Περιφέρεια  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Νομός   ΑΧΑΪΑΣ

     167                                  ΠΕΡΛΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΪΑΣ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 17/9/1996                Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                          Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 22/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 8/3/2001           Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/04/2005             2

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 16/03/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 22/05/2007       Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                                                                                  Ημερ/νία Τελ. Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/3/2012

Στοιχεία Οργάνωσης      (ΚΕΦ. Ι)

Έδρα

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Τ.Κ.:  265 00 Οδός: 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Τηλ.:

Νομική Μορφή

Η Οργάνωση είναι Σύλλογος - Σωματείο από το 1990

Σκοποί

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

Μέλη και Φίλοι

Με δικαίωμα ψήφου: 38 Χωρίς δικαίωμα ψήφου: 30 Εκ των οποίων ταμειακώς εντάξει: 38

Υλικοτεχνική Υποδομή

Γραφείο: Νοικιασμένο, Μέρες Λειτουργίας: ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ,  Ώρες Λειτουργίας: 19.00 - 21.00

Υπάρχει αρχείο σε Κλασσική μορφή και η δομή του είναι ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΑΤΖΕΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΘΕΣΗ)/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αίθουσα Εκδηλώσεων: ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Υποδομή Εκδηλώσεων: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ/ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΌΠΩΣ

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ)

Στην Οργάνωση προσφέρει εθελοντική εργασία 1 άτομο.

Παρατηρήσεις: ΜΙΣΘΩΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ΟΣΕ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΛΕΣΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

Δραστηριότητες       (ΚΕΦ. II)

 

Θεματικός ’ξονας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Αντικείμενο: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Από το  1990  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1-2 ΩΡΙΑΙΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 2 ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ,ΜΕΛΛΟΝ)

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΑΖΕΙ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 

Αντικείμενο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από το  1999  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

 

Θεματικός ’ξονας: ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΛΟΥΣΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αντικείμενο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ

Από το  1990  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ)/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΕ)/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ-ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)/ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΠΕ ΜΕΣΩ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 4 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 500.000-2.500.000 ΔΡΧ. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΜΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Αντικείμενο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΛΗ

Από το  1990  Έως και το  1995                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΛΗ

 

Αντικείμενο: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

Από το  1993  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

 

Αντικείμενο: ΜΑΝΤΡΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Από το  1995  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΑΝΤΡΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ (ΑΝΕΝΕΡΓΗ)

 

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΓΙΑΛΩΝ

Αντικείμενο: ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

Από το  1994  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,ΤΗ ΔΕΚΕ,ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

 ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΤΟΠΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ)

 

Αντικείμενο: ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ

Από το  1992  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ (ΘΕΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

Αντικείμενο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Από το  1995  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΞΟ (2,5

ΧΛΜ) ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ:1)ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ,2)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,3)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

(ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)

 

Αντικείμενο: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Από το  1993  Έως και το  1996                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ,ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

 

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο: ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Από το  1994  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Α) ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ. ΠΑΤΡΕΩΝ ΜΕ

ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (97-01).

Β) ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΙΡΟΙΑΚΑ ΚΥΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

ΤΟΥ Δ. ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ ΑΠΌ FERRY BOATS (94-01).

Γ) ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ (95-01).

Θεματικός ’ξονας: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αντικείμενο: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Από το  1999  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Τοπική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Μελλοντικές Δράσεις

Θεματικός ’ξονας: ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αντικείμενο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Η Δράση προγραμματίζεται για το 1996                                    Εμβέλεια  Τοπική

Σχεδιαζόμενες Ενέργειες:

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΕ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΙΓΜΗ

 

 

 

Πληροφόρηση

ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΙΡΑ,Μ.Μ.Ε.,ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

 

 

 

Σχέσεις με Τύπο

Τίτλος: ΗΜΕΡΑ

Θεματολογία: ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Τοπική            1/1990-                  ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ                      Εμείς                      Αρκετά

 

 

 

Τίτλος: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Θεματολογία: ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Τοπική            1/1990-                  ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ                      Εμείς                      Αρκετά

 

 

 

Σχέσεις με MME

 

Τίτλος: ΡΑΔΙΟ Γ

Θεματολογία: ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΛΟΥΣΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Ράδιο                  Τοπική            1/1990-               ΟΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ                  Εκείνoι

Τίτλος: TELE TIME

Θεματολογία: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Τηλ/ση                Τοπική            1/1995-               ΟΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ                  Εκείνoι

 

 

 

Σχέσεις με άλλες  Π.Ο

 

 

 

Σχέσεις με Φορείς

 

Μελλοντικός Προγραμματισμός

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΜΟΕΙΔΗ Δ.Σ. ΑΛΛΩΝ Π.Ο.

Επωνυμία: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Αντικείμενο: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ/ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ/ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1990-9/1996                                                                                                      Εμείς                       Αρκετά

 

 

 

Έντυπα της Οργάνωσης

Επωνυμία: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ

Αντικείμενο: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1990-9/1996                                                                                                      Εμείς                       Αρκετά

 

 

 

Επωνυμία: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΙΤΙΚΩΝ

Αντικείμενο: ΜΑΝΤΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1994-9/1996                                                                                                      Εμείς                       Μέτρια

Επωνυμία: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Αντικείμενο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1990-9/1996                                                                                                      Εμείς                       Αρκετά

Επωνυμία: ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ"

Αντικείμενο: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1992-9/1996                                                                                                      Εμείς                       Μέτρια

Τίτλος: ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Είδος                                         Χρον.                                                         Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Ενημερωτικό Έντυπο                  1/1990-                                                         30 ΦΟΡΕΣ                     Αυτόνομα

 

Μελλοντικός Προγραμματισμός ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ