ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

 

Κινήσεις με αντικείμενο τους ελεύθερους χώρους άρχισαν να πραγματοποιούνται με αυξανόμενη συχνότητα στην δεκαετία του ’90. Από το 1996 μέχρι σήμερα έχουμε τη συνεχή δράση της «Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγων και Κινήσεων της Αθήνας για την Προστασία των Ελεύθερων Χώρων και την Ποιότητα Ζωής», η οποία συνενώνει Οργανώσεις και Επιτροπές που έχουν κοινό αντικείμενο δράσης. Η Συντονιστική Επιτροπή ήρθε σε συνεννόηση με τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), στην ιστοσελίδα του οποίου φιλοξενείται (http://www.asda.gr/elxoroi/default.htm). Η επιβίωση της Συντονιστικής για τόσα χρόνια, αλλά και η συνεργασία της με την Τοπική Αυτοδιοίκηση δίνει τα χαρακτηριστικά οργάνου ζωντανού.

Η χωρική κατανομή («χώρος ευθύνης») των Οργανώσεων/Επιτροπών που συμμετέχουν είναι βασικά το κέντρο της Αθήνας χωρίς την παραλία και τον Πειραιά, μεγάλο μέρος των Δυτικών συνοικιών και τα Βόρεια προάστια. Στην παραλία, από το Φάληρο μέχρι την Βουλιαγμένη, υπάρχει πληθώρα Οργανώσεων και Επιτροπών, καθώς και αντίστοιχα συντονιστικά όργανα.

Από τις 34 Οργανώσεις/ Επιτροπές που συμμετέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή, οι 4 είναι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και περιέχονται στη Βάση Δεδομένων των περιβαλλοντικών οικολογικών οργανώσεων της Ομάδας Περιβάλλοντος του Ι.Α.Α.Κ/ΕΚΚΕ (http://www2.ekke.gr/estia/lagchoic.htm), οι 21 είναι Σύλλογοι κυρίως εξωραϊστικοί - πολιτιστικοί, ενώ οι 9 είναι Επιτροπές οι οποίες συστάθηκαν με συγκεκριμένο θέμα/πρόβλημα.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ο σημαντικός ρόλος των 21 εξωραϊστικών - πολιτιστικών Συλλόγων των οποίων ο χαρακτήρας είναι αποκλειστικά τοπικός. Η ενεργοποίηση των συγκεκριμένων συλλόγων για τη δημιουργία του συντονιστικού οργάνου και η συμμετοχή τους σε αυτό, ανάμεσα στην πληθώρα εκατοντάδων άλλων εξωραϊστικών συλλόγων που υπάρχουν στην Αττική, οφείλονται προφανώς στη σύνθεση και λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων τους, καθώς και στη θέλησή τους για συνεργασία, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερο μέγεθος πίεσης όταν αντιπαρατίθενται στην Κεντρική Διοίκηση ή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.