Περιφέρεια: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ:  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                                                1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 17/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 15/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 6/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 7/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):18/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 23/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       7/3/2012

(ΤΣΑΡΔΑΚΙ)-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ                                       Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

521 00   ΚΑΣΤΟΡΙΑ                                                        ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ                                                                      Τηλ.: 24670-27505, 6932583592

Τηλ. 24670-24960

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ                                                        1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 23/3/2001               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):18/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 24/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       2/3/2012

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ                                                           Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

522 00                                                                          ΛΟΥΔΟΒΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

                                                                                     Τηλ.: 24670-42283, 24670-43372

Τηλ. 24670-43372                                                       

Φαξ: 24670-43372                                                                           e-mail: evloudo@yahoo.gr

ΝΟΜΟΣ:  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ                                                                  2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 18/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 23/2/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 13/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 14/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):18/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 23/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       1/3/2012

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 26                                                            Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

502 00   ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ                                                   ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ                                                                 Τηλ.: 24630-23741, 24630-24362, 24630-28618

Τηλ. 24630-23741                                                       

Φαξ: 24630-23741                                                                           e-mail: dcol@otenet.gr

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ                        2

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/3/2001                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):18/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 23/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       1/3/2012

                                                                                     Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

   ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

                                                                                     Τηλ.: 24610-87776, 6936126692

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                              1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 17/7/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 7/2/1998                       Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 15/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 14/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 9/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 06/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):18/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 23/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       1/3/2012

ΠΑΝΔΩΡΑΣ 2                                                                 Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

501 00   ΚΟΖΑΝΗ                                                          ΤΣΙΚΡΙΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΡΗΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ                                                                        Τηλ.: 24610-25512, 24610-40162, 24610-40161

Τηλ. 24610-23113, 24610-40161(ΕΣΩΤ. 148)              e-mail: info@ecokoz.gr

Φαξ: 24610-23113                                                        webpage: http://www.ecokoz.gr

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                               1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 2/8/1996                 Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 10/3/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 28/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 12/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):22/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 23/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       1/3/2012

ΕΔΕΣΣΗΣ 5, Τ.Θ.1334                                                    Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

501 00   ΚΟΖΑΝΗ                                                          ΠΛΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΚΟΥΖΟΥΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ                                                                        Τηλ.: 24610-33422, 24610-36418

Τηλ. 24610-33422                                                       

Φαξ: 24610-33422                                                        e-mail: akoyz@otenet.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ                                               1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 14/4/2009               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 15/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       1/3/2012

ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

502 00   ΚΟΖΑΝΗ                                                          ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,

                                                                                     ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

                                                                                      Τηλ.: 6937565794, 6975907558

Τηλ. 6937565794, 6975907558                                    e-mail: pontokomi@pontokomi.com

Φαξ: 27210-44575                                                        webpage: www.pontokomi.com

ΝΟΜΟΣ:  ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΜΥΝΤΑΣ" ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                             1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 15/3/2001               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 05/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):18/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 24/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       1/3/2012

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Τ.Θ. 124                                Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

532 00                                                                          ΧΑΤΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ                                                                     Τηλ.: 6937406913

Τηλ. 23860-24260                                                        e-mail: amyntas@gmail.com , periklischatzis@gmail.com

Φαξ: 23860-24260                                                                                                              

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ                                                                                                           1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 25/9/1996               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 29/1/1998                      Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 13/12/1999

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 2/3/2001         Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):14/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):18/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 23/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       1/3/2012

ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ                                                          Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

530 77                                                                          ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ                                                                       Τηλ.: 210-3311987 (εσωτ.119)

Τηλ. 23850-51211                                                        e-mail: spp@line.gr, spp@spp.gr

Φαξ: 23850-51343                                                        webpage: www.spp.gr

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                                            1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 15/12/1999              Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης): 16/3/2001        Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 5/12/2003            Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):18/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 24/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       24/3/2009

ΚΑΛΕΡΓΗ 22                                                                  Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

531 00   ΦΛΩΡΙΝΑ                                                         ΜΠΟΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 

ΦΛΩΡΙΝΑ                                                                       ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

                                                                                      Τηλ.: 23850-22233, 23850-23396

Τηλ.: 23850-22233

Φαξ:  23850-23396

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                            1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 12/3/2001               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 28/11/2003           Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 6/04/2005

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):15/03/2006        Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):18/05/2007            Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 23/03/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       1/3/2012

Ι. ΚΑΡΑΒΙΤΗ 2                                                                Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

531 00   ΦΛΩΡΙΝΑ                                                         ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

                                                                                     Τηλ.: 23850-22277, 23850-24334

Τηλ. 23850-22277                                                       

Φαξ: 23850-24334                                                                           e-mail: lepoflo@gmail.com

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ                          1

Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 14/4/2009               Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: ---                             Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): ---

Ημερ/νία 3ης Ενημέρωσης (πλήρης):                    Ημερ/νία 4ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 5ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):

Ημερ/νία 6ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                    Ημερ/νία 7ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):                        Ημερ/νία 8ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι): 14/04/2009

                                                         Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης (ΚΕΦ. Ι):       1/3/2012

28η Σ. ΠΕΖΙΚΟΥ 5                                                          Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας:

53 200   ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                      ΤΣΟΥΜΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ                                                                     Τηλ.: 6974636142

Τηλ. 6974636142                                                          e-mail: port50@hotmail.com