τηλ+fax

Μανιτάκης Ηλ. mob:6977240198

citunion@otenet.gr  secreteriat@cuth.org

 

52.   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΙΛΚΙΣ***

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1 ή ΤΘ 124

61100 ΚΙΛΚΙΣ

τηλ+fax 23410-86288

Στάμκος Πάρις  mob: 6946-943975

oikosinidisi@yahoo.gr

 

53.   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΓΑΙΑ»

ΑΘ. ΚΡΙΝΟΥ 11 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

84100 ΣΥΡΟΣ

22810-84657 & fax, 82747, 81000, 6942-400588, 87401 μόνο fax,

κ.Γιώργος Σαρτζετάκης mob:6974-041297

pokgaia@otenet.gr

 

54.   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Α. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 2

74100 ΡΕΘΥΜΝΟ

Μαρκάκης Βαγγέλης 28310-25950, mob:6937-254858

Τσαντίλης  Δήμος 28310 32197

kzaxa@reth.gr

www.ecocrete.gr

55.   

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΕΛ.Α.Σ)

Ε. ΚΟΤΣΩΝΗ 1

41222

ΛΑΡΙΣΑ

Τηλ&φαξ 2410-623729,

Κίμων Καράτζος mob: 6977-303202

elaps@mail.gr

 

56.   

ΦΙΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 53Α  κ’ ΠΟΛΥΧΑΡΟΥΣ

24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Τηλ. 27210-27666 ή 29472, φαξ 27210-27666 κ. Άγγελος Δημόπουλος mob:6972-929124 τηλ.εργ. 27210-23535

fmk2@otenet.gr

 

57.   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 197

19400 ΚΟΡΩΠΙ

Κασαπιάν mob:6944575739

Γεωργάκης Σ. mob:6932832183

Fax 2106627170

adamevei@otenet.gr

pskoropi@otenet.gr

 

58.   

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ

3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 69

10433 ΑΘΗΝΑ

Βασίλης Μπαντούνας,

τηλ&fax 2108226562

erymanth@tellas.gr

 

59.   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πλατεία Ηρώων Κυπριακού Αγώνα 15

49100 ΚΕΡΚΥΡΑ

Φαναριώτης Δημήτρης mob:6938712638

τηλ&fax 26610 37761

oikokerkyra@yahoo.gr

 

60.   

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 24

17562 ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ

Καλλιαμπέτσος Γιώργος

Τηλ. 2109813713, mob:6944842384

giokalli@gmail.com

 

61.   

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 31

30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Καραντινός Γεράσιμος

Τηλ. 2631051530

Fax 2631028381

 

socr-bio@hol.gr

www.bionetwesthellas.gr

62.   

ΠΑΡΚΟ ΤΗΛΟΥ

ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

65002 ΤΗΛΟΣ

Μεντζελόπουλος Κων/νος mob:6978771275

Τηλ. 2246070880

Fax 2246070892

Tilos-park@otenet.gr

 

63.   

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 129-131

37100 ΑΛΜΥΡΟΣ

Καραζούπης Χρήστος mob:6972098613,2422029211

τηλ&fax 2422029333

 

endrasei@hol.gr

 

64.   

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ-ΤΣΑΡΔΑΚΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ- ΤΘ 133

52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Τσάμης Γρηγόρης,τηλ. 2467082800

τηλ. 2467024960

 

htsamis@otenet.gr

 

65.     

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΟΙΒΗΙΔΑ-ΚΑΡΛΑ    ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ «Η ΒΟΙΒΗΙΣ»

ΛΩΡΗ 4

βολου 104

38221 ΒΟΛΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ

Γκανάτσιος  Σωτήρης mob:6977334733

Τηλ. + φαξ 2421022647

kemevo@yahoo.gr

www.boebes-karla.gr

66.

ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΤΕΕ Δωδ/σου, μητροπολεωσ 4

85100 ΡΟΔΟΣ

Αναπολιτάνος Θανάσης,πρόεδρος,

(anapolitanos@manw.org) mob.6936656947 φαξ.2241022462

Υπεύθυνος Γραμματείας Μιχαήλ Γ.Καβουκλής

info@manw.org

www.manw.org

67.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 3

10564 ΑΘΗΝΑ

Χαλκιάς Γιώργος mob. 6937283908,τηλ.2103227511

ecowithoutborders@yahoo.gr.

www.gewb.org