Περιφέρεια  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Νομός   ΚΥΚΛΑΔΩΝ

     107                                    ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 31/7/1996                Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 10/3/1998                  Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 14/5/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 8/12/2003         Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005                2

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 21/3/2006          Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

                                                                                                                  Ημερ/νία Τελ. Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/3/2012

Στοιχεία Οργάνωσης      (ΚΕΦ. Ι)

Η Οργάνωση είναι μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – EURONATURE.

Έδρα

ΜΗΛΟΣ Τ.Κ.:  848 01  Οδός:  ΑΔΑΜΑΣ ΜΗΛΟΥ, ΘΕΣΗ ΒΟΥΡΛΑ

Τηλ.: 22870-22079 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΗΛΟΥ) Φαξ: 22870-23723 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΗΛΟΥ)

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: DANIEL CEBRIAN, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Τηλ.: 22870-22079 , 6944659914 , 22870-22812

Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά.

Νομική Μορφή

Η Οργάνωση είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από το 1991

Σκοποί

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

Μέλη και Φίλοι

Με δικαίωμα ψήφου: 5 Εκ των οποίων ταμειακώς εντάξει: 5

Υλικοτεχνική Υποδομή

Γραφείο: Φιλοξενία

Η Οργάνωση έχει πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και τον χρησιμοποιεί κυρίως για Αρχείο/

Υπάρχει αρχείο σε Κλασσική μορφή και η δομή του είναι ΘΕΜΑΤΙΚΗ (ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ)

Στην Οργάνωση προσφέρουν εθελοντική εργασία: 2 άτομα.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ                                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΥΡΠΕΣ ΛΩΡΑΝ                                                 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                       ΜΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                ΜΕΛΟΣ

Δραστηριότητες       (ΚΕΦ. II)

Θεματικός ’ξονας: ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Αντικείμενο: ΕΡΕΥΝΑ

Από το  1991  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ,ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ/ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΕΧΩΔΕ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

(ΔΑΛΜΑΤΙΑ) ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΜΕΣΩ ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ Π.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ

ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Αντικείμενο: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ-ΔΕΛΦΙΝΙΑ

Από το  1991  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ

ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΖΩΝΟΔΕΛΦΙΝΟ-ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ

ΝΕΚΡΟΨΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Κ.Θ.Ε.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

Αντικείμενο: ΦΩΚΙΑ

Από το  1997  Έως και το  1998                                  Εμβέλεια   Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

1) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗ)

2) ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

 

 

Πληροφόρηση

ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΛΩΝ

Πηγή: ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Αντικείμενο: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ,ΖΩΝΤΑΝΩΝ-ΝΕΚΡΩΝ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

1/1992-                                              ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ                                            Εμείς                     Αρκετά

Πηγή: ΚΑΤΟΙΚΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΗΣΙΩΝ

Αντικείμενο: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ,ΖΩΝΤΑΝΩΝ,ΝΕΚΡΩΝ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

4/1992-                                                 ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ                                               Κοινή                    Αρκετά

 

 

 

Πηγή: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ Π.Ο.

Αντικείμενο: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χρον.Περίοδος                                         Συχνότητα                                           Πρωτοβουλία                Βαθμός

1/1993-                                       3-4 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ                                    Εκείνοι                     Πολύ

 

 

 

Σχέσεις με Τύπο

Τίτλος: ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Θεματολογία: ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΖΩΝΟΔΕΛΦΙΝΟΥ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Περιοδικό            Εθνική            1/1993-                         1 ΦΟΡΑ                             Εμείς                        Πολύ

Τίτλος: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Θεματολογία: ΔΕΛΦΙΝΙΑ-ΦΑΛΑΙΝΕΣ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Εθνική            8/1992-                         1 ΦΟΡΑ                           Εκείνoι                     Αρκετά

Τίτλος: ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΗ

Θεματολογία: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Τοπική            8/1993-                         1 ΦΟΡΑ                            Κοινή                       Πολύ

Τίτλος: ΑΥΓΗ

Θεματολογία: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Εθνική            1/1993-                         1 ΦΟΡΑ                           Εκείνoι

 

 

 

Σχέσεις με MME

Τίτλος: SKY TV

Θεματολογία: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ ΣΤΗ ΜΗΛΟ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Τηλ/ση                Εθνική            6/1995-                          1 ΦΟΡΑ                            Εκείνoι                     Αρκετά

 

 

 

Τίτλος: ANTENNA TV

Θεματολογία: ΔΕΛΦΙΝΟΦΑΛΑΙΝΕΣ ΠΟΥ ΞΕΒΡΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Τηλ/ση                Εθνική            5/1996-                          1 ΦΟΡΑ                            Εκείνoι                      Λίγο

Τίτλος: SKY TV (ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)

Θεματολογία: ΔΕΛΦΙΝΟΦΑΛΑΙΝΕΣ ΠΟΥ ΞΕΒΡΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Τηλ/ση                Τοπική            5/1996-                          1 ΦΟΡΑ                            Εκείνoι                      Λίγο

 

 

 

Σχέσεις με άλλες  Π.Ο

Επωνυμία: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Αντικείμενο: ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          1/1993-                                                                 Κοινή                      Αρκετά

 

 

 

Σχέσεις με Φορείς

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αντικείμενο: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                           1/1992-                                                                 Κοινή                      Μέτρια

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Αντικείμενο: ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                           1/1993-                                                                Εκείνοι                      Πολύ

 

 

 

Επωνυμία: Ε.Κ.Θ.Ε.

Αντικείμενο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ/ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1991-7/1996                                                                                                      Κοινή                        Πολύ

 

 

 

Έντυπα της Οργάνωσης

Επωνυμία: ΥΠΕΧΩΔΕ

Αντικείμενο: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1992-7/1996                                                                                                      Εμείς                         Λίγο

 

 

 

Επωνυμία: ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Αντικείμενο: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1992-7/1996                                                                                                      Εμείς                       Μέτρια

Επωνυμία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ CAMBRIDGE-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ

Αντικείμενο: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΚΙΑΣ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

2/1993-2/1993                                                                                                     Εκείνοι                     Αρκετά

Επωνυμία: ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ DESERTAS ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΔΕΡΑ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

Αντικείμενο: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΚΙΑΣ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

2/1993-2/1993                                                                                                      Κοινή                        Πολύ

Επωνυμία: ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ(ΒΕΛΓΙΟ)

Αντικείμενο: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1992-10/1994                                                                                                   Εκείνοι                    Καθόλου

Επωνυμία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ

Αντικείμενο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

3/1995-7/1996                                                                                                     Εκείνοι                      Μέτρια

 

 

 

Επωνυμία: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΗΤΟΛΟΓΩΝ

Αντικείμενο: ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΤΩΔΗ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1993-7/1996                                                                                                      Εμείς                        Πολύ

Επωνυμία: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΕΡΝΗΣ

Αντικείμενο: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1992-7/1996                                                                                                      Εμείς                       Αρκετά

Επωνυμία: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΝΝΗΣ

Αντικείμενο: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΙΝΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

10/1992-7/1996                                                                                                    Εμείς                        Πολύ

Τίτλος: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(ΣΕ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ)

Σχόλια: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Ενημερωτικό Έντυπο                  5/1993-                                                           1ΦΟΡΑ                     Με άλλη Π.Ο

 

 

 

Τίτλος: ΑΦΙΣΑ

Σχόλια: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Ημ/γιο, Αφίσα, Χάρτης               6/1993-                                                           1ΦΟΡΑ                     Με άλλη Π.Ο

Τίτλος: ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Σχόλια: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Ημ/γιο, Αφίσα, Χάρτης               4/1993-                                                           1ΦΟΡΑ                     Με άλλη Π.Ο

Τίτλος: ΒΑΛΙΤΣΑ Π.Ε.(VIDEO,ΒΙΒΛΙΟ,ΚΑΣΕΤΕΣ,ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ,ΕΚΠΟΜΠΕΣ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ,ΑΦΙΣΕΣ,ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ,ΠΑΖΛ)

Σχόλια: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Υλικό Περ/κής Εκπ/σης             12/1994-                                                           1ΦΟΡΑ                     Με άλλη Π.Ο