Περιφέρεια  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Νομός   ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     181    ΑΓΡΙΜΙ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ

                                                                                 ΒΙΟΤΟΠΩΝ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 1/10/1996                Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 18/2/1998                  Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 16/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 9/4/2001           Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 10/12/2003        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 8/4/2005                2

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 15/03/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 22/05/'2007       Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 24/03/2009

                                                          e-mail: asfoug@agr.uth.gr                              Ημερ/νία Τελ. Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/3/2012

Στοιχεία Οργάνωσης      (ΚΕΦ. Ι)

Έδρα

ΒΟΛΟΣ Τ.Κ.:   Οδός: 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τηλ.:

Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

Νομική Μορφή

Η Οργάνωση είναι σήμερα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από το 1998

Αρχικά η Οργάνωση ήταν Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από το 1994

Σκοποί

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ

ΓΝΩΣΕΩΝ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μέλη και Φίλοι

Με δικαίωμα ψήφου: 7 Εκ των οποίων ταμειακώς εντάξει: 7

Υλικοτεχνική Υποδομή

Γραφείο: Φιλοξενία, Μέρες Λειτουργίας: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ,  Ώρες Λειτουργίας: ΜΕΤΑ ΤΙΣ 18.00

Υπάρχει αρχείο σε Κλασσική μορφή και η δομή του είναι ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΑΘ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ

ΒΙΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Στην Οργάνωση προσφέρουν εθελοντική εργασία: 2 άτομα.

Παρατηρήσεις: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΞΑΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΑΠΡΙΛΗΣ '98)

 

Δραστηριότητες       (ΚΕΦ. II)

 

Θεματικός ’ξονας: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ

Αντικείμενο: ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ

Από το  1996  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Περιφερειακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΤΟ ΑΓΡΙΜΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ:

- ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

- ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

- ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ ΣΕ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

- ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ 3 ΝΥΚΤΟΒΙΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ