Περιφέρεια  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νομός   ΦΛΩΡΙΝΑΣ

     204                                             ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 15/12/1999               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                          Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 16/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/12/2003         Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005              1

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 15/03/2006         Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 18/05/2007       Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 24/03/2009

                                                                                                                  Ημερ/νία Τελ. Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 24/3/2009

Στοιχεία Οργάνωσης      (ΚΕΦ. Ι)

Η Οργάνωση είναι μέλος των: 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, 2. BALKAN ENVIRONMENTAL ASSOCIATION (BEN)

Έδρα

ΦΛΩΡΙΝΑ Τ.Κ.:  531 00 Οδός:  ΚΑΛΕΡΓΗ 22

Τηλ.: 23850-22233 Φαξ: 23850-23396

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  ΜΠΟΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τηλ.: 23850-22233, 23850-23396

Γλώσσες: Αγγλικά

Νομική Μορφή

Η Οργάνωση είναι Σύλλογος - Σωματείο από το 1996

Σκοποί

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. Η

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΥΤΌ

ΣΥΝΕΠΑΓΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ Ή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. Η ΥΠΟΣΤΗΙΡΙΞΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.  Η ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.

Μέλη και Φίλοι

Με δικαίωμα ψήφου: 56 Χωρίς δικαίωμα ψήφου: 165 Εκ των οποίων ταμειακώς εντάξει: 56

Υλικοτεχνική Υποδομή

Γραφείο: Νοικιασμένο, Μέρες Λειτουργίας: Κ’ΘΕ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΔΕΥΤΕΡΑ/ ΑΝΟΙΚΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Κ’ΘΕ ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΑΠΌ ΩΡΑ 20.00.,  Ώρες Λειτουργίας: 20.00-22.30

Υπάρχει αρχείο σε Κλασσική μορφή και η δομή του είναι ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΜΠΟΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                               ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                               ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΖΩΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                                            ΤΑΜΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                   ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                                       ΜΕΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                             ΜΕΛΟΣ

 

Δραστηριότητες     (ΚΕΦ. II)

 

Θεματικός ’ξονας: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αντικείμενο: ΠΟΣΙΜΑ ΥΔΑΤΑ

Από το  2000  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΣΙΜΩΝ

ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

 

Θεματικός ’ξονας: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Από το  1996  Έως και το  2000                                  Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ Π0ΤΑΜΟΥ ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ

ΠΟΥ ΡΕΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΝΟΜΑΡΧΗ -

 ΔΗΜΑΡΧΟ - Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΑΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ. Ο

ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ.  Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ ΜΕΡΙΚΩΣ.

 

Θεματικός ’ξονας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Αντικείμενο: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ

Από το  1997  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΜΑΪΟΣ 1997. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ" ΚΑΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΥΣΗΣ ΜΑΖΟΥΤ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΥΣΗΣ

ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΟΓΚΟ ΕΩΣ 1000 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ.

ΜΑΪΟΣ 1999. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ''ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ - ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ- ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ"

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (SO2. NOX, O3) ΚΑΘΩΣ

ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΥΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝ ΚΑΙ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΗΚΕ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΩΣ 1000 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2001.  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ". ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

ΕΙΣΗΧΘΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.

 

Αντικείμενο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από το  1999  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

 

Αντικείμενο: ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.O.S."

Η Δραστηριότητα έγινε το  2000                                    Εμβέλεια

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ  "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ" ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΔΚ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ

2000 ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.O.S." ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΤΟ (ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ).

 

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

Αντικείμενο: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΟΥΛΙΩΝ

Από το  1999  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΓΡΙΑ ΠΟΥΛΙΑ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ.  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ

 

Θεματικός ’ξονας: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αντικείμενο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Από το  1998  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Νομαρχιακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΑ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. (

ΣΟΦΙΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ΚΑΙ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ,   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000), ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ..

ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΣ ΑΡΧΙΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ

ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ FYROM.  ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΜΑ,

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Η ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΠΡΕΛΛΑ ΤΗΣ Β.Ε.Ν.Α.. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

 

Αντικείμενο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Από το  1999  Έως και το  2001                                  Εμβέλεια   Περιφερειακή

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.  ΣΧΗΜΑΤΙΣΑΜΕ (ΑΤΥΠΑ) ΤΟ ΟΙΚΟΔΙΚΤΥΟ  ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΜΕΤΑ

ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΥΣΗΣ ΣΙΤΟΚΑΛΑΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2000 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

 

 

 

Πληροφόρηση

ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΠΌ ΤΟ INTERNET, ΑΠΌ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Π.Ο. ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΙΜΟΥΝ

 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥΣ.

 

 

 

Σχέσεις με Τύπο

Τίτλος: ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Τοπική            1/1997-                          ΣΥΧΝΑ                             Κοινή                      Αρκετά

Τίτλος: ΠΟΛΙΤΗΣ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Τοπική            1/1997-                          ΣΥΧΝΑ                             Κοινή                      Αρκετά

Τίτλος: ΕΘΝΟΣ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Τοπική            1/1997-                          ΣΥΧΝΑ                             Κοινή                      Αρκετά

Τίτλος: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Τοπική            1/1997-                          ΣΥΧΝΑ                             Κοινή                      Αρκετά

 

 

 

Τίτλος: ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Τοπική            1/1997-                          ΣΥΧΝΑ                             Κοινή                      Μέτρια

Τίτλος: ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Τοπική            1/1997-                         ΣΠΑΝΙΑ                            Κοινή                      Μέτρια

Τίτλος: ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ)

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Τοπική            1/1997-                         ΣΠΑΝΙΑ                            Κοινή                      Μέτρια

Τίτλος: ΑΠΟΨΗ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

Είδος               Κυκλοφορί           Χρον.                        Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Τοπική            1/1997-                         ΣΠΑΝΙΑ                            Κοινή                      Μέτρια

 

 

 

Σχέσεις με MME

 

Τίτλος: ΕΡΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Ράδιο                  Τοπική            1/1997-                          ΣΥΧΝΑ                              Κοινή                      Αρκετά

Τίτλος: ΑΚΡΙΤΙΚΟΣ FM

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Ράδιο                  Τοπική            1/1997-                          ΜΕΤΡΙΑ                             Κοινή                      Μέτρια

Τίτλος: ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Ράδιο                  Τοπική            1/1997-                           ΑΡΑΙΑ                              Κοινή                      Μέτρια

Τίτλος: WEST CHANNEL

Είδος               Εμβέλεια              Χρον.                         Συχνότητα                      Πρωτοβουλία       Βαθμός Ικανοποίησης

Τηλ/ση                Τοπική            1/1997-                          ΣΥΧΝΑ                              Κοινή                      Αρκετά

 

 

 

Σχέσεις με άλλες  Π.Ο

 

Επωνυμία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αντικείμενο: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          1/1999-                                                                 Κοινή                       Πολύ

 

 

 

Σχέσεις με Φορείς

Επωνυμία: ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αντικείμενο: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εντοπιότητ                                  Χρον.                                                            Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                          1/2000-                                                                 Κοινή                       Πολύ

 

 

 

Επωνυμία: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Αντικείμενο: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1997-3/2001                                                                                                      Κοινή                      Αρκετά

 

 

 

Έντυπα της Οργάνωσης

 

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Αντικείμενο: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1997-3/2001                                                                                                      Κοινή                      Αρκετά

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΤΗΣ

Αντικείμενο: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1998-3/2001                                                                                                      Εμείς                       Αρκετά

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΑΩΝ

Αντικείμενο: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1998-3/2001                                                                                                      Εμείς                       Αρκετά

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ

Αντικείμενο: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χρον. Περίοδος                                                                                                Πρωτοβουλία        Βαθμός Ικανοποίησης

1/1998-3/2001                                                                                                      Εμείς                       Αρκετά