Περιφέρεια  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Νομός   ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

       41                                           ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 26/6/1996                Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 23/2/1998                  Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 16/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 23/2/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/4/2005              2

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 13/03/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 29/05/2007       Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 01/04/2009

                                                          e-mail: pamatol@otenet.gr                             Ημερ/νία Τελ. Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/3/2012

Στοιχεία Οργάνωσης      (ΚΕΦ. Ι)

Έδρα

ΝΑΥΠΛΙΟ Τ.Κ.:   Οδός: 

Τηλ.: 27520-21445 Φαξ: 27520-27937

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΔΟΝΤΑ ΜΑΡΙΑ Τηλ.: 27520-21445

Νομική Μορφή

Η Οργάνωση είναι σήμερα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από το 1992

Αρχικά η Οργάνωση ήταν Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από το 1981

Σκοποί

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ/ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μέλη και Φίλοι

Με δικαίωμα ψήφου: 25

Υλικοτεχνική Υποδομή

Υπάρχει αρχείο σε Κλασσική μορφή και η δομή του είναι ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΥΠΟΥ/ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αίθουσα Εκδηλώσεων: 100-150 ΑΤΟΜΑ

Παρατηρήσεις: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΟΝΤΑ ΜΑΡΙΑ

 

Δραστηριότητες       (ΚΕΦ. II)

Θεματικός ’ξονας:

Αντικείμενο:

Από το    Έως και το                                                Εμβέλεια

Δράσεις - Αποτελέσματα:

 

Θεματικός ’ξονας: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αντικείμενο: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Από το  1981  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 

Θεματικός ’ξονας: ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Αντικείμενο: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Από το  1983  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ, ΚΡΑΝΙΔΙ, Ν. ΚΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ.

ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

 

Θεματικός ’ξονας: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Αντικείμενο: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Π.Ο

Από το  1997  Έως και το  1998                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (Π.Ο). ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ.

 

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Αντικείμενο: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Από το  1993  Έως και το  1995                                  Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΣΤΟ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟ (1995)

 

Αντικείμενο: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Από το  1981  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ "ΡΟΥΜΑΝΙ" ΑΡΓΟΥΣ ΣΤΟ NATURA 2000.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ Σ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ζ.Ο.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΘΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΝΟΥ.

 

 

Πληροφόρηση

Πηγή: ΜΕΛΕΤΕΣ

Αντικείμενο: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

10/1981-                                                 ΣΥΝΕΧΩΣ                                                 Εμείς                      Πολύ

Πηγή: ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Αντικείμενο: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

10/1981-                                                 ΣΥΝΕΧΩΣ                                                 Εμείς                      Πολύ

Πηγή: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Αντικείμενο: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

10/1981-                                                 ΣΥΝΕΧΩΣ                                                 Εμείς                      Πολύ

Πηγή: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Αντικείμενο: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

10/1981-                                                 ΣΥΝΕΧΩΣ                                                 Εμείς                       Λίγο

 

 

 

Σχέσεις με Τύπο

Τίτλος: ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Θεματολογία: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Τοπική           10/1981-                 ΟΠΟΤΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ                     Εμείς                        Πολύ

Σχέσεις με MME

Τίτλος: ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

Θεματολογία: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Τηλ/ση                Τοπική           10/1981-                 ΟΠΟΤΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ                      Κοινή                       Πολύ

Τίτλος: ΤΟΠΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΙ

Θεματολογία: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Ράδιο                  Τοπική           10/1981-                 ΟΠΟΤΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ                      Κοινή                       Πολύ

 

 

 

Σχέσεις με άλλες  Π.Ο

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αντικείμενο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          1/1991-                                                                 Εμείς                       Πολύ

 

 

 

Σχέσεις με Φορείς

Επωνυμία: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Αντικείμενο: ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                           -7/1996                                                                 Κοινή                       Πολύ

Επωνυμία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ "ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ"

Αντικείμενο: ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                           -7/1996                                                                 Κοινή                       Πολύ

 

 

 

Έντυπα της Οργάνωσης

Τίτλος: "ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ:S.O.S."

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Ενημερωτικό Έντυπο                       -                                                                1 ΦΟΡΑ                       Αυτόνομα