Περιφέρεια  ΗΠΕΙΡΟΥ

Νομός   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

     223                                                    ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 25/4/2000                Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                          Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 12/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/4/2005                1

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 15/03/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 21/05/2007       Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                          e-mail: pinper@otenet.gr                               Ημερ/νία Τελ. Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/3/2012

Στοιχεία Οργάνωσης      (ΚΕΦ. Ι)

Έδρα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ.:  452 21 Οδός:  ΜΕΤΣΟΒΟΥ 12

Τηλ.: 26510-29445, 26510-29447 Φαξ: 26510-29447

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΒΡΑΖΙΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τηλ.: 26510-29445

Γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά

Νομική Μορφή

Η Οργάνωση είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από το 1999

Σκοποί

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ Κ’ΘΕ ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΣΟ/  ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Μέλη και Φίλοι

Με δικαίωμα ψήφου: 15 Χωρίς δικαίωμα ψήφου: 62

Υλικοτεχνική Υποδομή

Γραφείο: Ιδιόκτητο, Μέρες Λειτουργίας: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ,  Ώρες Λειτουργίας: 9.00 - 14.00 ΚΑΙ 17.00 - 21.30

Η Οργάνωση έχει πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και τον χρησιμοποιεί κυρίως για ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ/ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ/

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπάρχει αρχείο σε Κλασσική-Ηλεκτρονική μορφή και η δομή του είναι ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Αίθουσα Εκδηλώσεων: 100 ΑΤΟΜΑ/ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Υποδομή Εκδηλώσεων: ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΠΡΟΒΟΛΗ SLIDES

Οχήματα: ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΤΥΠΟΥ JEEP.

Στην Οργάνωση εργάζονται με αμοιβή: 3 άτομα.

Στην Οργάνωση προσφέρουν εθελοντική εργασία: 10 άτομα.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΒΡΑΖΙΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ                                      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ                                            ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΡΑΖΙΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   ΜΕΛΟΣ

 

Δραστηριότητες     (ΚΕΦ. II)

 

Θεματικός ’ξονας: ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Αντικείμενο: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Δραστηριότητα έγινε το  1999                                    Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 20 ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΩ ΠΕΔΙΝΩΝ

ΖΑΓΟΡΙΟΥ. ΣΚΟΠΟΣ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΌΣ ΜΙΚΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ.

 

Θεματικός ’ξονας: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΟΠΙΟΥ

Αντικείμενο: ΟΡΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Η Δραστηριότητα έγινε το  2000                                    Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΝΑΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ

ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.

 

Θεματικός ’ξονας: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ

Αντικείμενο: ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Από το  1999  Έως και το  2000                                  Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ/ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ/ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: ΗΠΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ/

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙ Α ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑΣ/ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ/ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΜΕ ΜΠΑΡΕΣ.

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

Αντικείμενο: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ

Η Δραστηριότητα έγινε το  2001                                    Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ WWF ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Σ.Π. Η.Φ. ΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ Ε.Ε. ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΔΡΥΜΟΥΣ.

 

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο: ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Από το  2000  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Β.ΠΙΝΔΟΥ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ 30 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ 3 ΤΖΙΠ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ Ε.Ε./ ΤΟΠΙΚΑ Μ.Μ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΙΣ ΚΑΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

 

 

 

Πληροφόρηση

 

 

 

Σχέσεις με Τύπο

 

 

 

Σχέσεις με MME

 

 

 

Σχέσεις με άλλες  Π.Ο

 

Επωνυμία: ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

Αντικείμενο: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                               -                                                                      Κοινή

 

 

 

Σχέσεις με Φορείς

Επωνυμία: WWF ΕΛΛΑΣ

Αντικείμενο: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                               -                                                                      Κοινή

 

 

 

Επωνυμία: ΕΚΒΥ

Αντικείμενο: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

-                                                                                                                          Κοινή

 

 

 

Έντυπα της Οργάνωσης

Τίτλος: ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΔΡΥΜΟΥΣ ΒΙΚΟΣ - ΑΩΟΥ - ΠΙΝΔΟΥ (ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΤΑ).

Σχόλια: ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Ενημερωτικό Έντυπο                  2/2001-                                                             ΑΠΑΞ                    Με άλλο Φορέα