Περιφέρεια  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Νομός   ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

     228    ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΗΣ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 19/4/2001                Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                          Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/04/2005             1

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 15/03/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 30/05/2007       Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 31/03/2009

webpage: www.kateliosgroup.org                       e-mail: info@kateliosgroup.org                         Ημερ/νία Τελ. Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/3/2012

Στοιχεία Οργάνωσης      (ΚΕΦ. Ι)

Έδρα

ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Τ.Κ.:  280 86 Οδός:  ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ

Τηλ.: 26710-81161, 210-3238564 Φαξ: 210-3238569

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Τηλ.: 210-3238564, 6948106139

Γλώσσες: Αγγλικά

Νομική Μορφή

Η Οργάνωση είναι σήμερα Σύλλογος - Σωματείο από το 1997

Αρχικά η Οργάνωση ήταν ’τυπη Συνεργασία από το 1994

Σκοποί

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΝΤΑΣ (ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΧΕΛΩΝΑΣ)/ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Μέλη και Φίλοι

Με δικαίωμα ψήφου: 68 Εκ των οποίων ταμειακώς εντάξει: 45

Υλικοτεχνική Υποδομή

Γραφείο: Παραχωρημένο, Μέρες Λειτουργίας: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ,  Ώρες Λειτουργίας: 9.30 -13.30 ΚΑΙ 17.30 - 21.30

Η Οργάνωση έχει πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και τον χρησιμοποιεί κυρίως για ΌΛΑ

Υπάρχει αρχείο σε Κλασσική-Ηλεκτρονική μορφή και η δομή του είναι ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ/ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ

Αίθουσα Εκδηλώσεων: 100 ΑΤΟΜΑ/ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ

Υποδομή Εκδηλώσεων: ΜΕΓΑΦΩΝΑ, PROJECTOR

Στην Οργάνωση εργάζεται με αμοιβή 1 άτομο.

Στην Οργάνωση προσφέρουν εθελοντική εργασία: 3 άτομα.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ                                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΜΟΛΗ-ΓΙΑΚΟΜΠΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ                          ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΛΟΜΟΥ ΜΑΡΙΛΗ                                            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΛΕΜΑΝ ΜΑΝΟΥΕΛ                                          ΤΑΜΙΑΣ

ΣΔΡΙΝ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ                                         ΜΕΛΟΣ

 

Δραστηριότητες     (ΚΕΦ. II)

 

Θεματικός ’ξονας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Αντικείμενο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Από το  1999  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EVS ΜΕ ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:  "KEFALLONIA RECYCLING PROJECT"

ΚΑΙ "KEFALLONIA CONSERVATION PROJECT".

 

Αντικείμενο: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Από το  1997  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Κ’ΘΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ "ΕΤΗΣΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΜΕ ΟΜΙΛΙΕΣ,

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΛΠ.

 

Θεματικός ’ξονας: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αντικείμενο: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

Από το  1998  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ (ΚΟΜΠΟΣΤ) ΑΠΌ ΦΥΚΙΑ POSIDONIA OCEANICA.

 

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

Αντικείμενο: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ

Από το  1997  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.

 

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αντικείμενο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΝΤΑΣ

Από το  1999  Έως και το  2000                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ/  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ/  ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΠΙΚΕΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

Α) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΜΜΟΘΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΝΤΑΣ

Β) ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΟΥΝΤΑΣ ΣΤΟ NATURA 2000

Γ) ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΟΜΑΤΙΩΝ

Δ) ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

 

 

 

Πληροφόρηση

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ  ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΌ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 

Πηγή: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ "ΑΡΧΕΛΩΝ"

Αντικείμενο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

1/1997-                                                   ΣΥΝΕΧΩΣ                                                 Εμείς                      Πολύ

 

 

 

Σχέσεις με Τύπο

Τίτλος: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ

Θεματολογία: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΣΤΗ ΜΟΥΝΤΑ.

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Τοπική           12/1999-                        2 ΦΟΡΕΣ                            Κοινή                      Αρκετά

Τίτλος: ΧΡΟΝΙΚΑ

Θεματολογία: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΣΤΗ ΜΟΥΝΤΑ.

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Τοπική            7/2000-                         1 ΦΟΡΑ                            Κοινή                      Αρκετά

 

 

 

Τίτλος: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Θεματολογία: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΣΤΗ ΜΟΥΝΤΑ.

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Τοπική            7/2000-                         1 ΦΟΡΑ                            Κοινή                      Αρκετά

 

 

 

Σχέσεις με MME

 

 

 

Σχέσεις με άλλες  Π.Ο

 

Επωνυμία: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ "ΑΡΧΕΛΩΝ"

Αντικείμενο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          1/1997-                                                                 Εμείς                       Πολύ

 

 

 

Σχέσεις με Φορείς

 

Επωνυμία: MEDASSET (ΕΛΛΑΣ)

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          1/2000-                                                                 Εμείς                      Αρκετά

Επωνυμία: ΕΠΦΚΙ

Αντικείμενο: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥΣ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                           1/1994-                                                                Εκείνοι                     Αρκετά

 

 

 

Επωνυμία: ΕΚΠΑΖ

Αντικείμενο: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          1/1994-                                                                 Εμείς                       Πολύ

Επωνυμία: HELMEPA (ΕΛΛΑΣ)

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

                                               5/1999-                                                                Εκείνοι                     Αρκετά

 

 

 

Επωνυμία: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Αντικείμενο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

6/1999-4/2001                                                                                                      Εμείς                        Πολύ

 

 

 

Έντυπα της Οργάνωσης

 

Επωνυμία: ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΨΑΡΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ, ΠΟΡΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ)

Αντικείμενο: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ/ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

6/1999-4/2001                                                                                                      Εμείς                        Πολύ