ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: + 357 2 402310
Fax: + 357 2 480505