Περιφέρεια  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Νομός   ΚΕΡΚΥΡΑΣ

     197                                    ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 16/2/1998                Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                          Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 14/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 14/2/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003         Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                         2

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 15/03/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 22/05/2007       Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2009

                                                          e-mail: katsoulis@dflti.ionio.gr                         Ημερ/νία Τελ. Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 15/3/2012

Στοιχεία Οργάνωσης      (ΚΕΦ. Ι)

Έδρα

ΚΕΡΚΥΡΑ Τ.Κ.:   Οδός: 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΗΣ Τηλ.:

Νομική Μορφή

Η Οργάνωση είναι ’τυπη Συνεργασία από το 1989

Σκοποί

 

Μέλη και Φίλοι

Υλικοτεχνική Υποδομή

 

Δραστηριότητες       (ΚΕΦ. II)

Θεματικός ’ξονας: ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Αντικείμενο: ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Από το  1989  Έως και το  1998                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΟΥΣ ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

 

Θεματικός ’ξονας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Αντικείμενο: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Από το  1989  Έως και το  1998                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΗΠΙΟ" ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Από το  1989  Έως και το  1998                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΒΙΔΟ

 

 

 

Πληροφόρηση

 

 

 

Σχέσεις με Τύπο

 

 

 

Σχέσεις με MME

 

 

 

Σχέσεις με άλλες  Π.Ο

 

 

 

Σχέσεις με Φορείς

 

 

 

Έντυπα της Οργάνωσης