Περιφέρεια: ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ:  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ                                              1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 23/3/2006               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):23/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

ΙΩΣΗΦ ΡΩΓΩΝ 28                                                          Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

302 00   ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ                                                     ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ                                                                   Τηλ.: 26310-51530, 26310-55342

Τηλ. 26310-51530, 26310-28381                                 e-mail: socr-bio@otenet.gr

Φαξ: 26310-51530, 26310-28381                                webpage: www.bionetwesthellas.gr

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                  1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 15/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 18/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 10/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 23/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

Ι. ΣΤΑΙΚΟΥ 21                                                                Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

301 00   ΑΓΡΙΝΙΟ                                                           ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ                                                        Τηλ.: 26410-24755, 6974808872

Τηλ. 26410-24755                                                        e-mail: aitcre@atr.forthnet.gr

Φαξ: 26410-57830                                                        webpage: http://www.agrinio.net

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ                                                                                                       1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 12/4/1998               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 15/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 1/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

ΑΜΠΑΡΙΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ                                                 Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

300 03   (ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ) ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ             ΤΡΑΜΠΑΖΑΛΗ ΤΖΙΝΑ

ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ                                                          Τηλ.: 26410 51203

                                                                                      e-mail: kepetri@otenet.gr, trapdim@otenet.gr

Τηλ. 26410 51203                                                         webpage: www.life-trichonis.gr,

Φαξ: 26410 51203                                                        http://users.otenet.gr/~trapdim

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 8/10/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 23/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 15/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 8/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

ΔΗΜΟΤΣΕΛΙΟΥ Β' - ΠΑΡΟΔΟΣ 4                                       Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

301 00   ΑΓΡΙΝΙΟ                                                           ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ                                                        Τηλ.: 6945704028

Τηλ. 26410-28903                                                       

Φαξ: 26410-44791                                                                          e-mail: windred@hotmail.com

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ                             2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/8/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 18/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 15/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 15/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):23/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΜΕΣΟΛΛΟΓΙ                                                                   ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΦΩΤΗΣ    

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                        1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 15/10/1996              Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 24/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 15/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 5/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

ΝΕΟΧΩΡΙ                                                                       Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

300 01   ΝΕΟΧΩΡΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                  ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ                                                        Τηλ.: 6974577758, 26320-91253, 26320-91985       

Τηλ. 26320-91253, 26320-91985                                

Φαξ: 26320-91985                                                                          e-mail: rapit@in.gr

ΝΟΜΟΣ:  ΑΧΑΪΑΣ

ΑΧΑΪΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ                                                             2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 18/6/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 31/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 23/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 19/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 15/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ                                                                   ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΧΑΪΑ                                                                            Τηλ.: 26930-22439, 6977184291

ΑΧΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ                                                                               1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 23/8/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 15/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 8/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 8/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):31/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 27/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       12/3/2012

Τ.Θ. 1057                                                                      Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

261 10   ΠΑΤΡΑ                                                             ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΧΑΪΑ                                                                            Τηλ.: 6933224040

                                                                                      e-mail: dikar@upatras.gr , asca.email@gmail.com ,

                                                                                     anastasiapatras@gmail.com

Τηλ. 6933224040                                                          webpage: www.asca.gr


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΙΟΥ                                                                                  1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 28/6/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 18/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 20/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 2/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 35                                                       Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

265 04   ΡΙΟ                                                                  ΣΑΒΒΑ-ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΧΑΪΑ                                                                            Τηλ.: 2610-993189

Τηλ. 2610-993189                                                        e-mail: mfotinou@yahoo.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ                                                     1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 16/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 30/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 5/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):29/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 01/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

ΤΣΑΜΑΔΟΥ 76                                                                Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

262 22   ΠΑΤΡΑ                                                             ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΣ

ΑΧΑΪΑ                                                                            Τηλ.: 2610-620710, 6974700462

Τηλ. 2610-341200                                                       

Φαξ: 2610-325903                                                                          e-mail: lekalez@tee.gr , papamnik@gmail.com

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ                                                                                                                 1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 23/9/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 25/10/1997                    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 16/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 8/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 16/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

ΒΥΡΩΝΟΣ 20Α                                                                Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

262 24   ΠΑΤΡΑ                                                             ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΑΧΑΪΑ                                                                            Τηλ.: 2610-341123, 6936511013

Τηλ. 2610-321010                                                        e-mail: oikipa@otenet.gr

Φαξ: 2610-321010                                                        webpage: www.oikipa.gr

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ "ΙΡΙΔΑ"                                                                    1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 14/4/2009               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

ΜΕΣΗΝΕΖΗ 5                                                                 Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

251 00   ΑΙΓΙΟ                                                               ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ                                                                      Τηλ.: 6937262833

                                                                                      e-mail: info@iridaps.gr

Τηλ. 26910-62270                                                        webpage: www.iridaps.gr

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΑΥΡΑ"                                                   1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 24/2/1998               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 27/11/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 22/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):23/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       9/3/2012

ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

251 00                                                                          ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΧΑΪΑ                                                                           

ΠΕΡΛΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΪΑΣ                                                                                          2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 17/9/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 22/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 8/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ                                                          Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

265 00                                                                          ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΧΑΪΑ                                                                           

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΙΟΥ "ΠΡΟΝΟΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ"                                2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 5/4/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 20/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 17/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 6/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 12/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):17/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

ΑΙΓΙΟ                                                                             Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΑΧΑΪΑ                                                                            ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

                                                                                      e-mail: costpas@sch.gr         

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ "ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ                    1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 17/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 17/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 22/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 6/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

250 06                                                                          ΚΑΡΑΖΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΧΑΪΑ                                                                            Τηλ.: 26960-22490, 6976769072

Τηλ. 26960-22112, 26960-22490                                

Φαξ: 26960-33388                                                       e-mail: evan.diap@yahoo.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ "Ο ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ" (ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 8/10/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης:                                 Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

ΑΙΓΙΟ                                                  Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ                                                     1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/2/2000                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 6/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ 36                          Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

(ΑΘΗΝΑ: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 4, ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)                      ΠΕΡΕΣΙΑΔΟΥ-ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

250 06 (163 43)   ΚΡΑΘΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ                               Τηλ.: 210-5509155, 210-5509000, 210-9928933

ΑΧΑΪΑ                                                                           

Τηλ.  210-9928933                                                      

Φαξ: 210-5596203, 210-5596201                                          e-mail: ftate@bitros.gr , f.cl.peresiadoy@gmail.com

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ                1

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 27/11/1999              Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 27/2/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):20/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 27/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       6/3/2012

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

250 08   ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ                               ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΧΑΪΑ                                                                            Τηλ.: 2610-276921, 2610-271500

Τηλ. 2610-276921, 2610-271500                                

Φαξ: 2610-271500                                                                           e-mail: ygeia_perib_chala@yahoo.com

ΝΟΜΟΣ:  ΗΛΕΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                                           1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 20/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 25/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 15/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 14/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 11/12/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/4/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):16/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 26/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       5/3/2012

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 2                                        Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

270 53   ΛΕΧΑΙΝΑ                                                          ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΗΛΕΙΑ                                                                            Τηλ.: 26230-22250

Τηλ. 26230-22250, 26230-22967                                 e-mail: info@epop.gr

Φαξ: 26230-29097                                                        webpage: www.epop.gr