Περιφέρεια  ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Νομός   ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     262                                                                      ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 5/6/2007                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                          Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                         1

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                     Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 20/03/2009

webpage: www.aegilops.gr                              e-mail: info@aegilops.gr                                Ημερ/νία Τελ. Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 2/3/2012

Στοιχεία Οργάνωσης      (ΚΕΦ. Ι)

Η Οργάνωση είναι μέλος 1. ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 2. ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ SAVE

Έδρα

ΒΟΛΟΣ,ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ Τ.Κ.:  373 00 Οδός:  ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ, ΑΓΡΙΑΒΟΛΟΣ

Τηλ.: 24280-94558 Φαξ: 24280-94558

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΚΟΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Τηλ.: 24280-94558

Νομική Μορφή

Η Οργάνωση είναι σήμερα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από το 2002

Αρχικά η Οργάνωση ήταν  από το

Σκοποί

 

Μέλη και Φίλοι

Υλικοτεχνική Υποδομή

Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΟΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ                                               ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΜΚΟΣ ΠΑΡΙΣ                                               ΜΕΛΟΣ

ΤΣΙΝΤΑΡΗ ΧΡΥΣΑ                                              ΜΕΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ                                      ΜΕΛΟΣ

ΛΙΟΥΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ                                         ΜΕΛΟΣ

ΖΕΦΤΥΡΙΑΔΟΥ ΚΙΚΗ                                          ΜΕΛΟΣ

ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΡΩΗ                                                ΜΕΛΟΣ